Sobota 2.březen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Velitel Městské policie v Červeném Kostelci: "Bezpečnost ve městě je na dobré úrovni."

Velitel Městské policie v Červeném Kostelci: "Bezpečnost ve městě je na dobré úrovni."

Email Tisk PDF

mestska policie

Velitel Městské policie (MP) v Červeném Kostelci ve své shrnující zprávě za rok 2012 tvrdí: "Z pohledu MP je bezpečnost ve městě na dobré úrovni a nedosahuje závažných déletrvajících problémů. Vzniklé negativní situace jsou v rámci zákonných oprávnění řešeny a je snahou MP těmto situacím dále předcházet, především preventivní činností. Spolupráce s Policií České republiky je na standardní úrovni, kdy jsou vzniklé problémy v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku pravidelně konzultovány. Pravidelně jsou také plánovány společné preventivní akce."

Činnost MP Červený Kostelec v roce 2012 spočívala především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Těmito záležitostmi je přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, přispívání v rozsahu stanoveném příslušnými zákony k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odhalování přestupků a jiných správních deliktů a také upozorňování fyzických a právnických osob na porušování obecně závazných právních předpisů.

V roce 2012 přijala MP Červený Kostelec 833 oznámení a žádostí občanů a organizací, kterými se musela zabývat nebo je řešit. Je to o 46 oznámení více než v předchozím roce. Tento stav vypovídá o skutečnosti, že MP je v povědomí veřejnosti plně zakotvena a veřejnost se na strážníky městské policie stále obrací při řešení nejrůznějších záležitostí.

Městskou policií bylo zjištěno 9 případů, které měly znaky spáchání trestného činu. Tyto byly následně předány Policii ČR k dalšímu šetření. Dále byli PČR předáni 3 řidiči, které MP přistihla při řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

V roce 2012 byli strážníci nuceni k zajištění veřejného pořádku převést služebním vozidlem 3 osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

Na úseku dopravy bylo řešeno 185 dopravních přestupků. V dopravě se největší měrou na řešených přestupcích podílelo zastavení a stání na místech, kde to není povoleno, vjezd do míst, kam je to zakázáno, parkování na chodníku a cyklisté, kteří za snížené viditelnosti nebyli řádně osvětleni. Ostatních přestupků, které je MP oprávněna řešit, bylo 165.

Většina byla řešena domluvou nebo uložením blokové pokuty v rozmezí 100 až 1 000 korun, popř. předána správnímu orgánu

V roce 2012 nadále MP prováděla hlídkovou činnost též na území obce Zábrodí, kde zajišťovala veřejný pořádek především na základě požadavků starosty obce, a taktéž v průběhu roku prováděla dohled v rekreačních oblastech.

V roce 2012 byl zřízen kamerový systém města. Kamery jsou ve městě rozmístěny tak, aby bylo dosaženo co možná největšího záběru středu města a míst s největší koncentrací osob. Do konce roku jich bylo instalováno 5. MP dále zajišťovala sportovní a kulturní akce pořádané na území města Červený Kostelec. Jednalo se především o folklorní slavnosti, novoroční běh, setkání motorkářů, závody psích spřežení atd.

V rámci BESIP zajišťovala MP pravidelně ranní přecházení školní mládeže na přechodech pro chodce na náměstí TGM. MP se také účastnila usměrňování dopravy při různých akcích, u dopravních nehod a nadále kontrolovala a řešila řidiče za vjezdy do míst, kam je to zakázáno, za nesprávné stání či zastavení vozidla na komunikacích v rozporu s pravidly silničního provozu či za jiné dopravní přestupky. MP se také každoročně účastní okresních soutěží žáků ZŠ na dětském dopravním hřišti v Náchodě, kde strážníci působí v roli rozhodčích.

Tísňová tlačítka

V roce 2012 nadále pokračoval ve spolupráci s Oblastní charitou Červený Kostelec projekt „tísňových tlačítek", které slouží k okamžitému vyrozumění MP a pečovatelské služby o krizové situaci občana. Díky tomuto projektu si mohou pomocí tísňového tlačítka vyžádat pomoc všichni obyvatelé (senioři) v pečovatelských domech U Jakuba a v Nerudově ulici a také asi 32 seniorů v katastru města, kteří ji vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejvíce potřebují. MP tuto službu zajišťuje v době provozu pultu centrální ochrany (PCO), tj. ve všední dny od 18 do 6 hodin, soboty, neděle, svátky nepřetržitě. Ve zbylé době tuto službu zajišťuje pečovatelská služba. Signál, který je pomocí tohoto zařízení vyslán v době provozu PCO, vyhodnocuje stálá služba MP. Ve většině případů je vysílána hlídka, která na místě dle situace provádí různé neodkladné úkony (okamžité přivolání lékaře při zdravotních potížích, pomoc vstát, když osoba upadne, přivolání pečovatelky aj.). Takto musela zasahovat MP v roce 2012 ve 24 případech.

Pult centrální ochrany (PCO)

Městská policie v roce 2012 přijala na PCO mnoho signálů o možném narušení objektů. Většina výjezdů se však ukázala jako „plané", způsobené chybou techniky, popř. chybou obsluhy. Pouze v 1 případě byl signál vyhodnocen jako „ostrý" a bylo zjištěno narušení střeženého objektu. Z výše uvedeného vyplývá, že díky PCO je páchání trestné činnosti na připojených objektech zcela minimální a PCO významnou měrou přispívá k prevenci kriminality na území města.

Zdroj www.cervenykostelec.cz

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře