Pondělí 15.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Tomáš Šubert: Do nového roku 2015

Tomáš Šubert: Do nového roku 2015

Email Tisk PDF

hodinyPříchod nového roku je vždy spojen se zamyšlením nad tím uplynulým a hlavně s předsevzetími a plány do roku nového.

Minulý rok byl pro naše město rokem opravdu úspěšným. Investice dosáhly opět, stejně jako v roce předcházejícím, historicky největší úrovně. Podařilo se dokončit mnoho skutečně důležitých, potřebných, ale i krásných projektů.

Za všechny vzpomeňme ten největší a jistě nejpůsobivější, tj. nový autobusový terminál. Tato stavba změnila zcela vzhled této části města a společně s parkem a kruhovou křižovatkou u Itálie i celého okolí. Nepodařilo se sice ve stejném čase přestavět nádražní budovu, máme však příslib, že její rekonstrukce by měla začít v letošním roce.

Společně s nádražím byla přestavěna i kruhová křižovatka u Itálie a průjezd Plhovem. Aby se však zlepšil průjezd městem, je nutná přestavba kruhové křižovatky U Čedoku. A tím se dostávám k hlavním dopravním stavbám letošního roku. Na konci zimy, jakmile to počasí dovolí – dle harmonogramu ŘSD nejpozději 15. března, bude zahájena výstavba kruhové křižovatky U Slávie. Celková rekonstrukce včetně inženýrských sítí bude prováděna za provozu, s řízením dopravy. Dokončena by měla být do konce května.

Od 1. června bude zahájena výstavba nové kruhové křižovatky U Čedoku. Tato stavba bude podstatně složitější a bude probíhat až do konce října. V rámci přestavby bude výrazně zvětšen střední kruh a přidány přímé objezdy (tzv. bypassy) ze směru od Bělovse pod viadukt a od Itálie přímo do Raisovy ulice. Tím by se měla výrazně zvětšit průjezdnost této křižovatky. I tato stavba se bude provádět za provozu. Z vlastní kruhové křižovatky směrem pod viadukt bude po celou dobu stavby možný pouze jednosměrný výjezd ve směru k Itálii. V opačném směru bude objížďka pro nákladní automobily přes Běloves a pro osobní dopravu a autobusy bude po dobu stavby otočen směr jízdy v ulici Volovnice.

Tyto zásadní dopravní stavby bohužel velmi zkomplikují celou dopravu ve městě po velkou část letošního roku. Dopředu se proto za všechny vzniklé těžkosti omlouváme a prosíme všechny řidiče a občany, které toto omezení zasáhne, o porozumění a shovívavost. Nové řešení těchto křižovatek rozhodně zlepší jejich průjezdnost (hlavně křižovatka U Čedoku).

Zvelkých dopravních staveb, ale již s menším dopadem na celkovou dopravu, bude jistě zajímavou stavbou nový most u fotbalového hřiště v Bělovsi. V loňském roce jsme uvažovali o opravě stávajícího mostu a výstavbě nové lávky pro pěší. Bohužel stav stávajícího betonového mostu byl mnohem horší, než se původně uvažovalo. Při přípravě celé akce se ukázalo jako lepší, trvalejší a hlavně i levnější řešení výstavba nového mostu se dvěma jízdními pruhy a chodníkem pro pěší. Po dobu výstavby bude doprava řešena provizorním mostem postaveným vedle.

V letošním roce by měla být připravena a zahájena realizace jedné z největších staveb vůbec, tj. revitalizace zámeckého kopce. Jedná se o celkovou obnovu od Zámecké ulice až po ulici Smiřických – obnovu všech cestiček, přístupového schodiště na zámek, nového osvětlení a dalších, včetně obnovy zeleně. Do střední části nad Masarykovým náměstím se vrátí šeříky a z Karlova náměstí by měla vzniknout novým schodištěm další přístupová cesta na zámek. Již v minulém roce byly započaty přípravné práce včetně dendrologického průzkumu. V současné době se připravuje projektová dokumentace tak, aby mohla být v průběhu roku stavba zahájena.

Zmínil jsem se pouze o některých významných stavbách. Investiční plán letošního roku je však opravdu velký. Tentokrát se nám podařilo projednat a odsouhlasit rozpočet letošního roku již v prosinci 2014 a tím jsme si udělali větší prostor pro přípravu jednotlivých akcí. Budeme mít možnost začít s většinou akcí v jarních měsících, tak aby byly v průběhu roku co nejdříve dokončovány. V rozpočtu je opět připravováno mnoho oprav i nových komunikací, ale i chodníků a veřejných prostranství, parků, hřišť atd. Příprava investičních akcí letošního roku je a bude opravdu složitá, máme v plánu opět poměrně velké množství různých investičních akcí. Pevně věřím, že se vše, co plánujeme, podaří a my budeme moci být na konci roku opravdu spokojeni.

Přeji všem Náchoďákům vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a štěstí, ať se Vám podaří vše, čeho chcete v tomto roce dosáhnout. A Náchodu přeji, aby se všechny plány povedly, aby se nám zde stále lépe žilo, a všichni jsme mohli být na naše město hrdí.

Zdroj Náchodský zpravodaj, leden 2015, foto detail hodinového strojku z věže náchodské radnice - autor Oldřich Beznoska.

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře