Pondělí 15.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Náchod připravuje komunitní plán a koncepci školství na příštích deset let

Náchod připravuje komunitní plán a koncepci školství na příštích deset let

Email Tisk PDF

skolaNáchodští radní na svém jednání 23. února rozhodli o zpracování komunitního plánu a koncepce školství na příštích deset let. "Na přípravě těchto dvou velmi důležitých dokumentů především z hlediska možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů budou pracovat členové komise školství a komise prevence kriminality společně s pracovníky odboru sociálních věcí a školství," uvedl starosta Jan Birke.

Komunitní plán, jinak řečeno koncepce rozvoje sociálních služeb, je tvořen z důvodu zjištění jednotlivých potřeb sociálních služeb pro danou oblast s ohledem na demografický vývoj a specifické potřeby obyvatel. Měl by sloužit především k efektivnímu zajištění těchto služeb a odstraňování bariér. Koncepce by měla zajistit vytvoření ideálních podmínek pro čerpání financí z různých zdrojů a zvýšení informovanosti veřejnosti. Do přípravy budou zapojeny kromě členů sociální komise a pracovníků odboru sociálních věcí a školství také pracovní skupiny (pro děti, mládež, rodinu, seniory, zdravotně postižené, osoby a skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, atd.). V neposlední řadě pak poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb.

Smyslem koncepce rozvoje školství je vyjádření záštity nad stávajícími školskými zařízeními a vytvoření ideálních podmínek k jejich dalšímu rozvoji. Opět s ohledem na demografický vývoj přímo v Náchodě a okolí a potřeby s ním spojené. Další klíčovou oblastí bude kvalita vzdělávání se zohledněním široké profilace zájmu rodičů a dětí (alternativní směry).

Koncepce se bude věnovat také inkluzi (jinak řečeno praxi zařazování všech dětí do běžné školy) a podpoře nadaných žáků, tedy podpoře výuky se zaměřením se na dítě. Důraz bude kladen i na dostupnost vzdělávání pro obyvatele města - jak v mateřských, tak základních školách a při volnočasových aktivitách. V té skutečně pestré škále témat nebude opomenuta ani problematika sociálně patologických jevů nebo výchova ke zdravému životnímu stylu a pohybovým aktivitám. Asi nejsložitější částí připravované koncepce bude optimalizace tříd a využití kapacity škol. Pozornost bude věnována také investicím do budov s ohledem na jejich technický stav a případnému odstraňování bariér.

"Školská zařízení v Náchodě v současné době příliš nevyužívají možnosti získávání finančních zdrojů z programů, dotací a grantů, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, EU a jiné organizace – nově vzniklá koncepce tedy musí pamatovat na zřízení projektové kanceláře a tím jim k tomu vytvořit podmínky a zajistit financování nákladů, které by byly spjaty s případnou spoluúčastí na těchto projektech," upřesnila předsedkyně školské komise Mgr. Denisa Pokorná.

Tvorba koncepce rozvoje školství bude probíhat v úzké spolupráci školské komise, odboru sociálních věcí a školství, představitelů jednotlivých školských a volnočasových zařízení (zejména mateřských a základních škol, Základní umělecké školy Náchod a Střediska volného času Déčko) a veřejnosti.

Zdroj www.mestonachod.cz

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře