Pondělí 4.březen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Zavedení kanalizace na Bohdašíně je pro Červený Kostelec zákonnou povinností

Zavedení kanalizace na Bohdašíně je pro Červený Kostelec zákonnou povinností

Email Tisk PDF
seznam článků
Zavedení kanalizace na Bohdašíně je pro Červený Kostelec zákonnou povinností
Strana 2
Všechny strany

bohdasinBlížící se zavedení kanalizace na Bohdašíně, v jejímž rámci bude povinností místních se k ní připojit, se u některých obyvatel setkalo s nelibostí. Důvody města pro budování kanalizace jsou však prozaické – je to jeho zákonnou povinností.

Vysvětlování musíme začít u Rady Evropské unie. Ta vydala již v roce 1991 směrnici o čištění městských odpadních vod. Podle této směrnice musí být odpadní vody čištěny natolik, aby byly splněny požadavky na čistotu odpadní vody. Podrobnosti o emisních limitech vyhovujících životnímu prostředí zde není třeba uvádět. Povinnost zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod určuje také novela vodního zákona, která tuto povinnost ukládá obcím nad 2000 obyvatel. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích se kanalizace pro veřejnou potřebu zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

Samotná likvidace odpadních vod se může dít jak prostřednictvím čističky odpadních vod (ČOV), tak i bez ní. V případě nezapojení ČOV do stokové soustavy ale musí být správně provozovány septiky a domácí ČOV, což bohužel příliš nejde plošně uplatnit a dozorovat.

Červený Kostelec na svém území zřídil a provozuje kanalizaci, která je zakončena obecní ČOV, čímž naplňuje zákonnou povinnost – i když ne zcela. Kanalizace je totiž zatím vybudována „pouze" na většině území, ale ze smyslu uvedené směrnice vyplývá povinnost zajistit odkanalizování odpadních vod a jejich čištění v rámci celého území obce od všech jeho obyvatel. Uvedená povinnost se tedy vztahuje i na okrajové části města.

Zákon o vodovodech a kanalizacích dále uvádí, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb povinnost připojit se na kanalizaci tehdy, kdy je to technicky možné. Toto je účelné, protože budování kanalizačních přípojek usnadňuje povinnost každého vlastníka staveb, kterou je zajišťovat řádné zneškodňování odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Kanalizace tedy svědčí o rozvoji území.

Kanalizace v Bohdašíně by se měla začít budovat již v roce 2014. Hlavní práce by měly proběhnout v roce 2015. V souvislosti s tím zve město Červený Kostelec všechny zainteresované na informativní schůzi ve věci připravované výstavby kanalizace v k. ú. Bohdašín nad Olešnicí. Uskuteční se ve středu 12. února v 17 hodin v pohostinství Na Bohdašíně.

Foto Oldřich Nermuť

obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře