Sobota 24.únor 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Povodně se Červenému Kostelci nevyhnuly. Město rekapituluje škody po přívalovém dešti

Povodně se Červenému Kostelci nevyhnuly. Město rekapituluje škody po přívalovém dešti

Email Tisk PDF
seznam článků
Povodně se Červenému Kostelci nevyhnuly. Město rekapituluje škody po přívalovém dešti
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Všechny strany

oles9

Červený Kostelec zasáhly na začátku června povodně. Nejvíce pršelo ve dnech 2. až 4. června, kdy se ještě nesnáze spojené s velkou vodou Červenému Kostelci vyhnuly. Povodňový stav byl vyhlášen na Úpě. V Červeném Kostelci v Souběžné ulici došlo ke zborcení jedné opěrné zdi zřejmě z důvodu podmáčení. Horší situace byla zhruba týden nato. Ve dnech 8. až 11. června se silný déšť opakoval. Nejhorší situace nastala v pondělí 10. června.

Silný přívalový déšť způsobil v Červeném Kostelci řadu škod na různých místech jako již několik let předtím ne. Déšť a rozvodněné vodní toky napáchaly škody ve Lhotě, v Horním Kostelci, ve městě a v Olešnici. Pro celé území Královéhradeckého kraje v těchto dnech byl Ústřední povodňovou komisí vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity, což je stav pohotovosti.

Celkové vzniklé škody se zatím sčítají a budou součástí zprávy o povodni podle zákona. Problémy v Červeném Kostelci byly dvojího druhu. Rozvodněné vodní toky Olešnice a Červený potok na jedné straně a splachy z polí včetně sesuvů půdy na straně druhé. Ve Lhotě zatím evidujeme 14 rodinných domů včetně zahrad, kde povodně způsobily škody. Většinou se jednalo o zaplavené sklepní prostory či garáže a zaplavené zahrady. Ve Lhotě byla nejhorší situace u domu a zahrady č. p. 112 v Zemědělské ulici. V Olešnici byly největší problémy v tzv. Koutě, kde došlo ke splachům z polí a byla také nějakou dobu neprůjezdná komunikace. Povodním se nevyhnuly ani domy a zahrady v dolní části Olešnice, kde nebyly zaplaveny poprvé. Tato část Olešnice je velkou vodou nejohroženější oblastí. Město poskytlo tamějším občanům pytle naplněné pískem k zabránění větších škod. V Olešnici byla nejhorší situace u domů č. p. 63, 64 a 65.

V Červeném Kostelci – městě jsme zaznamenali také škody, které již dlouho nikdo nepamatuje. Nejhorší situace byla v oblasti Nerudovy ulice a Sokolské, kde voda ohrozila několik budov. Nejvíce postiženy byly výrobní haly a sklady společnosti Batist, kde voda zaplavila sterilní výrobní prostory. Zde došlo ke slití vody z několika stran a vytvořila se laguna vody, kterou museli odčerpávat hasiči. Zde museli být také evakuováni ohrožení zaměstnanci této společnosti. Pro hasiče to byl nejspíš nejnáročnější z mnoha zásahů toho dne.

A aby toho nebylo málo, v pondělí 10. června v odpoledních hodinách došlo k sesuvu půdy v Horním Kostelci v ulici Na Strži. Komunikace ulice Na Strži tím byla nějakou dobu neprůjezdná. Provoz je zde omezen a zakázán je zde vjezd nákladních vozidel dosud. Sesuvem došlo k částečnému zasypání koryta vodního toku Červený potok. Havarijní situaci řešil náročný zásah hasičů. V současné době došlo ke zjednání nápravy a další opatření v korytě vodního toku je řešeno s Povodím Labe. Ani Horní Kostelec nebyl bez zaplavených zahrad a pozemků. Nejvíce ohroženým splachem vody z výše položených míst byl dům č. p. 119.

Také na mnoha jiných místech došlo ke splachům vody z polí, např. ve Stolíně, kde byl nejvíce zasažen dům č. p. 44 v oblasti Habřiny a domy např. č. e. 1094 v oblasti návsi. Dále byly evidovány splachy v Horním Kostelci ze směru Končinského kopce, ke škodám došlo v Souběžné ulici, v Olešnici ze směru od rybníka Špinka a ze směru od Leštiny směrem ke Koutu. Naplavenou zeminou bylo zaneseno mnoho propustků a vznikly také škody na mostních konstrukcích u městských komunikací. Nemalé škody také vznikly na rybích sádkách v rybnících Čermák a Brodský, kde voda přetékala přes jalové přepady hrází rybníků.

Naštěstí není evidováno, že by někde došlo ke škodám na obytných částech domů a že by někdo zůstal bez střechy nad hlavou. Není také evidováno, že by někdo utrpěl škodu na vozidle. Hasiči zasahovali na řadě míst. „Musím všem hasičům poděkovat a pochválit je za rychlou reakci," uvedl starosta města Petr Mědílek. Velice dobrou zprávou je také to, že není známo, že by někdo v Červeném Kostelci byl při povodních zraněn. Řada zaplavených a poškozených nemovitostí je navíc proti povodňovým škodám pojištěna.

Ovšem pozor, v současné době mohou být ještě zaplavené pozemky značně podmáčené a hrozí tak sesuvy půdy a vyvrácení stromů, zvláště v blízkosti vodních toků.

Městský úřad v Červeném Kostelci eviduje vzniklé škody a řeší případná opatření k omezení splachů z polí s vlastníky a uživateli zemědělských pozemků v nejohroženějších místech. Dále se město snaží co nejrychleji dořešit a domluvit realizaci schválených protierozních a protipovodňových opatření vyplývajících ze schválených pozemkových úprav v Olešnici a probíhajících pozemkových úprav ve Stolíně. Toto je řešeno se Státním pozemkovým úřadem. O ochraně před povodněmi je také jednáno s Povodím Labe, s. p., který je správcem uvedených vodních toků (např. nyní v červenci by Povodí Labe mělo provést odstranění nánosů ve Lhotě v úseku vodního toku Olešnice od základní školy proti vodnímu toku až k hranici zastavěného území – pokračování loňských úprav).

Ve srovnání s jinými českými městy nebyly vzniklé škody v Červeném Kostelci veliké. Povídejte to ale někomu, kdo povodně zažil na vlastní kůži. Všem, kteří byli postiženi červnovými povodněmi, přeji hodně sil.

Foto Petr Mědílek, Jaroslav Kordina, Tomáš Kábrt, zdroj www.cervenykostelec.cz

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře