Pondělí 26.únor 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Ekonomika Práce Součástí oprav průtahu Náchodem bude i rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů

Součástí oprav průtahu Náchodem bude i rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů

prazskaPřed prázdninami započnou v Náchodě stavební práce v ulicích Pražská, Běloveská a Polská. Město Náchod bude v této souvislosti ve spolupráci s ŘSD HK zajišťovat rekonstrukci chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická a Pražská.

Na realizaci tohoto projektu žádá město o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 18. Cílem je zajištění bezpečného přesunu chodců a cyklistů podél této významné a frekventované mezinárodní silnice na jejím průtahu Náchodem. Při stavbě dojde k rekonstrukci chodníkových ploch, rekonstrukci nástupišť MHD, úpravě sjezdů a vyvolané úpravě místních komunikací. Součástí záměru je také rekonstrukce veřejného osvětlení.

Vzhledem ke své délce a předpokládané etapizaci výstavby je záměr rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů rozdělen do jednotlivých úseků:

- ulice Pražská od okružní křižovatky (OK) U Slavie po OK U Čedoku

- ulice Běloveská od OK U Čedoku po areál Ametek

- ulice Pražská od hotelu Hynek po OK U Slavie

- ulice Českoskalická od ul. Dobenínské po hotel Hynek

a projekčně a realizačně rozdělen do dvou etap. Úseky ulice Pražská od OK U Slavie po OK U Čedoku a ulice Běloveská od OK U Čedoku po areál firmy Ametek jsou součástí I. etapy stavby, která bude realizována v letošním roce souběžně s investicí Ředitelství silnic a dálnic, další dva úseky jsou součástí II. etapy stavby připravované k realizaci v roce 2017. Zde budou navíc nově z důvodu zvýšení bezpečnosti zřízeny pruhy pro cyklisty. Důvodem rozdělení stavby do dvou etap je požadavek na umístění některých nových objektů v úseku II. etapy v souladu se stavebním zákonem formou územního rozhodnutí a dále množství soukromých pozemků, pro které je nutné zajistit smluvní vztahy.

V 1. etapě dojde ke kompletní rekonstrukci chodníkových ploch, rekonstrukci nástupišť MHD a vyvolané úpravě místních komunikací. Stávající chodníky budou v celém rozsahu vybourány a nahrazeny novou konstrukcí včetně podkladních vrstev. Kryt chodníků je navržen z betonové dlažby. Na místních komunikacích dojde v rozsahu stavby k výměně obrub, odvodňovací přídlažby a obnově živičného krytu. Součástí záměru je i rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v celém úseku od okružní křižovatky U Slavie po areál firmy Ametek. Dojde k demontáži všech stožárů včetně svítidel a umístění nových stožárů se svítidly. Všechna související kabeláž bude vyměněna za novou.

"Celá stavba bude probíhat současně s investiční akcí ŘSD ČR, Správa Hradec Králové. Budeme tedy všechny práce vzájemně koordinovat, abychom minimalizovali délky částečných uzavírek komunikací. Stejně tak spolupracujeme i se síťaři - RWE Energo s.r.o. Praha, Teplárna Náchod (oprava parovodu), VaK Náchod, a.s. (výměna vodovodu, přepojení přípojek kanalizace) a RWE distribuce s.r.o. Všem patří velký dík za náročnou přípravu prací," upřesnil starosta Jan Birke.

Pro pěší budou zřízeny koridory, které umožní vedení nevidomých s dostatečným pevným oddělením od přilehlé dopravy a stavby. K zachování obslužnosti přilehlých nemovitostí budou po dobu výstavby zřízeny lávky přes výkopy.

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře