Čtvrtek 13.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Náchodským se splní sen - revitalizace zámeckého kopce potvrzena

Náchodským se splní sen - revitalizace zámeckého kopce potvrzena

Email Tisk PDF
seznam článků
Náchodským se splní sen - revitalizace zámeckého kopce potvrzena
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
Strana 16
Strana 17
Strana 18
Strana 19
Strana 20
Strana 21
Všechny strany

6109Obyvatelům Náchoda, a nejenom jim, se splní dlouholeté přání - dojde k revitalizaci zámeckého kopce. Od roku 2014 se revitalizace připravovala ve spolupráci Národního památkového stavu, územní památkové správy na Sychrově (NPÚ, ÚPS na Sychrově) a města Náchod. Tato významná investiční akce si klade za cíl nejenom geotechnickou stabilizaci svahů, obnovení sítě cest, celkové odvodnění kopce, ale také vizuální propojení zámku s městem Náchod.

Zámecký kopec v Náchodě je odpradávna kulturním fenoménem, původně se jednalo o kopec pastevecký, otevřený, v polovině 19. století osazený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Dnešní stav je bohužel tristní - kopec velice utrpěl dlouholetou absencí údržby a péče, letošní parné léto si vybralo také svoji daň v podobě úhynu dalších dřevin. Jižní svahy jsou nestabilní, v některých místech už se sesunuly a celý kopec je pokryt víceméně souvislým porostem. Dnešní podoba zámeckého kopce je, vzhledem k bohaté historii areálu, stavem novým, vzniklým až v průběhu 2. pol. 20. století. Cílem revitalizace je tedy geotechnická stabilizace svahů, obnovení původní sítě cest i vznik cest nových, odvodnění celého kopce a celková obnova původního návrší včetně rekonstrukce a zpřístupnění západních teras u zámku.

Vzhledem k nákladnosti celého projektu, jehož realizace se pohybuje kolem 120 milionů Kč, existovalo v uplynulých letech několik variant, jak projekt financovat. Pro příjem dotací a grantů ztěžoval žádosti, respektive jejich kladné posouzení, fakt, že část pozemků náleží NPÚ a část městu Náchod, navíc pouze část pozemků má statut národní kulturní památky (jeden z ukazatelů pro dotaci IROP).

"Tuto významnou investiční akci vítám. Pokračuje tak zdárně obnova našeho kulturního dědictví, umocněná skutečností, že se konečně řeší dlouholeté technické, urbanistické i arboristické problémy lokality. Státnímu zámku Náchod se tak zvýší počet návštěvníků a turistický ruch v této krásné oblasti znovu ožije. Po obnově západní části kopce a nového vstupu z Karlova náměstí navíc budou mít obyvatelé města i jeho návštěvníci možnost realizovat další volnočasové aktivity - ať již sportovní, nebo kulturní. Navýšení návštěvnosti po dokončení akce odhadujeme ze stávajících 40 tisíc návštěvníků ročně na 50 až 60 tisíc návštěvníků, což je opravdu dobrá zpráva," uvádí Antonín Staněk, ministr kultury.

V uplynulých letech byli občané města Náchod opakovaně seznamováni se záměrem revitalizace, a to jak samosprávou města, tak zástupci NPÚ. Neúspěšná žádost o dotaci z IROP, respektive stažení žádosti z výše popsaných důvodů v lednu 2017 bylo pro všechny velkým zklamáním a reakce občanů ukázaly, že revitalizace je nejenom nutností z pohledu geologického, hydrogeologického a krajinářského, ale také estetického.

"Pro Náchoďáky, i pro mě osobně, je možnost zahájení revitalizace zámeckého kopce v příštím roce opravdu skvělou zprávou. Projekt, který vznikl díky naší úzké spolupráci s NPÚ, jsme veřejnosti představili již v dubnu roku 2015 a od té doby také hledáme zdroje financování. O potřebě parkových úprav se navíc diskutuje více než dvacet let a o tom, že dnes je více než nutností, rozhodně není pochyb. Pevně věřím, že reálná možnost zahájit vlastní práce již v příštím roce, nám umožní do tří let obnovit atmosféru krajiny přímo v srdci našeho města a zatraktivní ji nejen pro turisty, ale zejména pro místní občany," uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Realizací tohoto projektu dojde k opětovnému propojení národní kulturní památky Státního zámku Náchod a historického centra města Náchod a to jak z hlediska urbanistického (regenerace významného území v centru města jako krajinného/město-tvorného prvku), logistického (obnova cestního systému, vytvoření nových přístupových cest pro pěší, vyhlídek), tak i turistického ruchu (prostor pro volnočasové aktivity - procházky, cvičení, odpočinek). Zároveň se vyřeší i technický problém (stabilita a bezpečnost zámeckého kopce).

"Koncepce obnovy je velmi citlivá, uvážená, vychází z historických podkladů. Její realizací dojde ke zhodnocení celého hradozámeckého areálu, otevřou se nám nové přístupové cesty. Osobně jsem velmi rád, že několikaleté úsilí dojde naplnění a děkuji městu Náchod za vynikající spolupráci, a to nejenom na tomto projektu," komentuje situaci PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově, pod jehož správu náchodský zámek spadá.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře