Pondělí 15.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Výsledky průzkumu spokojenosti náchodských obyvatel

Výsledky průzkumu spokojenosti náchodských obyvatel

Email Tisk PDF
seznam článků
Výsledky průzkumu spokojenosti náchodských obyvatel
Strana 2
Všechny strany

nachodPrůzkum spokojenosti náchodských obyvatel probíhal dotazníkovou formou, 500 kusů dotazníků bylo přiloženo v Náchodském zpravodaji na měsíc listopad 2013, dalších 120 dotazníků bylo distribuováno v budovách Městského úřadu, dotazníkové šetření probíhalo i přímým dotazováním mezi obyvateli města a distribucí do školských zařízení. Elektronická verze dotazníku byla k dispozici na webových stránkách města a facebookovém profilu města.

Celkem se dotazníkového průzkumu zúčastnilo pouze 170 občanů. Výstupy z dotazníkového šetření budou dále použity pro zpracování Strategického plánu rozvoje města a Strategie MěÚ. Vedení města Náchoda tímto děkuje všem občanům, kteří se průzkumu zúčastnili.

V části dotazníku zaměřené na získání informací ke Strategickému plánu rozvoje města měli občané např. uvést pět záležitostí, které se jim na městu Náchod líbí. Ve fyzickém prostředí města jsou občané nejvíce spokojeni s revitalizací veřejných prostranství, prameníkem Ida a zelení ve městě, v oblasti dopravy s nádražím, bezpečností dopravy. Ve veřejné správě jsou občané spokojeni s postojem vedení města. Naopak mezi pěti záležitostmi, které se občanům v Náchodě nelíb,í a které je třeba naléhavě řešit, figuruje jednoznačně na prvním místě nespokojenost s dopravní situací a nedostatečnou průjezdností městem. Jako další problematické oblasti byly nejčastěji uváděny nevhodný stav brownfields v centru města - Tepna a lázeňský komplex, jako problémové jsou také vnímány menšiny a přítomnost bezdomovců a problémových skupin osob ve městě.

Hlavním cílem průzkumu spokojenosti občanů s chodem městského úřadu bylo zjistit hodnocení komunikačních kanálů a rozsahu předávaných informací, spokojenost se službami úřadu a přístupem zaměstnanců ke klientům, využívání elektronických služeb poskytovaných MěÚ (odbavovací systém, MMS zprávy), návštěvnost odborů a nejčastěji řešené záležitosti a značení budov.

Co se informovanosti občanů o dění na radnici týče, více než polovina dotázaných považuje informování občanů za velmi dobré a dobré, objevilo se několik komentářů, že by MěÚ měl občany více informovat o záměrech města, a to jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Nejfrekventovanějšími zdroji pro získávání informací o dění na MěÚ a ve městě jsou Náchodský zpravodaj (84,71 % respondentů) a internetové stránky města (78,82 % respondentů).

Spokojenost se službami poskytovanými MěÚ ohodnotilo na škále 1 - 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší) známkou 1 nebo 2 celkem 48,88 % respondentů, odpověď nevím/nedokážu posoudit uvedlo v průzkumu 25,29 % dotázaných, což představovalo druhé nejvyšší zastoupení odpovědí. Pouze 9 respondentů z celkových 170 ohodnotilo spokojenost se službami MěÚ známkou 4 nebo 5.

Možnosti elektronického objednání k vyřízení záležitosti na MěÚ využívá alespoň občas 27,64 % dotázaných, 25,29 % respondentů o této službě vůbec neví.

Označení budov MěÚ jako dostatečné pro snadnou orientaci ohodnotilo známkou 1 nebo 2 celkem 111 respondentů, avšak v komentářích byly vzneseny požadavky na lepší značení budov MěÚ po městě a lepší značení kanceláří zejména v budově radnice. S prostředím MěÚ je spokojeno 71,18 % respondentů (ohodnoceno známkou 1 nebo 2), pouze 4,7 % dotázaných hodnotilo známkami 4 nebo 5. Mezi připomínkami se objevily zmínky např. o chybějících dětských koutcích a chybějících službách CZECHPoint v MěÚ Němcové 2020 a Palachově 1303.

Většina respondentů je spokojena s přístupem úředníků (67,65 % ohodnotilo známkou 1 nebo 2, 11,78 % ohodnotilo známkou 4 nebo 5).

Průzkum spokojenosti obyvatel probíhal v rámci projektu Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě, č. CZ.1.04/4.1.01/89.00007, který je spolufinancován z EU - Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Zdroj www.mestonachod.cz

obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře