Neděle 23.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Město Náchod už pošesté ocenilo píli žáků

Město Náchod už pošesté ocenilo píli žáků

Email Tisk PDF
seznam článků
Město Náchod už pošesté ocenilo píli žáků
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
Strana 16
Strana 17
Strana 18
Strana 19
Strana 20
Strana 21
Všechny strany

5496Město Náchod už pošesté ocenilo píli žáků. Ocenění byla předána v úterý 20. června. Žáky navrhuje pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních výsledků. Věříme, že je to zároveň ocenění určené i rodičům těchto žáků, protože bez jejich podpory a neustálé motivace, by děti takových úspěchů jistě nedosáhly. Zároveň je pro nás potěšující, že si tohoto ocenění váží i třídní učitelé a ředitelé, kteří se chtěli tohoto velkého okamžiku zúčastnit společně se svými žáky.

Město Náchod udělilo titul Žák roku 2017

Eduardu Vlachovi, žáku ZŠ Komenského
Eda je žákem třídy 4.C základní školy Komenského v Náchodě. Je to šikovný, inteligentní a spolehlivý žák, který nejen, že dosahuje výborných studijních výsledků, ale je také výraznou osobností ve třídě. Celá třída a jeho učitelé mu přejí všechno nejlepší. 

Orestě Fedak, žákyni ZŠ Komenského
Oresta je žákyně třídy 9.D základní školy Komenského v Náchodě. Těžko byste asi ve škole našli žáka, který Orestu nezná. Jednak je jí všude plno a jednak je předsedkyní Žákovského parlamentu. Má naprosto přirozenou autoritu u všech spolužáků, ale váží si jí i učitelé. Když se na ni obrátíte s jakýmkoliv problémem nebo žádostí o pomoc či radu, nikdy neuslyšíte z jejich úst NE. Je hnacím motorem většiny akcí, které se ve škole konají. Po skončení základní školy míří její kroky na náchodské gymnázium. Všichni jí přejeme hodně úspěchů. 

Karolíně Kašparové, žákyni ZŠ Náchod - Plhov
Karolína je chytrá, milá holka, žákyně 5.B třídy základní školy na Plhově. Od první třídy nosí domů  na vysvědčení samé jedničky. Řešení matematických rébusů, hádanek a problematických úloh patří mezi její nejoblíbenější činnosti. Zajímavé matematické hádanky si také připravuje i pro ostatní děti. Ve třetí třídě se stala osobností třídy. Má ráda hudbu, hraje na flétnu a poslouchá písničky Daniela Landy. Ze sportu ji pak nejvíce baví plavání. 

Danielu Kubrtovi, žáku ZŠ Náchod - Plhov
Daniel se stal žákem základní školy Plhov po přechodu z 1. stupně základní školy ve Studnici. Od počátku bylo jasné, že se pro plhovskou školu stane velkým přínosem. K tomu ovšem přispěly nejen jeho studijní výsledky, ale také výrazné úspěchy ve sportovních soutěžích. Dan je velmi aktivní také mimo školu. Již několik let je členem náchodského fotbalového klubu a v době nedávno minulé se stal majitelem licence opravňující k řízení bezmotorových letadel. 

Dianě Čelkové, žákyni ZŠ TGM
Diana Čelková je od první třídy svědomitá a pilná dívka, která vždy byla a je příkladem pro ostatní spolužáky. Úkoly plní pečlivě a poctivě, a právě proto jsou výsledky její práce příkladné. Ráda a hezky maluje, učí se hrát na flétnu, je pilnou čtenářkou. Velkým koníčkem se pro ni stali živí koně. Baví ji starat se o ně a jezdit na nich.  Kromě toho je také umí krásně namalovat. Příští školní rok začne Dianka studovat na gymnáziu a my věříme, že bude dál pilnou a snaživou studentkou. 

Michaele Škorpilové, žákyni ZŠ TGM
Míša přichází do školy skoro každý den s úsměvem a pohodou. Dokáže se na věci podívat s odstupem, neváhá si udělat legraci sama  ze sebe. Je velmi přemýšlivá a hloubavá, všímá si lidí okolo sebe a neváhá pomoci kamarádům a spolužákům Své výborné komunikační schopnosti předvedla také v okresním kole recitační soutěže, zúčastnila se s výborným výsledkem olympiády v anglickém jazyce a pozadu nezůstala ani v olympiádě zeměpisné.  

Michaele a Matěji Poplovým, žákům ZŠ Drtinovo náměstí
Míša s Matějem jsou velmi oblíbeni, mají smysl pro humor a ke spolužákům jsou vždy tolerantní. Nebojí se otevřeně a nahlas říci svůj názor. Oba jsou sportovně založeni, aktivně se věnují rychlobruslení. Závodí za BZK (bruslařský závodní klub) Praha. Z každých závodů vozí cenné medaile, diplomy a poháry. Kromě rychlobruslení oba navštěvují kroužek SKP Judo Náchod. Ve volném čase rádi jezdí na kole a běhají. V zimě mění kolo za běžky, případně sjezdovky, a vyráží do hor.

 Marku Mílovi, žáku ZŠ Pavlišovská
Upřímné modré oči, úsměv na tváři  a nepřehlédnutelné  blonďaté vlasy...to je Marek Míl - všestranně nadaný, cílevědomý a pohodový žák pátého ročníku základní školy na Babí. Jeho  velmi dobré komunikativní schopnosti, disciplína, všeobecný přehled, bohatá slovní zásoba, přemýšlení o problémech  a pohotové odpovědi, patří k jeho přednostem. Každému vždy a rád bez rozmýšlení pomůže. Od dětství hraje fotbal, kterému věnuje většinu svého volného času.   

Filipu Nehybovi, žák ZŠ 1. Máje
Filip navštěvuje školu v Bělovsi pátým rokem. Má všeobecný přehled, díky kterému  obohacuje  vědomosti svých spolužáků a stává se  „tahounem" třídy. Rád luští logické úlohy a záhady a hraje logické, zejména  deskové hry.  Jeho velkým koníčkem je geocaching, kolem kterého se převážně točí jeho volnočasové aktivity. Má velmi kladný vztah  k přírodě, turistice a horám. Filip úspěšně složil přijímací zkoušky na Jiráskovo gymnázium v Náchodě, kde se umístil suverénně na 1.místě ze všech přihlášených.  

Václavu Podškubkovi, žáku Základní umělecké školy
Žákem roku se na ZUŠ Náchod stal sedmiletý Václav Podškubka, který teprve druhým rokem studuje hru na klavír pod vedením p. učitelky Oksany Tsiporenko. Na svém kontě má již celou řadu úspěchů. S přehledem vyhrál okresní a krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír v 0. kategorii a postoupil do kola ústředního. Byť zde nezískal další cenný kov, potěšil rodiče i paní učitelku bezchybným výkonem. Ten zopakoval na klavírní soutěžní přehlídce „ Mládí a Bohuslav Martinů", kde získal zlato. Nezbývá než vyslovit přání - ať se takto daří i v dalších letech!!

Filipu Umlaufovi, členu SVČ Déčko Náchod
Filip v Déčku začínal jako účastník aktivit a nyní je již stálým dobrovolníkem při pořádání akcí. Za zmínku stojí jeho působení v projektu talentované mládeže, kde se podílel na přípravě programů pro Klub Talent. Dále pomáhal jako dobrovolník na akcích: Běh do zámeckých schodů, Klondike či Bambifest. Na Bambifestu kromě celodenní pomoci předvedl také zajímavé pódiové vystoupení s ukázkou chemických pokusů.  Jeho nasazení a píle, které vkládá do každé činnosti jsou příkladné. Za pár let bychom ho rádi viděli také jako plně kvalifikovaného vedoucího zájmových útvarů, zaměřených na techniku a přírodovědu. 

Město Náchod udělilo titul "Skokan roku"

Barboře Reslové, žákyni ZŠ Komenského - "Skokan roku"
Bára je žákyní třídy 7. D Základní školy Komenského v Náchodě. Patří mezi nejlepší žáky této třídy a paní učitelka ji moc chválí. Od loňského roku se začala pilně věnovat biologii. A výsledek se dostavil velmi brzy. Letos vyhrála okresní kolo biologické olympiády a neztratila se ani v kole krajském. V soutěži Zlatý list získala v krajském kole pomyslnou stříbrnou medaili za vynikající 2. místo! A co je možná ještě důležitější - své vědomosti si nenechává pro sebe, ale aktivně pomáhá při přípravě svých mladších spolužáků. Přejeme ji hodně dalších úspěchů ve studiu.:

Město Náchod udělilo ocenění za mimořádný úspěch

Tomáši Pražákovi, žákyni ZŠ Komenského
Tomáš je žákem třídy 9. D Základní školy Komenského v Náchodě a již třetím rokem reprezentuje školu v různých přírodovědných soutěžích, a to jak na úrovni okresní, krajské i republikové. Do celorepublikového finále soutěže „Mladý zahrádkář" se Tomáš probojoval potřetí za sebou. Po třetím a šestém místě v minulých ročnících si letos přivezl ocenění nejvyšší - stal se vítězem této soutěže v kategorii žáků 8. - 9. tříd. Úspěch je o to cennější, že letošního kola se účastnili i nejlepší zahrádkáři ze Slovenska. Po skončení devítky bude přírodu studovat i na střední škole se zaměřením na zahradnictví.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře