Pondělí 4.březen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Ekonomika Podniky Oblastní nemocnice Náchod udělala další krok ke kvalitnější a bezpečnější péči o pacienta

Oblastní nemocnice Náchod udělala další krok ke kvalitnější a bezpečnější péči o pacienta

printŘádná, kvalitní a bezpečná péče o zdraví všech pacientů je jasnou a dlouhodobou prioritou všech oddělení Oblastní nemocnice Náchod. Protože nároky na zdravotnický personál se s řadou moderních trendů a legislativou stále zvyšují a zároveň je nutno mít na prvním místě pacienta, jeho bezpečí a odpovídající komfort, dochází ke změně v organizační struktuře Oblastní nemocnice Náchod (dále jen ON Náchod). Od 1. 4. 2015 bude zřízena pozice manažerky oboru.

Velká vzdálenost jednotlivých pracovišť ON Náchod, velký počet zaměstnanců, rozdílné lůžkové kapacity jednotlivých oddělení ON Náchod, možné rozdílné interpretace pokynů hlavní sestry napříč obory a lokalitami a nemožnost kontinuální kontroly z pozice hlavní sestry, to jsou jen některé důvody, které nutně vedly k přehodnocení současné organizační struktury na pozicích vrchních a staničních sester.

"Větší důraz na kvalitu péče o pacienta, jasně vymezené kompetence a odpovědnosti, to je to, co si od práce manažerek slibujeme. Nelze, aby si zaměstnanci na jednotlivých odděleních pod jednou střechou vykládali pokyny hlavní sestry, týkající se zdraví pacientů, odlišně," vysvětluje předseda představenstva ON Náchod Zbyněk Chotěborský. "Zaniká pozice vrchních a staničních sester. Nově vzniká pozice vedoucí sestry, podřízené manažerce oboru. Její kompetence sdružují původní kompetence vrchních a staničních sester, které se v mnoha částech překrývaly. Tímto krokem však nedochází k žádnému propouštění, jedná se pouze o organizační změny. Nikdo tedy nemusí mít obavy z propouštění," dodává Zbyněk Chotěborský.

Organizaci práce středního zdravotního personálu na odděleních jednotlivých pracovišť ON Náchod, kontrolní činnost nad přístupem k pacientům a řádným plněním pracovní náplně, ale i další úkony vyplývající z výše nastíněných témat bude v ON Náchod nově zajišťovat celkem pět manažerek pro jednotlivé obory.

"Jde nám o minimalizování rizik a chyb," říká hlavní sestra Renata Dušková. A dodává: "Zavedení pozice manažerky oboru zaručuje vyšší bezpečnost a kvalitu v péči o pacienta. Měla by se omezit nedorozumění při komunikaci a zavést jasná a jednotná pravidla pro interní komunikaci. Je to také reakce na současnou legislativu."

Manažerky oboru budou mít například na starost naplňování rezortních bezpečnostních cílů, které přispívají k bezpečí pacientů - bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti, prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech, prevence pádů, zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, bezpečná komunikace, bezpečné předávání pacientů. Budou se také starat o zlepšení interní komunikace a zamezí nedorozumění při komunikaci, k čemuž by mělo přispět zavedení jasných a jednotných pravidel pro interní komunikaci. Dohlédnou také na zajištění dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých při poskytování zdravotní péče. Budou mít též na starost sledování spokojenosti pacientů, neboť hodnocení kvality zdravotní péče je v poslední době velmi sledováno veřejností a nemocnice a jednotlivá oddělení jsou dle toho pacienty hodnocena. Pozice manažerek oboru také umožní sledování trendů v jednotlivých oborech zdravotnictví a jejich implementaci rovnou měrou na všechna oddělení.

Zřízením pozice manažerky oboru reaguje ON Náchod na přirozený moderní vývoj ve zdravotnictví. V západních zemích je tato pozice už řadu let standardem, v poslední době ji s ohledem na výše uvedené faktory zavádí stále více českých nemocnic.

ONN je největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje. Její spádová oblast je až 220 tisíc obyvatel a na svých odděleních poskytuje 844 lůžek. Patří také k největším zaměstnavatelům regionu. Jen v samotném Náchodě pracuje téměř tisíc zaměstnanců, další stovky pak v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, a dále v nemocnicích v Broumově, Jaroměři, Novém Městě nad Metují a Opočně.

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře