Pondělí 24.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Rostislav Petrák: Rád bych podpořil zaměstnanost ve městě a volnočasové aktivity

Rostislav Petrák: Rád bych podpořil zaměstnanost ve městě a volnočasové aktivity

Email Tisk PDF

staV únoru načne nový starosta města Rostislav Petrák svůj druhý čtvrtrok na radnici Červeného Kostelce. Jak se aklimatizoval? A co chystá za změny? Čtěte dále v rozhovoru.

Jak byste zhodnotil období po svém nástupu?

Snažil jsem se co nejrychleji se zapracovat a vstřebat veškeré postupy, které jsou pro výkon mé funkce nezbytné. To mi zabralo dobu zhruba do Vánoc. Mezi Vánoci a Novým rokem byl konečně prostor zamyslet se, co nového v chodu města a městského úřadu konkrétně zavést a co zlepšit.

Teď když už se orientujete v problematice, nelitujete toho, že jste do toho šel?

To určitě ne, práce starosty mě baví a myslím si, že mě ani nijak nevyčerpává, i když se zde kolikrát zdržím i do pozdních hodin. Zbylý osobní čas věnuji svým dětem.

V jakém stavu jste město přebral od svého předchůdce?

Co se týče financí, myslím, že město je v dobrém stavu, a to i přes poměrně velkou loňskou investici města: opravu ul. Langrova, Rybničná a Žďárská. Pozitivně musím hodnotit množství rozběhnutých investičních akcí na rok 2015. Je vidět, že předchozí pan starosta věnoval své práci opravdu hodně času a úsilí.

Kolik Vás navštěvuje lidí ve Vašich "konzultačních hodinách" (pondělí 13–17 hod.)?

Většinou se staví 2 - 4 občané. Záměr přímé komunikace se tak naplňuje jak z pohledu možnosti podání stížností a připomínek, tak i z pohledu návrhů a doporučení. Jsem rád, že občané tuto možnost využívají.

Co požadujete od městských úředníků?

Na novoročním přivítání se zaměstnanci jsem všem připomněl, že bych chtěl, aby
úředník byl pro občana průvodcem v zákonech a vyhláškách a byl mu vstřícným pomocníkem. Myslím si, že se to v některých případech již daří. Co se týče systematizace práce, snažíme se zaměřit obzvlášť na problematiku dotací a projektového řízení. Plánujeme také uspořádat pro úředníky pravidelná školení, obzvlášť co se týče komunikace, efektivity práce, spolupráce mezi odbory, projektové a týmové práce a samozřejmě školení v oblasti nové legislativy.

Kam byste rád nasměroval tok peněz ve svém volebním období?

Tam, kam to bude třeba. V posledních dnech je zpracován návrh zásadního dokumentu - strategického plánu města, následovat bude akční plán, konkrétní studie a projekty. Stávající studie a projekty přezkoumáme vzhledem k aktuálním požadavkům
a budeme vytvářet nové studie a projekty, třeba i trochu do šuplíku, abychom byli připraveni pružně reagovat na výzvy v novém dotačním období 2014 - 2020 (2022). Věřím, že při veřejném projednání návrhu strategického plánu, který chceme uspořádat v březnu, se naši spoluobčané aktivně zapojí a těším se na jejich návrhy.

Jaké konkrétní oblasti budete chtít tedy podpořit?

Rád bych podpořil zaměstnanost ve městě, vnímám to jako základní podmínku pro spokojený a kvalitní život. To se dá z pozice města uskutečnit podporou investorů, a
to v několika směrech: zajištěním kvalitní dopravní dostupnosti Červeného Kostelce a hlavně průmyslové zóny na plánovanou rychlostní silnici R11. V této oblasti budeme aktivně komunikovat s ministerstvem dopravy a ŘSD. Samozřejmě chceme úzce
spolupracovat se stávajícími zaměstnavateli, připravovat průmyslovou zónu pro další
investory, zajistit spojení města a průmyslové zóny pomocí cyklostezky atd.

Jaké jsou Vaše další priority?

Další v pořadí je podpora volnočasových aktivit. Co se týče kultury, je většina lidí spokojena, což vyplynulo z dotazníků, které byly jedním ze zdrojů přípravy strategického plánu a o jejichž výsledcích jste si mohli přečíst ve zpravodaji 09/2014 a na webu města. Výraznou současnou slabinou v oblasti volnočasových aktivit je stav sportovišť a podpora zájmové činnosti, tam je co dohánět. Dle mého názoru by město mělo vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity a jejich podporu. Rádi bychom vytvořili klíč pro příspěvky na činnost, a to převážně na podporu aktivit s dětmi. Jakým způsobem toto zajistíme, závisí na dalších diskuzích.

Jaké změny v chodu města jste již provedl?

Aktivně se zajímáme o přeložku silnice I/14 a výstavbu R11 a v souvislosti s tím chceme zlepšit i dopravu v centru města, debatujeme nad strategickým plánem města, necháváme provést forenzní audit na MKS, což by mělo ukončit dohady nad fungováním střediska v minulosti, začali jsme komunikovat zhruba s pěti zaměstnavateli, zahájili jsme jednání o komplexním řešení sportovišť v oblasti Svojsíkova parku, pracujeme na sjednocení image úřadu, abychom šli s aktuálními trendy, chceme posílit odbor rozvoje města o jednoho zaměstnance, abychom byli dostatečně připraveni na nové dotační období, připravujeme akce ke 40. výročí úmrtí gen. Kratochvíla a 70. výročí konce 2. sv. války, snažíme se otevřeně komunikovat.

Je něco, co Vás ve městě vyloženě trápí?

Určitě je třeba se v širším časovém horizontu zaměřit na možné scénáře průmyslových
areálů v centru města. Dalším složitým tématem je doprava na náměstí a v jeho okolí.

Jakým způsobem chcete vtáhnout do rozhodování města občany?

Přiznám se, že nevím, jak je zapojit přímo do rozhodování města – za občany rozhodují
jimi zvolení zastupitelé. Na druhou stranu silně vnímám, že je třeba názorům občanů naslouchat a k tomu slouží otevřená diskuse se zastupiteli, práce v komisích rady a také mé pondělní konzultační hodiny. Samozřejmě máme také možnost uspořádání referenda. Tuto možnost nevylučuji, ale je nutné posoudit účelnost tohoto rozhodovacího nástroje dle váhy tématu, účasti občanů atd.

Jaký profesní vztah máte s ostatními zastupiteli?

Beru je jako kolegy a jejich názory plně respektuji. Každý z nich má právo na to, aby se vyjádřil, takže při diskuzích na schůzkách a zasedáních zastupitelů plním spíše roli moderátora – držím debatu ve věcných mantinelech, snažím se o udržení konstruktivní kritiky, navrhuji řešení problémů atp.

Foto Tomáš Kábrt

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře