Čtvrtek 13.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Rekonstrukce průtahu Náchoda pokračuje podle plánu. V polovině září se uleví městům na objízdné trase

Rekonstrukce průtahu Náchoda pokračuje podle plánu. V polovině září se uleví městům na objízdné trase

Email Tisk PDF
seznam článků
Rekonstrukce průtahu Náchoda pokračuje podle plánu. V polovině září se uleví městům na objízdné trase
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Všechny strany

sch3V polovině července byly zahájeny stavební práce na rozsáhlé rekonstrukci průtahu Náchoda. Tato stavba má dopad nejen na občany města, ale rozsahem dopravních opatření a zejména související objízné trasy se dotýká obyvatel celého regionu. Své zkušenosti mají občané žijící např. v Dolní Radechové, Horní Radechové, Červeném Kostelci, Trutnově, ale i v Červené Hoře, Žernově nebo České Skalici.

"Protože si uvědomuji, jak velký zásah do životů lidí zvýšený pohyb kamionů v blízkosti jejich domovů představuje, celou situaci ve spolupráci s Policií ČR intenzivně sledujeme a reagujeme průběžně na jednotlivé podněty i stížnosti," uvedl starosta Náchoda Jan Birke, který v té souvislosti svolal ve čtvrtek 28. července 2016 jednání za účasti Policie ČR (Petr Dušek - vedoucí Odboru služby dopravní policie Královéhradeckého kraje, David Fulka - vedoucí Územního odboru Náchod, Pavel Hlaváč - vedoucí dopravního inspektorátu, Eva Prachařová - tisková mluvčí) a velitele Městské policie Náchod Petra Valici, aby společně vyhodnotili prvních 14 dní dopravního omezení.

Diskutovalo se o umístění jednotlivých dopravních značek, příp. možnosti jejich zvýraznění v některých místech. Značky upozorňující na slepou ulici byly doplněny do ulice do Polské a Kpt. Jaroše. Přítomní se shodli na umístění zrcadla v ulici Kladské v místě křížení silnice II/303 od Hronova s hlavní příjezdovou komunikací od státních hranic a provedení ořezu větví zasahujícíh do komunikace, což by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti v těchto místech.

Jedním z dalších témat k diskuzi bylo vyhodnocení fungování objízdné trasy ve směru na Trutnov a chování řidičů kamionů na této trase. Objízdné trasy pro nákladní vozidla, které vedou směrem na Trutnov a Červený Kostelec, jsou velmi vytížené, policie proto zaměřila tímto směrem svoji pozornost a ve spolupráci jak s krajským dopravním družstvem, tak i pořádkovou policií, na těchto silnicích neustále kontroluje nákladní automobily a jejich řidiče. Dohlíží nejen na rychlost, ale také na způsob jízdy i dodržování dopravního značení. Od počátku uzavírky policisté změřili rychlost u přibližně 900 kamionů a dalších desítek osobních vozidel.

"Musíme konstatovat, že rychlost vesměs nedodržují netrpěliví řidiči osobních automobilů, překročení nejvyšší povolené rychlosti kamionem policisté zjistili pouze dvakrát, a to jednou na silnici I/14 mimo obec u Dolních Rybníků, kde je z důvodu objízdné trasy snížená rychlost ze 70 na 50 km v hodině, řidiči kamionu tam naměřili 61 km/h. Druhý provinilec překročil rychlost v obci Žernov, kde jel 63 km/h. Oběma byla uložena v souladu se zákonem maximální výše blokové pokuty," upřesnil vedoucí dopravního inspektorátu v Náchodě Pavel Hlaváč.

"Kontrolujeme rychlost jízdy vozidel na objízdné trase, což je Náchod - Červený Kostelec, ale současně se věnujeme i silnicím, kde se v souvislosti s náchodskou rekonstrukcí zvýšila hustota silničního provozu, tj. trasa Červený Kostelec - Žernov - Česká Skalice. Na zbylé části objízdné trasy dohled nad řidiči v obdobné míře zajišťují trutnovští kolegové," doplnil vedoucí krajské dopravní policie Petr Dušek.

Policie také přivítala instalaci nových kamer u křižovatky Itálie a na křižovatce Českoskalická s Pražskou (www.prutahnachoda.cz/kamery), které pomáhají řidičům orientovat se v dopravě, policejním hlídkám ale zároveň dávají možnost rychle reagovat a řešit obtížné a mimořádné dopravní situace ve městě. Policisté se intenzivně věnují dohledu nad bezpečností silničního provozu nejen v denní, ale též v noční době. Kromě jiného policisty dopravního inspektorátu i městské policie velice zaměstnávají řidiči v ulici Polská a Kpt. Jaroše, tam si totiž cestu zkracují některé kamiony. Porušují přitom zákazovou značku, jíž je omezena hmotnost vozidel na 4 tuny. Za dobu uzavírky již muži zákona řešili minimálně tři desítky případů, i těmto neukázněným řidičům ukládají nejvyšší možnou blokovou sazbu pokuty.

Dopravní omezení jsou komplikovaná, resp. teprve ještě více budou, z důvodu provádění rozsáhlých stavebních prací také v Trutnově. Částečné řešení se nabízí v možnosti obousměrného zprůjezdnění komunikace v ulici Pražské v Náchodě. Proto se všichni přítomní dohodli, že jakmile to technologický postup stavebních prací dovolí, což by mělo být přibližně v polovině září, bude policie i Město Náchod jednoznačně preferovat variantu, aby vozidla v ulici Pražské v již opraveném v úseku mezi okružními křižovatkami Čedok a Slávie jezdila obousměrně. Šířka vozovky (2,75 m v každém směru) to bude umožňovat.

Reálnost dodržení tohoto termínu se potvrdila v pátek 29. července na setkání se zástupci zhotovitele stavby, kde měli všichni možnost si na vlastní oči prohlédnout stav podloží komunikace. Z fotografií je více než patrné, že tato oprava je nezbytně nutná, na mnoha místech stavby je pod asfaltovým kobercem pouze pár žulových kostek a zbytek tvoří velmi nestabilní podloží.

"Pro mě osobně jsou obě tato setkání velmi důležitá především v tom smyslu, že jsme si potvrdili informace o tom, že takto složitá dopravní situace pro obyvatele okolních měst a obcí nepotrvá až do konce listopadu," dodal závěrem starosta Jan Birke.

Stavbaři v těchto dnech řeší potíže se zmíněným podložím komunikace, které je v horším stavu než předpokládala projektová dokumentace. Projektant ve spolupráci s dodavatelem urychleně připravují nové řešení. "V nejbližších dnech bude v úseku u čerpací stanice Benzina probíhat odkop nevhodné zeminy a výměna uličních vpustí, v druhém úseku od kruháku u Čedoku ve směru do Bělovse bude probíhat rovněž výměna uličních vpustí a drobné stavební práce," upřesnil další průběh prací stavbyvedoucí Karel Kutter.

Foto a zdroj www.mestonachod.cz

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře