Úterý 23.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Ekonomika Ostatní ekonomika Práce na sběrném dvoru odpadů v Červeném Kostelci byly dokončeny, v provozu bude od července

Práce na sběrném dvoru odpadů v Červeném Kostelci byly dokončeny, v provozu bude od července

Email Tisk PDF
seznam článků
Práce na sběrném dvoru odpadů v Červeném Kostelci byly dokončeny, v provozu bude od července
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

dv1Sběrný dvůr odpadů je místo určené městem ke shromažďování, sběru, třídění, skladování a úpravě odpadů, zvláště komunálních, a dalších materiálů podobným odpadům (např. textil pro humanitární účely) a ke zpětnému odběru vybraných výrobků (např. použitá elektrozařízení). Je to moderní způsob, jak obec nakládá s odpadem. I v Červeném Kostelci dojde k zahájení provozu takového místa, a to od 1. 7. 2015 v severní části Řehákovy ulice.

Stavební práce na sběrném dvoře byly dokončené koncem května a v červnu proběhne kolaudace. Přípravy sběrného dvora odpadů probíhají již několik let. Záměr vybudovat v Červeném Kostelci sběrný dvůr odpadů popisuje již plán odpadového hospodářství města z roku 2005.

Na červnové zasedání zastupitelstva města je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky města, který souvisí právě s otevřením sběrného dvora odpadů. Pokud bude tento návrh obecně závazné vyhlášky města schválen, můžete se těšit na následující:

Sběrný dvůr odpadů

Zcela nové, moderní zařízení pro odpadové hospodářství města, které vám bude k dispozici čtyři dny v týdnu včetně sobotního dopoledne, kam můžete donést či dovézt prakticky jakýkoliv odpad vznikající ve vaší domácnosti. Sběrný dvůr bude sloužit jen občanům města Červený Kostelec – tedy jen těm, kteří mají v Červeném Kostelci trvalý pobyt. Sběrný dvůr nebude sloužit podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dvora z Operačního programu Životní prostředí fondů Evropské unie.

Předpokládáme, že díky sběrnému dvoru dojde k zefektivnění sběru a třídění komunálních odpadů, tzn., že shromažďovaný odpad bude lépe vytříděn a hlavně že celý systém sběru komunálních odpadů v Červeném Kostelci bude levnější.

Při předávání odpadů do sběrného dvora bude postupováno podle obecně závazné vyhlášky města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, opatření rady města – organizačních pokynů ke sběru a odvozu odpadu – a provozního řádu sběrného dvora odpadů. Je také nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora odpadů. Provoz zajišťuje odbor místního hospodářství.

Ve sběrném dvoře odpadů se budou shromažďovat tyto tříděné odpady: papír a lepenka, sklo, textilní materiál, nebezpečné komunální odpady, nepoužitá léčiva, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad a pneumatiky a stavební suť v omezeném množství.

Konec mobilní sběrny odpadů

Zároveň s otevřením sběrného dvora odpadů město ruší od července mobilní sběrnu nebezpečného a ostatního odpadu, tzv. sobotní svozy. Tento způsob sběru odpadu je pro město drahý. Všechny odpady doposud sbírané mobilní sběrnou bude možné odevzdat do sběrného dvora. Mobilní sběrna vám byla (a tento měsíc ještě je) k dispozici jen v sobotu na konkrétním vždy různém místě v konkrétní poměrně krátký čas. Sběrný dvůr vám bude k dispozici na jednom místě čtyřikrát do týdne dopoledne i odpoledne několik hodin v provozní době, která bude zveřejněna později. Město finance na provoz mobilní sběrny využije na financování provozu sběrného dvora. Provoz obojího není možný z finančních a dalších důvodů.

Všechny ostatní způsoby shromažďování, sběru a třídění komunálních odpadů v Červeném Kostelci zůstávají zachovány a nemění se. Zůstává zachována i výše poplatku za komunální odpad. Zřízením sběrného dvora odpadů se tento poplatek nebude zvyšovat.

Práce na zajištění financí na výstavbu sběrného dvora, přípravě a provedení stavby a přípravě provozu sběrného dvora odpadů nebyly rychlé a jednoduché. Ani provoz sběrného dvora pro město nadále nebude jednoduchý, zvláště zahájení provozu. O to větší radost nám udělá každý z vás, který i malé množství odpadů přinese do sběrného dvora, a tak se sběrný dvůr stane samozřejmostí v jeho životě a přirozeně zapadne do infrastruktury našeho pěkného města.

Foto Tomáš Kábrt, zdroj www.cervenykostelec.cz

obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře