Úterý 23.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Za rokem 2013 se ohlédl náchodský místostarosta Tomáš Šubert

Za rokem 2013 se ohlédl náchodský místostarosta Tomáš Šubert

Email Tisk PDF

subMinulý rok byl pro město Náchod ve všech směrech úspěšným rokem. Z pohledu investic byl tento rok jedním z nejúspěšnějších v novodobé historii Náchoda.

Předpoklad vytvořil již schválený rozpočet na investice 2013 ve výši 164 miliónů korun, vůbec největší v posledních letech. Skutečnost však předstihla očekávání, investice nakonec dosáhly 183 miliónů korun. Výběrovými řízeními se nám podařilo ušetřit 35% ceny prací. Přičteme-li k tomu, že město Náchod v minulých třech letech splatilo prakticky všechny dluhy, je ekonomická situace města velice dobrá a vytváří i dobrý základ pro úspěšný rok 2014.

V minulém roce se podařilo provést mnoho významných a potřebných staveb. Jistě sledovanou a diskutovanou stavbou byly úpravy Masarykova náměstí s přemístěním a rekonstrukcí kašny. Povedla se dlouho plánovaná úprava dopravy s odkloněním od kostela. Je to důležité pro dokončení opravy kostela, který velmi trpěl otřesy z dopravy. Zklidnění střední části s odpočinkovou zónou okolo kašny je jistě správným krokem. Na jaře bude ještě doplněn mobiliář a hlavně osazena lavička Josefa Škvoreckého v místě této odpočinkové plochy u kašny. Lavička by měla být osazena na počátku studentského festivalu Náchodská prima sezóna.

Myslím, že pěkně dopadlo i prostranství za radnicí včetně přístavby výtahu. Po počátečních potížích s archeologickým průzkumem, se na konci roku zdárně podařilo tuto akci dokončit. Archeologický průzkum v letních měsících však protáhl realizaci stavby až do konce roku. Litoval jsem dělníky, kteří museli dláždit Krámskou ulici v největších mrazech v předvánočním období - ale to už se stává.

Největší loňská, ale i letošní akce - Autobusové nádraží - však nemohla být v loňském roce dokončena. Posunutí zahájení stavby (z důvodu problémů na straně Českých drah), odsunul betonáž hlavních nosných konstrukcí a tím i dokončení celé stavby do prvního pololetí letošního roku. V současné době se na této stavbě moc neděje. Dodavatel má naplánovány práce na betonáži železobetonových konstrukcí z pohledového betonu až na jarní měsíce (musí mít jistotu, že po celou dobu betonáže nebude mrznout). Jinak všechny inženýrské sítě i podkladní vrstvy jsou dokončeny.

Podařila se celkem bez problémů nová kruhová křižovatka u Kauflandu, která je velkým zlepšením bezpečnosti provozu (byla hodnocena jako jedna z nejnebezpečnějších v Čechách). Na jaře bude ještě doplněna o výjezd směrem na Polsko a Hronov od zóny Kauflandu v místě aleje k Malým lázním.

Komunikacím byla v loňském roce věnována velká pozornost. Bylo opraveno velké množství komunikací hlavně v okrajových částech - na Babí, Lipí, ve Starém Městě, ale i v centru města. Současně s tím bylo vybudováno mnoho nových parkovacích míst např. kolem budovy okresního soudu. V tomto budeme pokračovat i v letošním roce. Bylo vydlážděno mnoho nových chodníků a postaveno velmi potřebné schodiště u zimního stadionu a další schodiště u Masarykových škol. Opraveny byly i lávky přes řeku Metuji.

V minulém roce jsme se také snažili upravit náchodské parky. Park u nádraží bude zcela přestavěn a rozšířen se stavbou nádraží, tj. v letošním roce. Částečně rekonstruován byl park před okresním soudem, zde byla provedena propojovací pěšina v místě, kde chodilo nejvíce lidí. V letošním roce bude ještě dokončena výsadba. Podobně bylo započato s parkem v rohu náměstí směrem k ZUŠ, i tento park bude letos dokončen. Park u hradeb (ul. Strnadova) byl pouze stavebně připraven pro jeho letošní rekonstrukci. Mohl bych ještě jmenovat mnoho zelených ploch, které byly v minulém roce upraveny (např. břehové porosty kolem Metuje, zeleň v Běloveské ul. ...). Pro letošní rok máme opět připraveny další úpravy parků. Ve spolupráci s dětmi a Sdružením rodičů ZŠ Komenského byl důstojně upraven starý židovský hřbitov.

Pokračovaly úpravy na sídlišti u nemocnice, bylo zde započato s výstavbou nového parku v místě bývalé skládky a s přestavbou sportovního areálu u Masarykových škol. Bylo provedeno zateplení tří mateřských školek (MŠ Myslbekova, Alšova a Havlíčkova) a školy v Bělovsi, kde budou ještě na jaře dokončeny malby na fasádě.

Toto je pouze malý výčet akcí realizovaných v minulém roce. V současné době je připravován rozpočet letošního roku a jsou připravovány investice v podobném rozsahu. Hospodaření našeho města je, díky úsporným opatřením v prvních dvou letech tohoto volebního období, ve velice dobré kondici a umožňuje i v těchto jinak nepříznivých letech poměrně kvalitní rozvoj našeho města.

Přeji Vám všem, obyvatelům města Náchoda úspěšný rok, přeji všem, aby se nám v našem městě stále lépe žilo a mohli jsme být na naše město právem hrdí.

Zdroj www.mestonachod.cz

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře