Neděle 14.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Novoměstský starosta Petr Hable se ptá hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Lubomíra France

Novoměstský starosta Petr Hable se ptá hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Lubomíra France

Email Tisk PDF
seznam článků
Novoměstský starosta Petr Hable se ptá hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Lubomíra France
Strana 2
Všechny strany

habNa několik tematických otázek starosty Nového Města nad Metují Petra Hableho odpověděl hejtman Královéhradeckého kraje a senátor Lubomír Franc.

Vážený pane hejtmane, v loňském roce jsme velmi příznivě vnímali realizaci dlouho plánované opravy nejfrekventovanější ulice ve městě – Náchodské. Jaké budou další investice kraje do silnic buď přímo v Novém Městě nad Metují, nebo v jeho bezprostředním okolí?

Letošní rok je připravena k realizaci stavba II/285 Nahořany. Jedná se o rekonstrukci komunikace v délce 440m. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí a výstavba opěrné zdi. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele a žádost o dotaci z programu IROP. Pokud bude potvrzeno financování, práce mohou začít v květnu a stavba bude dokončena v listopadu. Jedná se o investici převyšující 43 milionů korun s DPH.

Další akce v bezprostřední blízkosti Nového města nad Metují se pro realizaci připravují.  Jedná se o projekty, které navazují na loňskou rekonstrukci Náchodské ulice ve směru na Vrchoviny i ve směru na Krčín a Spy. Tyto projekty budou dokončeny v letošním roce.

Projekt na stavbu silnice III/28522 z Nového Města nad Metují ve směru na Jestřebí je připraven a nyní se zajišťuje stavební povolení. Předpokládaná hodnota je 30 milionů Kč.

Nyní se jedná o koordinaci staveb Správy železniční dopravní cesty, Královéhradeckého kraje a Nového Města nad Metují, aby byla provedena přestavba podjezdu pod železniční tratí, včetně rozšíření pro dvoupruhovou komunikaci a chodník.  Letos bude také vypracována projektová dokumentace na rekonstrukce komunikace II/285 v úseku od autobusového nádraží po křižovatku se silnicí 1. máje a následně po etapách až do Jaroměře.

Další otázkou bych se chtěl dotknout komunikace, která vede z Nového Města nad Metují do Pekla. Ta je hlavně v letních měsících velmi frekventovaná a její stav je dlouhodobě špatný. Můžeme se těšit na její rekonstrukci?

Na tento úsek bude aktualizována projektová dokumentace silnice III/01421 Nové Město nad Metují – Peklo, aby byla připravena pro realizaci v dalších letech. Termín realizace bude určen s ohledem na zajištění financí.

Naše město je proslulé konáním tradičních a významných kulturních i sportovních akcí s přesahem za hranice našeho kraje. Můžeme do budoucna počítat s navýšením podpory kraje těmto akcím (Novoměstský hrnec smíchu, Akademické týdny, Velká cena Metuje, Evropský pohár v lukostřelbě zdravotně postižených)?

Novoměstský hrnec smíchu a Akademické týdny jsou podporovány prostřednictvím dotačního programu "Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit", a to od roku 2011. Nyní se všechny přijaté žádosti vyhodnocují.

Výše podpory jednotlivým akcím závisí na alokaci příslušného dotačního programu. Pro letošní rok zůstala alokace v dotační oblasti "Kultura a památková péče" na loňské úrovni a v současné době nemám informace o dodatečném navýšení alokace. S ohledem na velký převis požadavků nemohou být vždy všichni žadatelé o dotaci podpořeni a je také nutné provádět krácení poskytovaných dotací.

Dle vyjádření krajské radní pro školství z počátku února jsou veškeré plány na reorganizaci středního školství "u ledu". Naše město vnímá již delší dobu jako závažný problém neexistenci samostatné střední školy, která k městu s 10,000 obyvateli patří stejně jako například hospoda a hasiči ke každé malé vesnici. Jaký je postoj kraje i Váš osobní k této otázce?

V Novém Městě nad Metují se nacházejí dvě krajské střední školy. Jednou z nich je Střední  škola a Základní škola, Nové Město nad Metují určená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, která má ještě pobočky v Broumově a Opočně. Druhou je Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště ve Školní ulici. Optimalizace středního školství bude vzhledem k demografickému vývoji do budoucnosti nevyhnutelná, ale v současnosti se žádné změny v souvislosti se středními školami v Novém Městě nad Metují nechystají.

Jak byste zhodnotil své působení na pozici hejtmana Královéhradeckého kraje? Můžete přiblížit, co se Vám podařilo a naopak, co je pro Vás zklamání?

V oblastech, které jsou v kompetenci krajských samospráv, jsme v posledních letech dosáhli řady úspěchů. Daří se nám čerpání evropských i národních dotací, díky kterým pečujeme o svěřený majetek, jako jsou nemocnice, školy, domovy důchodců a ústavy sociální péče. Například z Regionálního operačního programu se podařilo vyčerpat všechny prostředky, které v něm byly alokovány. Jednou z našich priorit vždy byla dopravní infrastruktura. Loňský rok byl rekordní objemem prostředků investovaných do silnic druhých a třetích tříd.

Za velice významné považuji to, že kraj se aktivně zapojil do příprav dostavby dálnice D11 a výstavby navazující rychlostní silnice R11, přestože tyto stavby jsou v kompetenci státu. Nepochybně máme svou zásluhu na tom, že věci se konečně daly do pohybu. Tato liniová stavba má pro další rozvoj celého kraje zásadní význam.

Daří se nám také v rozvoji průmyslových zón, díky jejichž existenci se řadíme k regionům s nejnižší mírou nezaměstnanosti v republice.

Mou hlavní prioritou ve funkci hejtmana je modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod. Přípravy na tuto největší krajskou investici jsou velice náročné. Určitým zklamáním tedy může být to, že vše se nedaří tak rychle, jak bychom si přáli.

Naopak nás může velice těšit, že Královéhradecký kraj patří podle srovnávacích výzkumů dlouhodobě k regionům s nejvyšší kvalitou života. V této prestižní anketě se hodnotí celá řada aspektů, z nichž mnohé patří do kompetence kraje nebo jím zřizovaných organizací. Královéhradecký kraj skončil naposledy na druhém místě, hned za hlavním městem.

obrazek_10

obrazek_10
zpět na článek

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře