Pondělí 26.únor 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Celoroční bilance Ligy proti rakovině Náchod

Celoroční bilance Ligy proti rakovině Náchod

Email Tisk PDF
seznam článků
Celoroční bilance Ligy proti rakovině Náchod
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

rak1Každoročně na sklonku roku bilancuje svou činnost Liga proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel. Její členové tak mohou konstatovat, že rok 2014, kdy místní organizace oslavila již 20. výročí svého založení, byl opravdu velmi úspěšný.

Prvořadým cílem náchodské Ligy proti rakovině je především soustavná preventivní činnost, ve které se její členové zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. Vždyť právě v období dospívání mladých lidí je nejvhodnější doba pro vznik správných postojů a návyků k celoživotnímu dodržování zdravého životního stylu. A ten je bezpochyby základem prevence všech závažných onemocnění, nejen nádorových.

V této oblasti se náchodské sdružení může pochlubit pozoruhodnými výsledky. V roce 2014 její členové proškolili na pěti přednáškách v Náchodském regionu celkem 198 středoškoláků a také 37 pedagogů, kteří k výchově ke zdravému životnímu stylu nemalým podílem přispívají. Součástí přednášek byl vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech, dvě krátká DVD a anonymní dotazník v rámci projektu Mamma Help.

Další významnou součástí činnosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané odborné přednášky předsedy pobočky, dlouholetého vedoucího lékaře oddělení klinické onkologie náchodské nemocnice MUDr. Vladimíra Müllera, o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů.

Díky spolupráci náchodské pobočky LPR s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má každoročně velkou podporu Český den proti rakovině - Květinový den. Letos bylo celkem prodáno 10 754 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 227 993 Kč. V porovnání s loňským rokem je to o 483 kvítků a o 11 405 Kč více! V celostátní statistice podle počtu prodaných kytiček obsadila náchodská Liga proti rakovině vynikající 4. místo z celkového počtu 59 zúčastněných onkologických klubů a organizací! To je úctyhodný výkon, za kterým stojí obrovský kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod i spolupracujících subjektů. Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají zejména dvě pilné a pracovité organizátorky, "dobré duše", které se již mnoho let věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní Helena Vomáčková a paní Eva Hrnčířová, samy onkologické pacientky. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, například pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Ve dnech 29. až 30. září hostilo náchodské náměstí T. G. Masaryka žluté stany výstavy Každý svého zdraví strůjcem. Tuto akci připravila Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s náchodskou pobočkou. Největší díl organizační práce na realizaci výstavy odvedli Ing. Libuše Kučerová a MUDr. Vladimír Müller. Mnozí letošní návštěvníci na výstavu zavítali už v roce 2011, kdy proběhla v Náchodě poprvé. I tentokrát se s expozicí seznámily stovky zájemců všeho věku včetně žáků všech stupňů škol z Náchoda a okolí.

Jednotlivé stany byly určeny pro různé účely. Největší z nich provedl návštěvníky Labyrintem zdraví, který přinášel zábavnou formou nejnovější informace k prevenci nádorových onemocnění, informoval o dopadech nezdravého životního stylu, kuřáctví a alkoholismu. Každý zájemce si mohl díky testu vyhledat konkrétní informace a získat i malý dárek. Je dobře, že této možnosti využívaly hlavně děti a mládež, ale i mnozí dospělí. Nejen nejmladší generaci byl určen interaktivní stánek s hrami prověřujícími postřeh a kondici. Dalším obléhaným stanem byla improvizovaná vyšetřovna a poradna, jejímž úkolem bylo prostřednictvím osobních konzultací se specialisty pomoci zájemcům v oblasti prevence vysokého tlaku, nadváhy, obezity i zvýšených hladin cholesterolu. Tuto poradnu za dva dny navštívilo celkem 709 lidí, kterým není lhostejné jejich zdraví.

Celkové výsledky byly většinou v normě, zvýšené hodnoty byly zaznamenány nejvíce u cholesterolu a obsahu tuku v těle, alarmující však byl u některých vyšetřovaných zvýšený krevní tlak. Těmto osobám byly doporučeny další kroky k ozdravění životního stylu a zlepšení zdravotního stavu. Mimořádný zájem byl i o dermatologické vyšetření, které podstoupilo celkem 212 zájemců, z nichž většina byla bez nálezu. Přesto byl zachycen i výskyt 7 bazaliomů a dokonce i jednoho melanomu! Členky náchodské Ligy proti rakovině ve svém modrém stánku podávaly zájemkyním potřebné informace k sebevyšetřování prsu i s nácvikem vyhledávání novotvarů na dvou modelech. Za dobu trvání výstavy navštívilo jejich stánek celkem 214 žen. Většinou se jednalo o ty, které věnují svému zdraví a prevenci nádorových onemocnění trvalou pozornost. Živým centrem celého výstavního areálu bylo pódium, na kterém se vystřídalo s pestrým programem celkem 11 souborů se 14 vystoupeními. Značný zájem veřejnosti o výstavu opět ukázal, že i závažná zdravotní témata je možno podávat zábavnou formou, která nenásilně vede mládež i dospělé k zodpovědnému přístupu k tomu nejcennějšímu - svému zdraví.

Náchodská Liga proti rakovině se tedy má za svůj jubilejní rok skutečně čím pochlubit. V tomto roce se zároveň dále rozšířila a omladila její členská základna, což je příslibem prospěšné činnosti organizace i v budoucnosti.

V roce 2015 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině všem především pevné zdraví!

obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře