Čtvrtek 13.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Náchod uděloval mimořádná ocenění

Náchod uděloval mimořádná ocenění

Email Tisk PDF
seznam článků
Náchod uděloval mimořádná ocenění
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13
Všechny strany

oc1U příležitosti 760. výročí od první písemné zmínky o Náchodě udělili v sobotu 14. června 2014 v obřadní síni náchodské radnice představitelé města – starosta Jan Birke a místostarostové Tomáš Šubert a Drahomíra Benešová – mimořádná ocenění významným osobnostem a lidem, kteří se svou prací a činností zasloužili o šíření dobrého jména města nejen v regionu, ale i ve světě.

Město Náchod udělilo ocenění Davidu Bamfordovi, Mgr. Štěpánu Macurovi, Davidu Novotnému, Prof. Ing. Karlu Roubíkovi, PhD. a Tomáši Slavatovi.

David Bamford

Angličan, který již přes dvacet let úzce spolupracuje s ing. Vlastimilem Čejpem. Jeho zásluhou se od roku 1993 uskutečnila desítka koncertních zájezdů a Anglii tak navštívilo už více jak 270 studentů náchodského gymnázia, někteří z nich opakovaně. Pan Bamford má úzké kontakty i se členy náchodského pěveckého sboru Hron. V době, kdy pracoval na radnici ve Warringtonu (později se odstěhoval, ale styky s Náchodem nepřerušil), se velice zasloužil i o uskutečnění výstavy náchodského výtvarníka J. City ve Warringtonu. Poslední cesta gymnaziálního Sborečku se uskutečnila v dubnu 2013. Mnozí občané Náchoda, včetně profesorů gymnázia, již navštívili na základě této spolupráce Manchester, Liverpool, Warrington a další místa. A naopak – Angličané z této oblasti Anglie přijíždějí k nám. Jsou to většinou ti, kteří ubytovávají naše studenty při jejich návštěvě severozápadní Anglie. Ocenění převzal v zastoupení ing. Vlastimil Čejp, sbormistr Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia a přítel Davida Bamforda, který se svými svěřenci slavnostní událost zpříjemnili svým vystoupením.

Mgr. Štěpán Macura

Náchodský rodák, pracuje jako středoškolský učitel na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Je iniciátor a hlavní organizátor dvou velice významných kulturně společenských akcí, které už zdaleka nemají jen místní či regionální charakter, ale získaly si uznání v celé naší zemi - Deset Deka Festival a Náchodské Dny Poezie. Se svými studenty se zapojuje také do akcí Náchodské Prima sezóny. Již potřetí se zúčastnili celostátně mediálně sledované akce Čtení pro Josefa Škvoreckého, kterou pořádá Gymnázium J. Škvoreckého v Praze.

David Novotný

Náchodský rodák, dnes pracuje převážně v Praze, ale v rámci svých pracovních aktivit se pohybuje po celé České republice. Aktivity, které směřuje do Náchoda, jsou nejen velice populární, ale mají ohlas a vešly ve známost po celé naší zemi. Pronikají do různých oblastí všedního i nevšedního života. A co je určitě záslužné, že mají i charitativní přínos.

Nej sestřička - v letošním roce se bude konat již pošesté. Do našeho města se sjedou nominované zdravotní sestry ze všech krajů republiky. Muž roku a s tím spojený Den dobrých skutků - letos to bude jubilejní 17. ročník. A opět se ho podařilo udržet v Náchodě. Adventní koncerty - nejen v Náchodě, ale v širokém okolí se konají již několik let. Je také spolupořadatelem Divadelního festivalu ZŠ Josefa Zemana v Náchodě – pro tělesně postižené děti, pro tzv. zvláštní školy, stacionáře. Za dobu pořádání těchto akcí se podařilo vybrat cca 3,5 mil. Kč. Peníze byly poskytnuty např. Stacionáři Cesta Náchod, Ústavu sociální péče Česká Skalice, stacionáři NONA Nové Město n. M., ZŠ J. Zemana, Dětskému domovu Pardubice a mnoha dalším. Do města Náchod se také povedlo pozvat vždy Muže světa z různých států či oficiální dvojnici královny Alžběty, která zavítala na Muže roku v loňském roce.

Prof. Ing. Karel Roubík, PhD.

Náchodský rodák, absolvent Jiráskova gymnázia v Náchodě, pokračoval ve studiích na ČVUT v Praze. Dnes působí na Katedře biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství se sídlem v Kladně. Pracuje jak v oblasti vědecko-výzkumné, tak pedagogické, v oboru biomedicínského inženýrství se zaměřením na technické zajištění a optimalizaci umělé plicní ventilace. Spolupracuje se zahraničními pracovišti a univerzitami.

Profesor Karel Roubík je jediným vědcem z České republiky, který získal International Fellowship americké společnosti American Association for Respiratory Care. Tato americká společnost je se svými 50 tisíci členy světově nejvýznamnější organizací sdružující pracovníky, jejichž profesním zájmem je respirační péče. Její nadace uděluje granty a ocenění pouze 3-5 odborníkům z celého světa ročně. Pro udělení International Fellowship je mj. nutné splnit náročná kritéria, která zahrnují kromě odborných předpokladů i dlouhodobou oddanost problematice respirační péče a významný příspěvek k zavedení a rozvoji respirační terapie jako samostatné profese.

V pedagogické oblasti profesor Karel Roubík vychoval již pět doktorandů, kteří úspěšně zakončili studium, zavedl nový akreditovaný obor Biomedicínský inženýr, zavedl 22 nových předmětů, napsal jednu učebnici a pět skript a desítky vědeckých článků v časopisech. Opakovaně získal významné ocenění John H. Emerson Award v USA. Je vedoucím redaktorem časopisu Lékař a technika.

Profesor Karel Roubík má k Náchodu stále úzký vztah. Určitě v tom hraje nezastupitelnou roli jeho maminka, paní doktorka Jana Roubíková, která je jako uznávaná pediatrička známá několika generacím maminek z celého Náchoda a okolí. Dále je to i fakt, že již dvacet let spolupracuje s dětskou organizací Duha, pravidelně přednáší na školeních pořádaných na táborové základně ve Vižňově. Zajímavá je i jeho mimopracovní záliba, kterou je speleologie.

Tomáš Slavata

Životní cesta tohoto třiatřicetiletého sportovce a patrona dětí začala nezvykle – na ulici a v problémové rodině. Z průšvihů jej ale zázračně vyvedl sport a motivace pozitivně vyniknout. Ve svých 21 letech pak navzdory úředním překážkám získal do vlastní péče své dva malé synovce, kteří se ocitli v dětském domově, a přes deset let je vychovával ve společné domácnosti. Třebaže se naplno věnoval svým synovcům a docházel do zaměstnání, dokázal se současně vypracovat v kvalitního sportovce (terénní triatlon Xterra). Mimo jiné vybojoval v roce 2009 13. místo na světovém šampionátu Xterra na Havaji a celkové 5. místo v poháru terénního triatlonu Xterra. Účastnil se také slavného závodu IRONMAN v Jižní Africe.

Svoje zkušenosti se snaží Tomáš Slavata předávat jiným znevýhodněným dětem. Jeho hlavní investicí je nejen čas, který dětem dává, ale zvláště pak snaha dodávat dětem, které vyrůstají v dětských domovech nebo v sociálně slabých poměrech, životní motivaci a naději. V současnosti se věnuje několika projektům. Pořádá triatlonové závody pro děti Slavata Triatlon Tour, vede Atletický oddíl Řepy, založil Nadační Fond – Inspirace dětem a pro děti z dětských domovů a základních škol pořádá besedy a divadelní představení.

Foto archiv město Náchod

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře