Tuesday 9.August 2022

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Na náchodské radnici předali ocenění Náchodský pedagog roku 2014

Na náchodské radnici předali ocenění Náchodský pedagog roku 2014

Email Tisk PDF
seznam článků
Na náchodské radnici předali ocenění Náchodský pedagog roku 2014
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Všechny strany

uc1V obřadní síni náchodské radnice byla ve středu předána ocenění Náchodský pedagog roku 2014. Slavnostního vyhlášení a předání ocenění se zúčastnila místostarostka Drahomíra Benešová a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu v Náchodě Pavel Schuma.
Na úvod zatančili svěřenci jednoho z oceněných pedagogů, Jaroslava Karáska, taneční duo Aleš Jindra a Tereza Hrodková ze Střediska volného času Déčko.

Město Náchod udělilo titul Náchodský pedagog roku 2014:

Lukáši Jíchovi, učiteli Základní umělecké školy Náchod

Lukáš Jícha pracuje v Základní umělecké škole od roku 2006 jako učitel výtvarného oboru se specializací na plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu a počítačovou grafiku. Jeho tvůrčí schopnosti se odráží i v přehlídce MŠMT Výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán, kde již podruhé postoupily práce jeho žáků do ústředního kola. V průběhu školního roku instaluje v prostorách školy výtvarné práce žáků, každoročně se podílí na instalaci výstavy, která se koná v Regionálním muzeu Náchod. Je také autorem grafického ztvárnění webu ZUŠ. Jeho další aktivitou jsou výtvarné plenéry v Orlických horách, které se konají o prázdninách a jsou další příležitostí, jak s žáky prožívat a vnímat umění.

Jiřině Poznarové, učitelce Základní školy Komenského

Jiřina Poznarová po ukončení studia na gymnáziu v Náchodě pracovala v základních školách a v Okresním domě dětí a mládeže v Náchodě. Její další profesní dráha se pak na určitý čas od pedagogiky odklonila. Do školství se znovu a definitivně vrátila v roce 1997. Nastoupila do školy v Komenského ulici v Náchodě jako učitelka prvního stupně. Ve škole se velmi aktivně podílí na přípravě a organizaci výletů, exkurzí i sportovních soutěží. Nezastupitelné místo má však jako garant a hlavní organizátor slavnostních žákovských akademií žáků 1. stupně. Postupem času se vypracovala ve skvělého režiséra a scénáristu. Spolu s manželem vede řadu let úspěšně kurzy taneční a společenské výchovy, vyučuje v ZUŠ a vede pohybové kurzy pro ženy.

Mgr. Lence Malé, učitelce Základní školy Komenského

Lenka Malá je učitelkou druhého stupně základní školy Komenského od roku 1995. V průběhu dosavadní pedagogické praxe se postupně vypracovala do pozice vedoucího metodického orgánu matematiky a je garantem kvality výuky matematiky ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Velmi často je také pověřována funkcí třídního učitele. Jejím dalším velkým koníčkem je kopaná. Sama ji aktivně neprovozuje, ale pravidelně navštěvuje zápasy náchodských fotbalistů. Sleduje komentáře, výsledky i tabulky a pořizuje videozáznamy a fotografie z jednotlivých utkání.

Mgr. Renátě Langenbergerové, učitelce Základní školy Náchod – Plhov

Renáta Langenbergerová učí v plhovské škole již více než dvě desítky let. Ve své práci se soustředí mimo jiné i na práci s dětmi, které potřebují individuální péči. Již několik let se podílí na přípravě předškoláků, kteří si ještě před nástupem do školy mohou vyzkoušet, jaké to bude být žákem 1. třídy. Vede také kroužek keramiky a pěvecký sbor sestavený z žáků plhovské školy. Je organizátorem, režisérem a často i účinkujícím na akademiích, které plhovská škola pořádá pro žáky i pro jejich rodiče a veřejnost. Spolupodílí se na přípravě vánočních a velikonočních výstav, organizuje setkání pedagogického sboru například při příležitosti připomenutí si Dne učitelů.

Mgr. Mileně Nové, učitelce Základní školy TGM

Milena Nová pracuje na základní škole TGM již od roku 1977. K žákům je obětavá, nechápou-li látku, vysvětluje a vysvětluje stále znovu, dokud nepochopí. Paní učitelka je obdivuhodná nejen svou obětavostí při práci s dětmi, ale také svou láskou, s jakou pečovala o oba své rodiče. V loňském roce, kdy škola TGM slavila 80. výročí svého vzniku, byla duší všech příprav zejména díky práci s počítačem. Vytvářela prezentace, tiskla plakáty, hledala v archivu nejhezčí fotografie a texty, které pomohou zviditelnit výuku a přístup k žákům ve škole i veřejnosti.

Mgr. Miroslavě Stehlíkové, učitelce Základní školy TGM

Miroslava Stehlíková je učitelkou na 1. stupni základní školy TGM již 34 let. Kromě 1. stupně učí částečně i matematiku v 6. třídách, je odbornicí na informatiku a v neposlední řadě je také výbornou angličtinářkou. Na první pohled je člověkem velmi skromným a nenápadným. Do tajů moderních médií umí zasvětit i kolegy, kteří se řadí mezi počítačové "mágy" školy.

Stanislavě Vackové, učitelce Mateřské školy Myslbekova

Stanislava Vacková začínala v mateřské škole v Zámecké ulici a po jejím zrušení přešla na nynější pracoviště do mateřské školy U Kočovny v Náchodě Bražci, kde pracuje již 27 let. Její práce je pro ni koníčkem, stejně jako kreslení a výtvarné techniky, které využívá při práci s dětmi. Ale nejenom s nimi. Aby se pobavili také rodiče, organizuje paní učitelka různé pracovní dílny, besídky a vystoupení. A nejsou ochuzeni ani senioři. Přáníčka, která děti pod vedením učitelek před Vánoci vyrábějí, roznesou do schránek obyvatel v Bražci. Svým pásmem písniček, básniček, koled a scének chodí před Vánoci potěšit i obyvatele Domova důchodců.

Lence Šimkové, ředitelce Mateřské školy Březinova

Lenka Šimková vystudovala Střední pedagogickou školu v Nové Pace. Krátce po studiu působila v MŠ v Polici nad Metují a v Novém Městě nad Metují. Od roku 1996 pracuje v MŠ Březinova v Náchodě, zpočátku jako učitelka a nyní již čtvrtým rokem jako ředitelka. Pod jejím vedením učitelky rozmotávají s dětmi barevná klubíčka vzdělávání tak dobře, že se stávají příkladem pro práci mnoha dalších učitelek, které se přijíždějí do Březinky inspirovat na ukázkové hospitace.

Jaroslavu Karáskovi, vedoucímu tanečního oddělení Střediska volného času Déčko

Jaroslav Karásek působí v Déčku relativně krátkou dobu pěti let, ale za tu dobu je za ním vidět veliký kus práce při vedení tanečního oddělení. Nastoupil původně jako externí vedoucí kroužku Break Dance a pracoval s menší skupinou kluků, kteří se zajímají o tento druh tance. Postupně však přinášel do své práce další taneční styly, rozšiřoval počet kroužků, které osobně vedl nebo pro které získával a vychovával kvalitní externí vedoucí. To vedlo k nárůstu počtu tanečních kroužků a zejména k masivnímu nárůstu počtu členů oddělení z původních cca 30 na dnešních bezmála 300 tanečníků všech věkových kategorií. Jaroslav Karásek není ale zdaleka jen tanečníkem, je především velmi citlivým pedagogem, který má důvěru jak dětí, tak mladých vedoucích jednotlivých skupin, posiluje jejich motivaci k dalšímu tanečnímu i osobnímu rozvoji.

Foto Martin Hurdálek

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře