Neděle 21.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Ekonomika Práce Téměř padesát průzkumných vrtů po Červeném Kostelci zkoumá vliv ekologické zátěže minulosti na vodní zdroje

Téměř padesát průzkumných vrtů po Červeném Kostelci zkoumá vliv ekologické zátěže minulosti na vodní zdroje

seznam článků
Téměř padesát průzkumných vrtů po Červeném Kostelci zkoumá vliv ekologické zátěže minulosti na vodní zdroje
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

vrt1Na různých místech města Červeného Kostelce můžeme, a zhruba do poloviny července také budeme, vídat těžkou techniku "vrtající" do země. Tyto průzkumné vrty jsou součástí neinvestiční akce Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec, kterou chce město dopodrobna a komplexně ověřit míru znečištění podzemních vod.

Problematikou znečištění podzemních vod se město zabývá již celou řadu let. Od 90. let minulého století, kdy bylo znečištění zjištěno, hledá možnosti zlepšení kvality pitné vody. Historická kontaminace, která odtékala v minulosti z jednotlivých průmyslových podniků, mohla potencionálně ohrozit individuální zdroje hromadného zásobování pitnou vodou, což se v několika případech prokazatelně stalo. V r. 2012 proto město instalovalo moderní stripovací kolonu ve vodojemu Větrník a v r. 2013 ve vodojemu V Polích. V tom samém roce rekonstruovalo město stripovací kolonu na staré vodárně. Díky těmto krokům se podařilo eliminovat zbytky škodlivých chlorovaných uhlovodíků v pitné vodě.

Z důvodu upřesnění rozsahu kontaminace podzemní vody ve vztahu k jednotlivým průmyslovým podnikům a také identifikace převládajícího zdroje kontaminace chlorovaných uhlovodíků (které ve vodojemech odbourávají stripovací kolony), rozhodlo zastupitelstvo města o realizaci průzkumných prací a následném vypracování analýzy rizik.

V rámci odběru vzorků zemin bude povrch Červeného Kostelce navrtán na 45 místech, a to do hloubky 20–25 m. Vybraná místa jsou plošně vhodně rozprostřena, aby byl pokryt maximální rozsah zájmové lokality. Z těchto hydrogeologických vrtů, dalších hydrogeologických objektů a 30 domovních studní bude odebráno mj. 210 ks vzorků podzemních vod. Mapu míst, kde budou hydrogeologické vrty provedeny, najdete níže v příloze.

Poté, co budou průzkumné práce provedeny, bude až do konce listopadu zpracovávána zpráva na základě rozborů vzorků. Díky tomu bude možné poté zajistit případné sanace. O výsledku analýzy rizik budete informováni.

Téměř celá akce je pokryta dotacemi. Celkové náklady vč. přípravy se vyšplhaly na 2 248 418,46 Kč. 1 928 155,3, Kč jde z Fondu soudržnosti EU, 113 420,90 Kč ze státního rozpočtu a 226 842 Kč poskytl Královéhradecký kraj.

Foto Tomáš Kábrt, www.cervenykostelec.cz

obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře