Pátek 23.únor 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Kultura Ostatní kultura V Městské galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují začala výstava historických map

V Městské galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují začala výstava historických map

seznam článků
V Městské galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují začala výstava historických map
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

mapy1 1Nové Město nad Metují a okolí na mapách v průběhu staletí, to je název výstavy historických map, která minulý týden začala v Městské galerii Zázvorka. Výstava potrvá do 19. března 2016, otevřeno je kromě neděla a pondělí každý den.

Profesorka Eva Semotanová, přední česká historička zabývající se historickou geografií a dějinami kartografie definovala mapy jako "odraz skutečnosti v lidském vědomí vyjádřeným v grafické podobě, jako zdroj informací o území a jeho prostorovém uspořádání. Stvořena z oboustranného vztahu člověka a přírody, mapa se stala nepostradatelným pomocníkem při politické a hospodářské expanzi na nová území, při výstavbě komunikací, získávání nerostného bohatství, ve státní správě, samosprávě i jako nástroj prosazování mocenských zájmů mezi zeměmi. Později se objevila ve výuce a začala být využívána k vědeckým účelům." Lze dodat, že mnohé mapy, zvláště ty historické jsou bezpochyby i uměleckým dílem. Bývají na nich vyobrazeny veduty, znaky, ale například i ilustrace z Písma svatého i jiné grafiky.

Nejstarší mapy se objevily už v pravěku, svůj rozkvět prodělaly ve starověkém Řecku a později i v Římě, odkud se rozšířily i do středověké Evropy. Od 13. století se na celkových mapách začaly objevovat české země, nejstarší tištěná mapa domácí provenience od Mikuláše Klaudyána vznikla v roce 1518 a měla do konce 17. století několik pokračovatelů. Přelom v dějinách české kartografie tvoří dílo Jana Kryštofa Müllera, který na základě nových poznatků v letech 1708 – 1718 zaměřil a v letech 1716 a 1722 vydal tiskem mapy Moravy a Čech. Z jeho map potom vycházeli Müllerovi následovníci až do první poloviny 19. století, včetně Josefínského neboli I. vojenského mapování.

Dalšími skutečně velkými kartografickými díly se v celé naší habsburské monarchii a tedy i v Čechách staly stabilní a reambulovaný katastr spolu s II. vojenským mapováním. Na rozdíl od svých předchůdců byla už tato díla založena na odborném trigonometrickém měření, které prováděly státní orgány. Měřičské práce na stabilním katastru v Čechách byly zahájeny v roce 1826 a trvaly až do roku 1843. Byly vyhotoveny indikační skici v měřítku 1.2880, které se staly prvními plnohodnotnými katastrálními mapami a po pravidelných reambulacích přetrvaly až do poloviny 20. století. Čísla přidělená tehdy pozemkovým i stavebním parcelám jim zůstala dodnes. Pokud vlastníte nějakou historickou nemovitost nebo pozemek na katastru Nového Města, Krčína nebo Spů a znáte nazpaměť jejich parcelní číslo, můžete si to na místě ověřit.

II. vojenské mapování vycházelo ze zjednodušených map stabilního katastru zmenšených na měřítko 1:28 800, z nich byly odvozeny mapy generální (1:288 000) a speciální (1:144 000). Nedostatky tohoto mapování se projevily v prohrané prusko-rakouské válce v roce 1866, proto bylo v roce 1868 rozhodnuto provést nové mapování vycházející z topografických map v měřítku 1:25 000 se zdokonaleným obrazem terénního reliéfu. V českých zemích probíhalo toto III. vojenské mapování v letech 1874 – 1880. Topografické mapy tvořily podklad pro velmi rozšířené speciální mapy v měřítku 1:75 000 a pro generální mapy v měřítku 1:200 000. Toto mapování, pravidelně aktualizované přetrvalo v naší armádě až do roku 1956.

Na základě uvedených kartografických děl vznikalo v 19. a v 1. polovině 20. století nesčetné množství rozličných map českých zemí, map krajů, okresů, tématických, např. i turistických map a plánů měst. Od 30. let 20. století probíhaly práce na novém vojenském mapování a od 40. let na nových katastrálních mapách. Práce byly dokončeny v 50. létech, kdy postupně vycházely komunistickým režimem dlouho utajované Státní mapy v měřítku 1:5000 a základní mapy v měřítkách 1:10 000 a 1:25 000. Dosud největší změny v kartografii přinesla 2. polovina 20. století a konečně i počátek století 21. Zobrazení terénu se díky stále dokonalejším technickým prostředkům, např. leteckému nebo družicovému snímkování, nebývale zpřesňuje.

(Část textu je převzata z úvodu k inventáři Sbírka map a plánů uloženém v SOkA Náchod se svolením jeho autora Mgr. Jana Čížka)

V Městské galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují si můžete prohlédnout kartografická díla – originály i faksimile od 16. do 20. poloviny 20. století. Na vystavených mapách je zachycen vývoj kartografie v českých zemích v průběhu pěti století. Mezi nejzajímavější archiválie patří zmenšený originál mapy Jana Kryštofa Müllera z roku 1726, dále rukopisná mapka, na které je zachyceno okolí Jaroměře ještě před výstavbou josefovské pevnosti, nástěnná mapa novoměstských městských lesů z roku 1824, podrobné mapy okresů severovýchodních Čech vzniklých po územně správní reformě v roce 1850, etnografická mapa Kladského pomezí znázorňující národnostní poměry ve městech a obcích po sčítání lidu v roce 1921. K vidění je i řada českých i německých turistických map z první poloviny 20. století zahrnujících území od Jizerských hor přes Krkonoše, Broumovsko, Orlické hory, Kralický Sněžník, Rychlebské hory až po Hrubý Jeseník.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře