Pondělí 24.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Názory Nominační přihlášky držitelů dobrovolnické ceny Křesadlo 2012

Nominační přihlášky držitelů dobrovolnické ceny Křesadlo 2012

Email Tisk PDF
seznam článků
Nominační přihlášky držitelů dobrovolnické ceny Křesadlo 2012
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

kres1

V Náchodě minulý týden skupina studentů říkající si Hledači příběhů za podpory Střediska volného času Déčko Náchod oceňovali nejlepší dobrovolníky cenou Křesadlo 2012 a cenou Déčka. Připomeňme si nominační přihlášky držitelů ceny Křesadla Jiřího Malíka, Miroslava Čiháčka a Pavla Bohadla.

Pavel Bohadlo - nominoval ho městys Nový Hrádek

Náš Bohadlo Pavel, to je vskutku živel, každému rád pomáhá, únava jej nezmáhá.

Je to víc než 30 roků, když Pavel s partou stejných "cvoků", byl u zrodu pochodu, kde najdeme pohodu. Každým rokem zjara, o trasy se stará, co mu síly stačí, Hrádouskou vařečku značí.

Sokolem je tělem, duší a v úboru mu to sluší. Když potřeba zavelí, tak v sobotu či v neděli, s chutí na brigády chodí, jeho zručnost se vždy hodí! Nářadí dá do brašny, hned vidíme ho u kašny, jak ji svědomitě čistí, odstraňuje spadlé listí, pak vodotrysk zprovozní, dělá to tak spoustu dní.

I když zima uhodí, náš Pavel se nenudí, Orlických hor přejezd chystá, velká účast je vždy jistá. K výročí vzniku Hrádku, pro nás všechny na památku, vyrazil i do polí a popsal místa v okolí. Umístil zde cedulky, nechtěl žádné prašulky.

Stará se i o kostel, nemyslí moc na postel, jeho činností je moc, na vyjmenování je krátká noc. Optimismus kolem šíří, dobrou náladou vždy hýří. Ve svém volnu dobro dělá, to je prostě pravda celá.

A tak nás na Novém Hrádku napadlo, že právě Pavel Bohadlo zaslouží si KŘESADLO!

Miroslav Čiháček - nominovala ho Olga Frühaufová, předsedkyně Svazu zdravotně postižených Náchod

Miroslav Čiháček před úrazem pracoval jako autolakýrník. Po úrazu na závěsném kluzáku - rogalu od roku 1984, se pohybuje pomocí ortopedického vozíku. V roce 1985 vstoupil do Svazu invalidů České republiky a v roce 1990 se stal zakládajícím členem Svazu paraplegiků (Paraple). S jednou přestávkou je stále členem předsednictva (dvě volební období člen nejvyšší rady). V roce 1991je zvolen předsedou Společnosti vozíčkářů a místopředsedou Sdružení zdravotně postižených Náchod. Tyto funkce vykonává dosud. V letech 1997 – 2003 se čtyřikrát zapsal do Guinessovy knihy rekordů za dvojnásobný výjezd na Sněžku na elektrickém vozíku či za otočky na invalidním vozíku. Do roku 2005 spolupracoval se stavebními odbory měst okresu Náchod, při odstraňování architektonických bariér. V roce 2006 získal historicky první cenu Královehradeckého kraje pro zdravotně postižené.

Na nominaci nejvyšší ho nominuji opakovaně, pro jeho skromnost, poctivost, a ochotu pomáhat řešit se zdravotně postiženými problémy, do kterých se dostávají novou sociální situací, nekompetentními zákony a bariérami. Přes svůj handicap a pracovní nasazení aby uživil rodinu, je vždy ochoten pomoci a vozíčkářům při správách jejich vozíků dodává i naději, upozorňuje a jedná s institucemi o odstranění bariér, což je nelehká práce, protože nejhorší bariéry jsou ve filozofii některých majitelů, ale i úředníků.

Jiří Malík - nominovala ho Koalice STOP HF

Nominovat Jiřího Ozona Malíka se rozhodla skupina dobrovolníků sdružená do Koalice STOP HF, která již více než rok pod Jiřího vedením bojuje proti zavedení metody hydraulického frakování při těžbě břidličných plynů na Náchodsku a Trutnovsku, ale i na dalších krásných místech ČR (Berounsko, Valašsko). Jiří skupinu vybudoval a stále vede díky svému neutuchajícímu nasazení pro ochranu přírody, zdraví lidí a čistou vodu.

Díky Jiřímu Malíkovi (my mu říkáme Šaman), díky jeho vnitřní síle a houževnatosti, jeho vizi a schopnosti stmelovat a povzbuzovat, motivovat, vidíme obrovský kus cesty, který máme za sebou. Mnozí lidé ho v okrese Náchod znají jako ekologického aktivistu, hájícího dlouhá léta čistotu přírody Polické pánve. Znají ho jako muže, který hájí právo občanů na čistou vodu a zdraví, ale také klidné hnízdění sokolů v Adršpašských skalách, kdy je schopen dlouhé hodiny hlídat jejich skálu a odhánět horolezce, turisty či prostě jen zvědavce, aby mohli chránění sokolové vyvést svá mláďata.

Je vidět jeho houževnatost, kterou si trénoval a trénuje při dobývání vrcholů na pískovcových skalách. A lezec je to výborný. Známe jej už dlouho, po boku Jana Piňose byli po revoluci ostrými, ale spravedlivými muži na Správě CHKO, nastoupili čestně do nevděčné role a čestnými zůstali - to je nejdůležitější. Díky své spravedlnosti a neúplatnosti se často setkávali s nepochopením a otevřenými projevy nepřátelství. O to větší úctu Jiří u nás má, nepřevléká kabát je stále stejný, možná dnes citlivější a jemnější.

S tématem ochrany přírody se setkal ještě před revolucí, kdy upozornil jako vedoucí obchodu v oblasti Trutnov na problém s pančovaným mlékem. Vešel v povědomí, a dostal tak zanedlouho nabídku práce od ekologické organizace Ekona Náchod, kde jeho působnost začala naplno. Začal brojit proti černým skládkám a celkově proti různým dosavadním praxím obce. Za největší úspěch ve své dosavadní angažovanosti považuje prosazení přijetí zákona na záchranu ozonosféry v obou komorách parlamentu. Je to zákon, který zabraňuje tomu, aby se na území naší republiky vyráběly tvrdé freony. Jeho součástí je i zřízení varovného systému pro občany, který zahrnuje pravidelná hlášení o stavu ozonosféry v televizním pořadu o předpovědi počasí.

Jiří Malík založil občanské sdružení Živá voda, které se zabývá ochranou vod, problematikou odpadů, ochranou významných krajinných prvků. Aktuálně ho doba postavila před obrovsky obtížný úkol - ochránit přírodu před ziskuchtivými nadnárodními organizacemi, které těží plyn z břidlic metodou vhánění vody sycené jedovatými látkami do vrtů, což s jistotou přinese kontaminaci podzemních zásob pitné vody. Právě Živá voda, konkrétně Jiří Malík svolal v únoru 2012 do Náchoda občany, zástupce nevládních organizací za účelem založení Koalice STOP HF, která se staví proti metodě a průzkumu těžby břidlicových plynů v ČR. A tak začal boj s větnými mlýny, jedna demonstrace střídala druhou, jednání se zástupci měst na Trutnovsku a Broumovsku a přidávala se další průzkumná území Valašsko a Berounsko. Všechna průzkumná území se zapojila do Koalice STOP HF a během jednoho roku do ní vstoupilo na 500 tisíc lidi, petici proti hydrofrakční metodě podepsalo přes 33 tisíc lidí.

Jiří stmelil tým lidí z různých odvětví od podnikatelů, úředníků, pedagogů, matek na mateřské dovolené, vytvořil vědeckou radu odborníků v oblasti hydrogeologie, geologie, ekonomie a dalších věd. Dokázal nadchnout a zaujmout známé osobnosti např. Zdenka Svěráka, Petra Vacka, skupinu Hradišťan, která Koalici STOP HF věnovala svoji kultovní píseň Modlitba za vodu a koncertuje pro Koalici STOP HF po celé ČR. Bez nároku na honorář, bez pracovního úvazku ze svých peněz dělá práci, kterou zastávají v institucích celé týmy zaměstnanců. A to nám, ostatním členům týmu, ještě dodává elán a sílu. Jeho motto Kde je vůle, tam je i cesta se stalo i naším heslem.

Posledním úspěchem je uspořádání celosvětové konference, kterou Koalice STOP HF svolala do České republiky a kam přijeli zástupci 13ti států s celého světa, dokonce i z Jižní Afriky. Všichni oceňují myšlenku vytvoření celosvětové sítě antifrakčních skupin a snahu postavit tuto metodu mimo zákon na celém světě, neboť v přírodě souvisí všechno se vším. Jiří se nespokojí s částečným úspěchem vynucení příslibu moratoria na těžbu břidličného plynu v ČR, vede nás k porozumění globálním vazbám ekosystémů na Zemi, k tomu, že jsme jedna rodina Matky Země a musíme se k Matce chovat s úctou a respektem, aby zde mohly žít i další generace.

Článek k tématu: V Náchodě byli oceněni dobrovolníci cenou Křesadlo 2012 a cenou Déčka

obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře