Neděle 25.únor 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Náchod ocenil nejlepší žáky

Náchod ocenil nejlepší žáky

Email Tisk PDF
seznam článků
Náchod ocenil nejlepší žáky
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

zak1Po již zavedeném oceňování pedagogických pracovníků (udílení titulu Náchodský pedagog roku) Město Náchod již třetím rokem oceňuje také píli žáků udělením titulu Žák roku. Ve středu v náchodské obřadní síni předali ocenění starosta Jan Birke, místostarostka Drahomíra Benešová a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavel Schuma.

Titul Žák roku je udělován v kategoriích: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nejlepší žák ZUŠ a člen Střediska volného času. Zároveň je také možné ocenit snahu o zlepšení studijních výsledků titulem Skokan roku. Žáky navrhuje pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních výsledků.

Bývá zvykem, že během slavnostního předání ocenění vystoupí některý z oceňovaných žáků. Ani letošní rok nebyl vyjímkou a vystoupili žáci hned dva. Oba ze Základní umělecké školy, Náchod - Vilém Jirsa zahrál na housle a Bernadeta Janková na kontrabas.

Město Náchod udělilo titul Žák roku 2014:

Matěji Nechvátalovi, žáku ZŠ Komenského 425
Matěj je žákem páté třídy a v ČR začal studovat teprve tento školní rok. Osm let žil s rodiči ve Španělsku a navštěvoval tamější školy. Český jazyk a vlastivědu se učil pouze s rodiči a o prázdninách v Čechách s dědou. Je bystrý a šikovný, zvládl učivo bez velkých problémů a velmi rychle se začlenil do kolektivu. Školu reprezentoval na fotbalovém turnaji Mc Donald Cup. Matěj úspěšně složil zkoušky do matematické třídy a první stupeň ukončí s vyznamenáním.

Marku Balcarovi, žáku ZŠ Komenského 425
Marek je žákem osmé třídy, výběrové třídy se zaměřením na matematiku a přírodní vědy. Je výborný sportovec, účastní se prakticky všech olympiád a vždy patří mezi nejlepší. V kolektivu je oblíbený a uznávaný, připravený vždy pomoci – prostě bezva kamarád.

Kláře Novákové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov
Klára je žákyní páté třídy. Už od první třídy hýřila elánem, nadšením a snahou získat co nejvíce vědomostí. V kolektivu je oblíbená svým kamarádským přístupem, ochotou pomoci druhým a smyslem pro spravedlnost. Pravidelně se umisťuje na předních místech v matematických soutěžích, hraje závodně korfbal a je i výbornou atletkou. Klárka navíc navštěvuje flétnový sbor školní družiny a podílí se tak na úspěšné reprezentaci školy.

Daniele Felgrové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov
Daniela je žákyní deváté třídy. Má stabilně velmi dobré školní výsledky, často reprezentuje školu ve sportovních soutěžích. Ochotně a spolehlivě organizuje život ve třídě, snaží se pomoci druhým. Je nejen výbornou žákyní, ale kromě školy se věnuje i hudbě (hraje na klarinet) a sportuje. Jejím oblíbeným sportem je plavání, ve kterém dosahuje vynikajících výsledků. Reprezentovala nejen školu, ale zejména náchodský plavecký oddíl.

Eleně Vintrové, žákyni ZŠ TGM
Elena je žákyní páté třídy. Pro svoji klidnou, skromnou a přátelskou povahu je mezi spolužáky i učiteli velmi oblíbená, dosahuje výborných výsledků. Školu reprezentuje i při různých kulturních vystoupeních a k jejím největším koníčkům patří tanec, kterému se věnuje v tanečním oddělení Základní umělecké školy v Náchodě. Má také velmi ráda zvířata.

Janě Malíkové, žákyni ZŠ TGM
Jana je žákyní deváté třídy. Ve studijní třídě je od 6. ročníku. Dosahuje trvale výborných studijních výsledků. Byla i úspěšnou řešitelkou okresního kola olympiády v matematice. Postoupila do krajského kola, kde se také dobře umístila. Jana má hezkou povahu a ráda dělá radost druhým. Chodí do Základní umělecké školy v Náchodě, věnuje se rychlobruslení a s oblibou vyjíždí na koncerty kapel do zahraničí.

Kláře Ungerové, žákyni ZŠ Drtinovo náměstí 121
Klárka je žákyní páté třídy. Je svědomitá, pečlivá, samostatná dívka, která je v kolektivu oblíbená pro svou milou a klidnou povahu. Je velmi zručná a kreativní, baví ji různé ruční práce, proto ve škole navštěvuje estetický kroužek, v Déčku keramický kroužek a ve Skautu dívčí oddíl. Nedávno úspěšně složila přijímací zkoušky a byla přijata do matematické třídy ZŠ Komenského v Náchodě.

Terezii Donajové, žákyni ZŠ Pavlišovská 55
Terezka je žákyní páté třídy. Od první třídy je velmi skromnou, milou, ochotnou a spolehlivou slečnou. Ke svým povinnostem přistupuje velmi zodpovědně, má velký zájem získávat nové informace a poznatky nejen v hodinách ve škole, ale také ve svém volném čase. Je velice kamarádská a v kolektivu oblíbená. Je také manuálně zručná, hudebně a sportovně nadaná. Ve škole navštěvuje dramatický a taneční kroužek, mimo školu skaut, náboženství a tancování v Déčku. Další její kroky za vzděláním vedou do matematické třídy.

Jakubu Hejzlarovi, žáku ZŠ 1. Máje
Jakub je žákem páté třídy. Ve třídě patří již od počátku školní docházky mezi nejaktivnější žáky a stále studuje s výborným prospěchem. K jeho oblíbeným předmětům patří matematika a vlastivěda. V matematických soutěžích bývá vždy nejlepším ve třídě. Letos úspěšně složil přijímací zkoušky na Jiráskově gymnáziu v Náchodě, kde bude pokračovat ve studiu v příštím školním roce. K jeho mimoškolním aktivitám patří fotbal a hasičský sport, které mu zaberou téměř všechen zbývající volný čas. V letošním roce byl členem družstva, které reprezentovalo školu v Dopravní soutěži mladých cyklistů, které vyhrálo okresní kolo konané a v oblastním kole v Rychnově nad Kněžnou obsadilo pěkné třetí místo.

Vilému Jirsovi, žáku Základní umělecké školy
S výukou hry na housle začal již ve čtyřech letech pod vedením pana učitele Ladislava Michala. V letošním roce dosáhl vynikajících výsledků v soutěžích MŠMT ve hře na housle, kdy v krajském kole a následně i v celostátním kole s přehledem zvítězil a taktéž získal i Ocenění za interpretaci skladby. Na housle začal hrát proto, že si je zamiloval u sestry Barunky a od té doby projevuje mimořádné nadání, které je podtrženo také obrovskou pracovitostí. Má citlivý hudební projev, vynikající techniku, publikum ho miluje. Věnuje se i sportu a kromě houslí navštěvuje v ZUŠ i modelování.

Bernadetě Jankové, žákyni Základní umělecké školy
Bernadeta je žákyní ZUŠ Náchod již od svých šesti let. Nejdříve absolvovala sedm ročníků hry na klavír a nyní končí 4. ročník hry na kontrabas. V letošní roce dosáhla vynikajících výsledků v soutěžích MŠMT ve hře na kontrabas, kdy v krajském kole a následně i v kole celostátním získala 1. místo a Ocenění za interpretaci skladby. Od září 2014 bude žákyní Konzervatoře Brno - aprobace - hra na kontrabas.

Lucii Řadové, člence SVČ Déčko Náchod
Lucie je vítězkou Open air dance festivalu a Hip hop battlu na soustředění Taneční podzim a na Pololetkách s tancem. Je jí 15 let a už od svých 12 let se věnuje aktivně tanci. Posledním rokem Lucka vede taneční skupinu BW crew, která se prezentovala na Bambiriádě a na velkolepé taneční show v Beránku. Neustále se vzdělává v tanečních oborech a připravuje se na absolvování pedagogického minima, aby mohla v budoucnu být samostatnou vedoucí tanečního kroužku. Její současnou taneční skupinu AFO crew tvoří osm dívek a dva chlapci. Pravidelně se prezentují a jezdí na taneční soutěže nejen v Královéhradeckém kraji. Preferuje taneční styl Oldschool a House, ale ovládá dobře i další styly. I když je to velmi mladá tanečnice, stojí za poslední školní rok v čele desítky nejlepších tanečníků Déčka.

Město Náchod udělilo titul Skokan roku 2014:

Tomáši Kosařovi, žáku ZŠ Komenského 425
Tomáš je žákem deváté třídy. Je bezproblémový a vždy zodpovědně přistupuje ke svým povinnostem. Je žákem třídy s rozšířenou výukou matematiky, ve skutečnosti však inklinoval spíše k humanitním oborům. Už v šesté třídě zvítězil ve své kategorii ve školním kole recitační soutěže a postoupil do oblastního kola. Svůj zájem prokazoval účastí v dějepisných a zeměpisných soutěžích, účastnil se školních kol matematické olympiády, olympiády v českém a anglickém jazyce. Největšího úspěchu dosáhl postupem do krajského kola dějepisné olympiády. Celkově však spíše patří k méně nápadným žákům. Na své okolí vždy působil jako klidný, mírný a neprůbojný chlapec. Snad právě proto jeho výběr střední školy překvapil nejen spolužáky ale i učitele. Nikoho z nich by nenapadlo, že si vybere vojenskou školu. Svému snu podřídil vše. Přestože dosahoval vždy pěkných školních výsledků, dokázal je ještě zlepšit, výrazně také zapracoval na své fyzické kondici. Jeho úsilí bylo korunováno úspěchem.

Tereze Bogdanové, žákyni ZŠ TGM
Terezka je žákyní osmé třídy a na ocenění ji navrhl školní psycholog, Mgr. Martin Macháč, který o ní napsal: Jak jsem poznal Terezku
"Cožééé? Dyť já nic nedělám," byla jedna z prvních vět, co jsem od ní slyšel. Jako čerstvý školní psycholog mám za úkol popovídat si s ní o chování ve škole. Zoufale lovím v paměti, co mi vlastně o ní učitelé říkali. Hlava jako obvykle prázdná. "No" potím ze sebe, "říkali mi, že vyrušuješ, nedáváš pozor... Co si o tom myslíš?"
Terezka samozřejmě o něčem takovém vůbec nic neví. Nakonec musíme do sborovny pro knihu se zápisy. Pak pod tíhou psaného slova konečně uznává, že to s tím chováním asi ideální nebude. "Ale já dovedu být hodná a nedělat problémy."
"Tak se pojď vsadit."
"A o co?"
"Třeba o čokoládu."
Sázka byla o dva týdny bez zápisu. Jeden se tam objevil, tak dostala malou čokoládu.
"Pojďte se vsadit znova"
"Dobře, ale tentokrát musíš vydržet bez zápisu do Vánoc"
"A o co?"
"O sto kliků."
"Dobře, ale tak já budu kdyžtak dělat sto dřepů."
Nakonec jsem dělal kliky. Terezka nadšeně počítala. Uplynulo půl roku. Terezka vyrostla. Už nejsem psychouš, už jsem Martínek. Začíná se chovat i oblékat jako ženská, řeší kluky. Pořád umí být drzá a hubatá. Když má špatnou náladu, dívá se tak, že by pohledem podpálila stodolu. Když má vztek, nadává a z toho slovníku se někdy červenám. Je bezprostřední, vždycky vím, na čem s ní jsem. Také se toho spoustu naučila. Když něco přežene, omluví se a uzná chyby. I když někoho nemá v oblibě, je schopná vidět svůj podíl na sporech, které vznikají. Je upřímná, energická a umí rozdávat komplimenty. Stará se o dění ve třídě, ve škole, a když vzniknou neshody, snaží se je uklidnit, domluvit se. Dřív toho škole moc nedávala. Teď chodí doučovat, pracuje na lepších známkách, myslí na budoucnost. A ono se to samozřejmě projevuje. A nakonec nejdůležitější věc – k těm, kteří se k ní chovají s respektem, projevuje úctu a respekt také. Za poslední rok prošla obrovskou proměnou.

"Udělená ocenění jsou určena i rodičům a učitelům žáků, kteří si tuto slávu právem nenechali ujít, protože bez jejich podpory a neustálé motivace, by děti takových úspěchů rozhodně nedosáhly," uvedl na závěr starosta Jan Birke a popřál všem příjemné prožití blížících se prázdnin.

Zdroj www.mestonachod.cz

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře