Pondělí 24.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Návrh na konání místního referenda má nedostatky

Návrh na konání místního referenda má nedostatky

Email Tisk PDF

referendumV pondělí převzal zmocněnec přípravného výboru Michal Kudrnáč stanovisko Městského úřadu v Náchodě k návrhu místního referenda. Byl zároveň vyzván k odstranění nedostatků. Zásadní na věci je to, že do potřebného počtu chybí ještě 207 platných podpisů. Organizátoři je chtějí sehnat do konce tohoto týdne tak, aby bylo možné referendum vyhlásit spolu s komunálními volbami.

"Správní odbor tento návrh posoudil. Na základě zákona č. 22/2004, o místním referendu, byly zjištěny některé nedostatky, k jejichž odstranění jsme dnes zmocněnce vyzvali," uvedla Mgr. Hana Mílová, tajemnice MěÚ Náchod.

Při kontrole petičních archů našli následující nedostatky:

- členem přípravného výboru je uvedena osoba, která nemá trvalý pobyt ve městě Náchod a není tedy oprávněnou osobou ve smyslu zmíněného zákona. Přípravný výbor tvoří nejméně tři oprávněné osoby, návrh proto nemá náležitosti a je třeba doplnit za člena přípravného výboru jednu oprávněnou osobu.

- návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem v obci do 200 000 obyvatel alespoň 10 % oprávněných osob, v případě Náchoda potřebný počet podpisů činí 1649 oprávněných osob. Počet odevzdaných podpisů činil 1755 a při posouzení podpisových archů byly zjištěny tyto nedostatky:

- 94 osob nemá trvalý pobyt na území města Náchoda,

- 6 osob je nezletilých,

- 16 osob nebylo v informačních systémech evidence obyvatel ani v základním registru obyvatel ztotožněno,

- 3 osoby byly podepsány na podpisovém archu, který neobsahoval zákonné náležitosti,

- 15 osob uvedlo nečitelné údaje,

- 115 osob uvedlo pouze rok narození, nikoliv celé datum,

- 30 osob uvedlo chybný údaj v datu narození,

- 34 osob uvedlo neúplné údaje (část data narození nebo část adresy trvalého pobytu).

Počet platných podpisů se tak snížil na 1442, tedy pod zákonem vyžadovanou hranici (chybí 207 platných podpisů oprávněných osob).

Dalším nedostatkem je skutečnost, že každý podpisový arch musí dle zákona o místním referendu obsahovat upozornění v tomto znění: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 korun," Uvedla Hana Mílová.

"Podpisové archy obsahují neúplné upozornění, kde není uvedena výše pokuty za přestupek. Tento nedostatek však nedosahuje takové intenzity, aby způsobil neplatnost podpisů oprávněných osob a byl takto i posuzován,",upřesnila Hana Mílová a dodala: "Od dnešního dne běží 30ti denní lhůta k odstranění zjištěných nedostatků."

"Neplatných podpisů bylo více, než jsme předpokládali," uvedl jeden z členů petičního výboru, učitel náchodského gymnázia a bývalý zastupitel Jan Ježek. "V posledním týdnu před odevzdáním našeho návrhu na radnici se nám ale povedlo sehnat více než 400 podpisů, proto věříme, že i tentokrát potřebný počet získáme. Více než čtvrtinu jich již máme, neboť sběr probíhal i v posledních 14 dnech, kdy byl náš návrh kontrolován městským úřadem," dodal.

Na odstranění nedostatků sice dostal přípravný výbor lhůtu 30 dní, avšak aby bylo možné vyhlásit referendum spolu s komunálními volbami, je nutné doplnit chybějící podpisy nejpozději do tohoto pátku. "Pokud se nám povede sehnat potřebné podpisy, bude ještě zásadní, jak se k našemu návrhu postaví zastupitelé. Má-li se vše stihnout spolu s komunálními volbami, bude totiž nutné svolat mimořádné zasedání zastupitelstva. K tomu je zapotřebí, aby o něj požádalo alespoň devět zastupitelů," vysvětluje plánovaný postup další z organizátorů, zastupitel Michal Kudrnáč.

"Oslovili jsme již všechny zastupitele s tím, aby pana starostu o mimořádné zasedání s termínem 8. září požádali. Pokud by to zastupitelé odmítli a mimořádné zasedání by neproběhlo, možnost uspořádat referendum současně s volbami do zastupitelstva by byla pravděpodobně zmařena. Jsme ale přesvědčeni, že alespoň devět zastupitelů, kteří budou chtít dát občanům šanci závazně se k problematice hypermarketu vyjádřit, nalezneme. Není snad žádný důvod, proč referendum blokovat," upřesnil Kudrnáč.

"Bude to zřejmě napínavé až do konce. Rozhodně to ale nevzdáme a doufáme, že i náchodští zastupitelé či radní nebudou stát v cestě vůli tak významného počtu voličů," vyjádřila své přesvědčení majitelka náchodského knihkupectví Alice Horová. Ta se stala novou členkou přípravného výboru, neboť doplnění jednoho člena s trvalým bydlištěm v Náchodě bylo dalším z požadavků Městského úřadu.

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře