Pondělí 26.únor 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko V Náchodě se v sobotu koná referendum

V Náchodě se v sobotu koná referendum

Email Tisk PDF

volNa základě předložení tzv. bezvadného návrhu na konání referenda členy přípravného výboru rozhodlo Zastupitelstvo města Náchoda na svém zasedání 22. září 2014 o vyhlášení Místního referenda o areálu bývalé Tepny. Toto referendum se uskuteční v sobotu 22. listopadu 2014 od 8 do 20 hodin.

O čem budou náchodští občané v referendu rozhodovat?

Otázka č. 1:

"Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod) odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně za cenu v místě a čase obvyklou s tím, že tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný odhadce, na kterém se shodne prodávající i kupující strana?"

Otázka č. 2:

"Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod) trvalo v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu a jeho Souhrnné průvodní zprávy, zejména na smíšeném rázu území a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic?"

Průběh hlasování

Oprávněnou osobou, která může hlasovat v místním referendu je každý, kdo má právo volit do zastupitelstva obce. Jedná se tedy o voliče, který má trvalý pobyt na území města Náchod, dosáhl alespoň v den voleb osmnácti let a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Hlasovací lístky obdrží voliči v den konání referenda přímo ve volební místnosti.
Volební místnosti zůstávají nezměněny, tedy hlasování proběhne ve stejných volebních místnostech jako při ostatních volbách. Volič může požádat o vydání hlasovacího průkazu, který jej opravňuje volit v kterékoliv volební místnosti na území města Náchod. Žádost musí být podána osobně do 20. 11. 2014 do 16 hodin. Vzor žádosti je umístěn na webových stránkách města Náchod - ww.mestonachod.cz - v odkazu místní referendum.

Způsob hlasování

Hlasovací lístek obsahuje dvě výše uvedené otázky, o kterých se bude rozhodovat. Pod každou otázkou je v levé polovině hlasovacího lístku uvedeno slovo "ANO " a v pravé polovině hlasovacího lístku je uvedeno slovo "NE". Vedle každého z těchto slov je rámeček. Hlasuje se označením křížkem v příslušném rámečku. K jiným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží. Volič může označit i pouze jednu odpověď a hlasovat tedy pouze o jedné otázce ze dvou položených. I v tomto případě se jedná o platný hlas.

Na co nezapomenout!

K volbám, a stejně tak i v případě hlasování v referendu, je nutné mít s sebou nezbytné doklady prokazující totožnost, ať už občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu, jinak komise nebude moci umožnit hlasování.

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře