Neděle 21.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Vyhlášení výsledků architektonické soutěže v Červeném Kostelci na řešení prostranství mezi školami

Vyhlášení výsledků architektonické soutěže v Červeném Kostelci na řešení prostranství mezi školami

Email Tisk PDF
seznam článků
Vyhlášení výsledků architektonické soutěže v Červeném Kostelci na řešení prostranství mezi školami
Strana 2
Všechny strany

cerArchitektonická soutěž na řešení veřejného prostranství mezi školami v Červeném Kostelci probíhala od června 2016. Cílem soutěže bylo vybrat tým architektů, kteří připraví návrh a následně projekt na realizaci úprav prostranství včetně nového objektu kavárny podle zadání města Červený Kostelec.

Soutěž byla organizována jako dvoukolová. Do prvního kola bylo přihlášeno celkem dvanáct návrhů. Z prvního kola porota vybrala celkem čtyři týmy, které vyzvala k dopracování, precizaci a doplnění předložených návrhů. Ve druhém kole potom určila vítěze a ocenila další dva návrhy podle celkové kvality díla a splnění požadavků zadavatele.

1. místo

2021 s.r.o., Slovenská republika (autoři Ing. arch. Peter Lényi, Ing arch. Marián Lucký, Ing. arch. Ondrej Marko, Bc. Monika Bočková, Ing. Michal Marcinov)

Hodnocení poroty

Dispozičně dobře řešené, promyšlené dělení na tři sekce, kvalitní současná architektura nově navrhované budovy. Slabinou je návaznost pavilonu na herní část, která netvoří kompaktní celek. Rušná ulice dobře odstíněna linií stromů. Otázkou je řešení parkování v ploše před městským úřadem, která je využitelná jako malé náměstí, při méně nápadném vyznačení parkovacích stání však lze dobře skloubit funkci parkoviště i shromažďovací plochy, celkově se povedlo vytvořit kvalitní městský prostor. Střední plocha je funkční a lze ocenit nelpění na kaučukovém povrchu, resp. celková otevřenost vůči variantním návrhům s tím, že autoři považují za podstatný základní koncept. Střední část s prostorem pro děti je po úpravách v druhé fázi přiměřená. Nejdiskutabilnější je dosadba v okolí pomníku, prostor je zajímavý, ale tvarované dřeviny jsou příliš náročné na údržbu. Problémem je i nepochozí povrch pod stromy v okolí památníku, což ochuzuje užívání daného prostoru o silný zážitek pobytu pod korunami stromů. Velmi důležité bude řešení detailů, realizace může být náročná a nesmí porušit velkorysost původního založení.

2. místo

Ing. arch. Alexandr Skalický

Hodnocení poroty

Koncept je velmi jednoduchý a respektuje místo. Chybí ale detaily, drobné prvky jsou nedotažené a působí příliš drobně ve vztahu k okolí a k velikosti travní plochy, takže celkový dojem je poněkud strohý. Nepříliš šťastně umístěné parkoviště, které se ale dá snadno řešit nenápadněji. Dobře umístěná budova, avšak rozpačité umístění vodního prvku, dále chybí vstup k bočnímu vchodu budovy ZŠ, který je hodně využívaný. Není šťastná absence podélného nástupu k pomníku, resp. u návrhu chybí podélné a příčné křížení u památníku, takže k němu nelze jít po cestě přímo; podélný přístup se ruší a není ničím nahrazen. Je ale dobře vidět park a dobře řeší shromažďovací plochu. Umístění kašny se jeví jako náhodné, bez hlubších kompozičních souvislostí, Stromy na spodní hranici dostatečného množství.

3. místo

Mgr. inz. arch. kraj. Katarzyna Dorda, Ing. arch. Šárka Ullwerová, Ing. Jitka Ullwerová, Ing. arch. Martin Březina

Hodnocení poroty

Největším nedostatkem je umístění budovy v uliční čáře. Umístění vodního prvku je neodůvodněné. Realizace i provoz budou finančně náročné. Návrh přesouvá veškeré aktivity poněkud násilně do středu, i když základní myšlenka, aby se lidé setkávali, je dobrá. V první fázi byl návrh příliš formální, tato formálnost zůstala i přes připomínky zachována. Zvolená forma je na úkor funkčnosti. Umístění budovy je chybné, neboť nevytváří prostor před městským úřadem. Stejně tak průchod budovou se sezením není příjemný a nebude příliš funkční, vše je příliš podřízeno myšlence bulváru, který však bulvárem není. Nástup do prostranství má příliš úzké hrdlo, průchodnost je příliš omezena. Nároží Freiwaldovy spořitelny je málo vidět. Záhony jsou překážkou příčné komunikace.

Zdroj www.cervenykostelec.cz

obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře