Sobota 20.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Ekonomika Práce Stavební úpravy silnice I/14 včetně okružní křižovatky u Itálie v Náchodě vstupují do 2. etapy

Stavební úpravy silnice I/14 včetně okružní křižovatky u Itálie v Náchodě vstupují do 2. etapy

seznam článků
Stavební úpravy silnice I/14 včetně okružní křižovatky u Itálie v Náchodě vstupují do 2. etapy
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

nach1Současná dopravní opatření v rámci první etapy tak potrvají do dnešního dne. Týdenní zpoždění je způsobeno nalezením nesprávně uloženého elektrického kabelového vedení a provedením kanalizace pro napojení autobusového terminálu. "Na termín dokončení všech stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí kruhového objezdu a silnice I/14 to však nebude mít vliv, pouze došlo k přesunutí některých dílčích prací z druhé etapy do první," upřesnil starosta Náchoda Jan Birke.

V období od 9. května do 2. června 2014 tedy bude probíhat 2. etapa, v rámci které dojde k následujícím změnám v provozu v Náchodě. Vozidla jedoucí od Hronova pojedou po ulici Kladské přes okružní křižovatku u Itálie pod viadukt jednosměrně ve stávajícím směru jízdy. Nově budou moci řidiči z okružní křižovatky odbočit vpravo na Červený Kostelec. Díky tomu již nebude nutné využívat jako doposud objízdnou trasu ulicí Za Teplárnou. Bude obnoven provoz na místních komunikacích - v ulicích Volovnice a Kamenice - ovšem pouze s odbočením vpravo, směrem pod viadukt. Řidiči jedoucí od sídliště Plhov po silnici I/14, ulicí Plhovskou, budou moci jet přes okružní křižovatku Itálie, opět ale pouze přímo, pod železniční viadukt (nebude možné odbočení vlevo na Hronov). Ostatní objízdné trasy zůstávají nezměněny včetně těch po Náchodě pro směr na Hronov, Broumov a Červený Kostelec. Tzn. nadále až k hraničnímu přechodu, přes železniční přejezd Běloves - zastávka na křižovatku se silnicí II/303, ulice Kladská a Broumovská a dále dle potřeby (vpravo na Hronov, Broumov, vlevo na D. Radechovou, Č. Kostelec).

V období od 3. června 2014, bude probíhat 3. etapa, v rámci které dojde k následujícím změnám v provozu v Náchodě. Okružní křižovatka Itálie bude již plně v provozu pro všechny směry. Silnice I/14, ulice Plhovská a Kostelecká, bude v úseku od křižovatky s ulicí Za Teplárnou po křižovatku s ulicí Tylova jednosměrná, ve směru jízdy z centra Náchoda (od okružní křižovatky Itálie) na Červený Kostelec. V opačného směru, tedy od Červeného Kostelce, bude zákaz jízdy nákladních automobilů nad 3,5 t (budou muset po velké objížďce přes Červenou Horu, Zlíč až do České Skalice a zpět do Náchoda). Osobní automobily a autobusy ve směru od Červeného Kostelce pojedou z křižovatky s ulicí Tylova, vlevo po ulici Tylova až na křižovatku se silnicí III/303 4, ulicí Za Kapličkou a Borskou a dále na komunikaci v ulici Kladská. Ve zmíněném období bude i ulice Tylova pouze jednosměrná a to ve směru jízdy viz výše.

Autobusová doprava

V současné době probíhá také rekonstrukce autobusových zastávek na Plhovském náměstí. Tyto zastávky jsou přemístěny pro směr jízdy od Červeného Kostelce k ZŠ Plhov a pro směr z Náchoda na Červený Kostelec je zastávka přemístěna do ulice Za Teplárnou. Autobusové zastávky v Raisově ulici budou i nadále fungovat pro všechny směry, s výjimkou směru na Červený Kostelec, která je umístěna v ulici Za Teplárnou (tj. beze změn).

Výstavba autobusového terminálu

V plném proudu je také výstavba nového autobusového terminálu, která probíhá podle stanoveného harmonogramu. Nyní se dokončuje montáž ocelové konstrukce nad částí, kde budou odjezdová stání. Tato konstrukce je kotvena do provedené železobetonové desky na sloupech. Pod vznikajícím přístřeškem odjezdových stání se již provádějí zpevněné plochy. Stání pro autobusy budou ze žulové dlažby, komunikace se živičným povrchem a chodníky ze zámkové dlažby. Následně budou probíhat práce na příjezdových stáních. V současné době se do bednění přístřešku provádí montáž výztuže a vše bude v nejbližší době připraveno pro betonáž zastřešení. Dále bude následovat montáž ocelové konstrukce, stejně jako u stání odjezdových. Na obou přístřešcích bude následně provedeno "zasklení" střechy.

"Celá stavba nového autobusového terminálu musí probíhat koordinovaně s úpravou kruhové křižovatky u Itálie, kde již bylo dokončeno napojení dešťové kanalizace a většina podzemních sítí. Na takto rozsáhlé stavbě je třeba ještě vykonat spoustu dílčích a postupně navazujících úkonů tak, aby práce a dodávky směřovaly v dohodnutých termínech k dokončovacím pracem. Vzhledem k tomu, jak dílo každým dnem roste podrukama dodavatele, věříme, že bude tato stavba zdárně dokončena a předána v dohodnutém termínu," dodal starosta Jan Birke.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře