Pátek 19.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Počet oznámení přijatých Městskou policií Červený Kostelec oproti loňskému roku narostl, dopravních přestupků ubylo

Počet oznámení přijatých Městskou policií Červený Kostelec oproti loňskému roku narostl, dopravních přestupků ubylo

Email Tisk PDF

mpČinnost Městské policie Červený Kostelec v roce 2015 stejně jako v předešlých letech spočívala především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Těmito záležitostmi jsou přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, přispívání v rozsahu stanoveném příslušnými zákony k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odhalování přestupků a jiných správních deliktů a také upozorňování fyzických a právnických osob na porušování obecně závazných právních předpisů.

Výkon služby byl po celý rok zajišťován nepřetržitě. Personální stav byl v roce 2015 13 strážníků. V polovině roku došlo k personální změně, kdy z důvodu ukončení platnosti osvědčení odborné způsobilosti byl ukončen pracovní poměr se strážníkem Ivo Havířem. Toho nahradil v řádném výběrovém řízení vybraný Michal Vrzák, který na začátku července řádně složil zkoušky odborné způsobilosti před komisí Ministerstva vnitra ČR.

V roce 2015 přijala Městská policie Červený Kostelec 905 (835 – r. 2014) oznámení a žádostí občanů a organizací, kterými se musela zabývat nebo je řešit. Jedná se o poměrně výrazný nárůst oproti roku 2014. Tento stav vypovídá o skutečnosti, že městská policie je v povědomí místní veřejnosti plně zakotvena a občané se na strážníky městské policie stále obracejí při řešení nejrůznějších záležitostí a problémů. (r. 2013 – 831)

O činnosti MP jsou občané průběžně (měsíčně) informováni na internetových stránkách města, v místním zpravodaji a o některých událostech se také zmiňují regionální periodika.

Městskou policií bylo v roce 2015 zjištěno 5 případů, které měly znaky spáchání trestného činu. Tyto byly následně předány Policii ČR k dalšímu šetření. Dále byli PČR předáni 2 řidiči, které MP přistihla při řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

V roce 2015 nebyli strážníci nuceni k zajištění veřejného pořádku převést služebním vozidlem žádnou osobu na protialkoholní záchytnou stanici. Přestupků proti veřejnému pořádku, majetkových přestupků, přestupků proti občanskému soužití, porušení vyhlášek města apod. řešili strážníci MP 134 (r. 2014 – 129).

Na úseku dopravy bylo řešeno 595 přestupků (r. 2014 – 745). Pokles je způsoben skutečností, že si občané navykli používat parkovací kotouč při stání na daných parkovištích. I přesto je tento přestupek nejčastěji řešeným. Dalšími často řešenými dopravními přestupky bylo zastavení a stání na místech, kde to není povoleno, vjezd do míst, kam je to zakázáno, parkování na chodníku a cyklisté, kteří za snížené viditelnosti nebyli řádně osvětleni aj.

Z celkového počtu 729 přestupků bylo v blokovém řízení řešeno 417 přestupků, 312 bylo řešeno pouze domluvou, popř. postoupení správnímu orgánu.

V roce 2015 nadále městská policie prováděla hlídkovou činnost též na území obce Zábrodí, kde zajišťovala veřejný pořádek především na základě požadavků starosty obce a taktéž v průběhu roku prováděla dohled v rekreačních oblastech.

Městská policie dále zajišťovala sportovní a kulturní akce pořádané na území města Červený Kostelec, kdy se jednalo především o folklorní slavnosti, novoroční běh, setkání motorkářů, závody psích spřežení, Běh pro hospic atd.

V rámci BESIP městská policie zajišťovala pravidelně ranní přecházení školní mládeže na přechodech pro chodce na náměstí TGM. Městská policie se také účastnila usměrňování dopravy při různých akcích, u dopravních nehod a nadále kontrolovala a řešila řidiče za vjezdy do míst, kam je to zakázáno, za nesprávné stání či zastavení vozidla na komunikacích v rozporu s pravidly silničního provozu či za jiné dopravní přestupky.

Městská policie se také každoročně účastní soutěží žáků ZŠ na dětském dopravním hřišti v Náchodě, kde strážníci působí v roli rozhodčích.

Kamerový systém

Kamerový systém se jako nástroj prevence předcházení negativních jevů osvědčil. V době provozu PCO je kamerový systém obsluhován stálou službou MP, která na základě jednotlivých zjištění vysílá hlídku k provedení opatření, zákroku, prověření apod. Záznamů z kamerového systému taktéž využívá Policie ČR při prošetřování trestné a přestupkové činnosti.

Tísňová tlačítka

V roce 2015 nadále pokračoval ve spolupráci s Oblastní charitou Červený Kostelec projekt "tísňových tlačítek", které slouží k okamžitému vyrozumění městské policie a pečovatelské služby o krizové situaci občana. Díky tomuto projektu si mohou pomocí tísňového tlačítka vyžádat pomoc všichni obyvatelé (senioři) v pečovatelských domech U Jakuba a v Nerudově ulici a také senioři ve svých domovech na katastru města, kteří je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejvíce potřebují. Městská policie tuto službu zajišťuje v době provozu PCO, tj. všední dny 18–6 hod., soboty, neděle, svátky nepřetržitě. Ve zbylé době tuto službu zajišťuje pečovatelská služba. Signál, který je pomocí tohoto zařízení vyslán v době provozu PCO, vyhodnocuje stálá služba MP prostřednictvím pultu centrální ochrany. Ve většině případů je vysílána hlídka, která na místě dle situace provádí různé neodkladné úkony (okamžité přivolání lékaře při zdravotních potížích, pomoc vstát, když osoba upadne, přivolání pečovatelky aj.) Pomocí této služby městská policie také hlídá provozní stav tlačítka (výpadek el. proudu, poruchu akumulátoru) tak, aby byla zajištěna jeho bezvadná nepřetržitá funkčnost.

Pult centrální ochrany

Městská policie v roce 2015 přijala na PCO (pult centrální ochrany) mnoho signálů o možném narušení objektů. Na počátku ledna bylo na základě signálu zjištěno vloupání do jedné z firem. Tato věc byla neprodleně předána PČR. Ostatní výjezdy se však ukázaly jako "plané", způsobené chybou techniky, popř. chybou obsluhy. Z výše uvedeného vyplývá, že díky PCO je páchání trestné činnosti na připojených objektech za loňský rok téměř nulové a PCO tudíž významnou měrou přispívá k prevenci kriminality na území města.

Shrnutí

Z pohledu MP je bezpečnost ve městě na velice dobré úrovni a nedosahuje závažných déletrvajících problémů. Vzniklé negativní situace jsou v rámci zákonných oprávnění a možností řešeny a je snahou městské policie těmto situacím dále předcházet, především preventivní činností.

Zdroj www.cervenykostelec.cz

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře