Čtvrtek 13.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Prezident Miloš Zeman navštíví Hospic Anežky České a Domov sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec

Prezident Miloš Zeman navštíví Hospic Anežky České a Domov sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec

Email Tisk PDF
seznam článků
Prezident Miloš Zeman navštíví Hospic Anežky České a Domov sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec
Strana 2
Strana 3
Všechny strany

prez

V úterý 16. července navštíví prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka Hospic Anežky České v Červeném Kostelci a Domov sv. Josefa v Žirči za účelem setkání s představiteli, pracovníky a dobrovolníky těchto zařízení. 

Program v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci

Po příjezdu do Hospice Anežky České v 11.30 hodin bude následovat uzavřený program. Ve 13 hodin proběhne v kapli sv. Anny v hospici veřejné setkání s pacienty a jejich doprovody, které uzavře společná modlitba a požehnání kardinála Dominika Duky. Ve 13.20 hodin se uskuteční na terase hospice slavnostní akt položení základního kamene pro výstavbu Mobilního hospice Anežky České. V závěru bude uděleno požehnání pro zaměstnance zařízení a dobrovolníky. Ukončení návštěvy se předpokládá ve 14 hodin.

Program v Domově sv. Josefa v Žirči

Příjezd do Domova je plánován na 14.25 hodin. Následovat bude prohlídka zařízení. Ve 14.50 hodin proběhne veřejné setkání hostů s pacienty a zaměstnanci v kapli sv. Anny v areálu Domova při poslechu exkluzívní zvonkohry. Dříve, než se návštěva rozloučí, uskuteční se krátká procházka v parku a v nedávno otevřené bylinkové zahradě. Celá akce skončí v 15.40 hodin.

Hospic Anežky České, první hospic v České republice, vznikl jako společný projekt Diecézní charity Hradec Králové a občanského sdružení Ecce homo (Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí). Organizace Hospic Anežky České byla zaregistrována 8. prosince 1994 jako samostatný právní subjekt, nestátní zdravotnické zařízení, jejímž zakladatelem bylo Biskupství Královéhradecké a zřizovatelem Diecézní charita Hradec Králové. Stavba hospice byla po roce dokončena a slavnostně uvedena do provozu 8. 12. 1995. V říjnu 2010 byl v Červeném Kostelci zahájen provoz Mobilní hospice Anežky České, který poskytuje hospicovou péči pro těžce nemocné v zázemí rodinného prostředí a Ambulance paliativní péče a léčby bolesti, pro nemocné, kteří mohou do ordinace z blízkého okolí docházet. Vznikem těchto dvou zařízení poskytuje Oblastní charita Červený Kostelec komplexní péči pro těžce nemocné, zejména onkologické pacienty v závěrečném stádiu onemocnění, kteří mohou zvolit nejvhodnější variantu péče. Takto pojatá komplexní péče je zcela ojedinělá v ČR.

O nemocné se v hospici lůžkovém i mobilním starají členové multidisciplinárního týmu, který tvoří lékaři, všeobecné zdravotní sestry, ošetřovatelé, duchovní, psycholog, sociální pracovnice a rehabilitační pracovnici a dobrovolníci. Prioritou hospice je dostupná individuální a komplexní péče, která zahrnuje potřeby nejen biologické, ale také psychologické, sociální a duchovní. Hospic se snaží pro pacienta zajistit: ulehčení od bolesti, respektování lidské důstojnosti až do samého konce života, stálou osobní blízkost ošetřující osoby, komplexní péči zahrnující starost i o doprovázející a pozůstalé.

Jako modelové zařízení předává zkušenosti zájemcům o hospicovou péči z ČR i zahraničí již 18 rokem. Kapacita zařízení je 30 lůžek pro nemocné a 14 lůžek pro doprovázející. Ročně poslouží okolo 400 nemocným, za dobu své působnosti poskytl služby 6 736 nemocným. Služba v hospici je poskytována v duchu křesťanských zásad všem lidem nezávisle na vyznání, původu a rase.

Hospicová péče je financována vícezdrojově:  Zdravotní pojišťovny hradí 45 % provozních nákladů, zbývající část je poskládána z příspěvku klienta (přibližně 11%), dotace MPSV, kraj KH (24,5%), města a obce (2%) a nezanedbatelnou část tvoří i dary fyzických osob, firemních dárců a nadační příspěvky. O dotace a dary musí hospic opakovaně žádat a není na ně právní nárok.

Na otázku „Co očekáváte od návštěvy prezidenta v Hospici?" odpověděl jeho ředitel Ing. Mgr. Miroslav Wajsar: „Doufám, že díky návštěvě pana prezidenta v Hospici Anežky České a jeho zájmu o hospicovou a paliativní péči, doje k vybudování chybějících lůžkových hospiců (kraj Vysočina, kraji Liberecký), a že bude impulzem pro rozvoj mobilní hospicové péče neboli domácích hospiců a ambulancí paliativní medicíny. Věřím, že dojde také ke zlepšení finanční jistoty při poskytování hospicové péče."

Hospic nebude jediným zařízením Oblastní charity Červený Kostelec, které v tento den prezident navštíví. Jeho cesta povede do Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, dosud prvního a jediného nestátního zařízení svého druhu v ČR pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou, kde se taktéž setká s představiteli, pracovníky a dobrovolníky tohoto zařízení. 

Domov sv. Josefa zřídila Oblastní charita Červený Kostelec v areálu bývalého jezuitského kláštera v Žirči u Dvora Králové (v sousedství Kuksu) v červnu 2001. Objekt darovala za tímto účelem Kongregace sester nejsvětější svátosti z Českých Budějovic. Po částečné rekonstrukci zde byl 7. prosince 2001 slavnostně zahájen provoz jednoho oddělení pro přechodný rehabilitační pobyt nemocných, na konci roku 2002 bylo zprovozněno druhé oddělení pro trvalý pobyt a v březnu 2004 bylo otevřeno třetí oddělení pro krátkodobé pobyty. Následovaly další úpravy objektu v návaznosti na poskytované služby.

Kapacita zařízení je 42 lůžek na 3 typech pobytů – trvalé, zdravotní a odlehčovací, ročně poskytne péči cca 270 lidem s RS, z 95 % to jsou vozíčkáři. Důraz je kladen na specializovanou individuální rehabilitaci, aktivizační činnosti – umělecko-tvořivá dílna, duchovní péči, kulturní akce - výlety, návštěvy kin, divadel, koncertů atd. Součástí péče je odborné poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek. V areálu je poskytováno též chráněné bydlení ve dvou bytech.

Provoz Domova je financován vícezdrojově: Zdravotní pojišťovny hradí 30 % provozních nákladů, platby klientů (přibližně 23%), dotace MPSV a MZ tvoří 20 %. Dále  přispívá kraj a obce (9%). Nezanedbatelnou část tvoří i dary fyzických osob, firemních dárců a nadační příspěvky. O posledně jmenované finanční prostředky Domov opakovaně žádá, ale není na ně právní nárok.

„Očekávám, že se díky návštěvě pana prezidenta v Domově sv. Josefa více rozšíří známost problematiky lidí nemocných roztroušenou mozkomíšní sklerózou mezi širokou veřejnost," řekl ředitel tohoto zařízení Ing. Mgr. Miroslav Wajsar. „Lidé budou mít možnost se seznámit s tím, jak změní život tato zákeřná nemoc, a co obnáší poskytování péče nemocným v Domově sv. Josefa. Věřím, že se nám podaří dobudovat areál Domova v Žirči do komplexní podoby, a že získáme na to i nezbytné finanční prostředky. Doufám, že se posléze najde další následovník k vybudování obdobného zařízení v ČR."

Zdroj fotografií www.zemannahrad.cz a www.dominikduka.cz

obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře