Sobota 2.březen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Město Náchod udělilo titul Náchodský pedagog 2015

Město Náchod udělilo titul Náchodský pedagog 2015

Email Tisk PDF
seznam článků
Město Náchod udělilo titul Náchodský pedagog 2015
Strana 2
Všechny strany

pedaV pondělí 8. června 2015 byla v obřadní síni náchodské radnice předána ocenění Náchodský pedagog roku 2015. Slavnostního vyhlášení a předání ocenění se zúčastnili místostarosta Tomáš Šubert, vedoucí odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu v Náchodě Pavel Schuma, zástupkyně České školní inspekce Radomíra Bartošová, ředitelé náchodských škol a další hosté.

V úvodu vystoupily děti z mateřské školy Komenského Náchod pod vedením učitelek Kláry Skleničkové a Ivety Černé, které tak symbolicky zazpívaly své paní ředitelce Mgr. Aleně Dušánkové - oceněné první v pořadí.

"Ocenění práce náchodských pedagogů se již stalo tradicí a jsem tomu rád. Na konci školního roku je ta správná chvíle ocenit práci těch nejlepších z nich a popřát jim před nadcházejícími prázdninami klidné prožití zasloužené dovolené," uvedl během předávání ocenění místostarosta Tomáš Šubert.

Město Náchod udělilo titul Náchodský pedagog 2015:

Mgr. Aleně Dušánkové, ředitelce Mateřské školy Komenského
Alena Dušánková vystudovala Střední pedagogickou školu v Nové Pace. Po studiu učila v několika mateřských školách náchodského regionu a nakonec natrvalo zakotvila v mateřské škole Komenského. Působila více než 20 let jako učitelka a nyní již 14 let jako ředitelka.

Ladislavu Michalovi, učiteli Základní umělecké školy Náchod
Ladislav Michal v ZUŠ Náchod působí od roku 2008 jako učitel hry na housle a violu. Smyčcové oddělení je díky němu na špičkové úrovni a výkony jeho žáků jsou potěchou pro ně samotné, ale i pro jejich rodiče. Pan učitel je považován za jednoho z nejlepších pedagogů houslové hry na základních uměleckých školách v České republice.

Zdence Rejzkové, vychovatelce Základní školy Komenského
Zdenka Rejzková ve školství pracuje již více než 30 let jako vychovatelka ve školní družině. Její předností je profesionální, ale hlavně lidský přístup k dětem. Velmi rychle dokáže navázat kontakt, je vnímavá k případným dětským problémům. Při jejich řešení nachází uplatnění ochota komunikovat a to nejen s dětmi a jejich rodiči, ale i se svými kolegyněmi na pracovišti.

RNDr. Ivaně Šimurdové, učitelce Základní školy Komenského
Ivana Šimurdová vyučuje matematiku a biologii. Ve škole se angažuje při organizaci soutěží v matematice, pomáhá také žákům se slabším prospěchem při doučování. Je organizátorkou sběru léčivých bylin a sušené pomerančové kůry. Věnuje se i organizaci přírodovědných soutěží, je vedoucí kroužku mladých zdravotníků, s kterými se účastní soutěží organizovaných Českým červeným křížem. Podílí se i na organizaci akcí v rámci "Týdne Země". V malé školní ZOO pomáhá pečovat o zvířata a společně se žáky obhospodařuje pokusné záhonky a skleník.

Mgr. Jaroslavu Smrčkovi, učiteli Základní školy Plhov
Jaroslav Smrček pracuje v Základní škole Náchod - Plhov téměř třicet let. Po celou dobu učí děti na 1. stupni školy a jeho specializací je tělesná výchova. Těžko bychom už spočítali, na kolika lyžařských a cyklistických kurzech žáky plhovské školy vedl.

Mgr. Marii Dlohoškové, učitelce Základní školy T. G. Masaryka
Marie Dlohošková je již 40 let učitelkou základní školy T. G. Masaryka. Od roku 2004 vykonávala funkci zástupkyně ředitele pro II. stupeň. Zasloužila se o modernizaci školy, především zavedením nové výpočetní techniky a jejího využívání v učitelské praxi. Nezapomenutelná je i její péče o školní skleník, který se stal populárním nejen mezi žáky, ale také obyvateli Náchoda, kteří si přicházeli zakoupit květiny nebo sadbu.

Mgr. Iloně Hurdálkové, učitelce Základní školy T. G. Masaryka
Ilona Hurdálková je učitelkou základní školy T. G. Masaryka už 34 let. Učí na 1. stupni a mezi její nejoblíbenější předměty patří výtvarná výchova, pracovní výchova, vlastivěda a literatura.

Mgr. Janu Tůmovi, vedoucímu Klubu historiků a archeologů Střediska volného času Déčko
Mgr. Jan Tůma nastoupil v roce 1998 do Déčka jako nový vedoucí Kroužku mladých historiků. Změnil název kroužku na Klub historiků a archeologů a zůstal mu věrný až dodnes. Za téměř dvacet let činnosti tohoto kroužku byly jeho členy desítky dětí a mladých lidí nejen z Náchoda, ale i z okolí. Jan Tůma dokáže posluchače zaujmout rozmanitostí témat, protože dokáže zasvěceně mluvit jak o pravěkých sídlištích, husitských válkách nebo o historii kamen či modrotisku, tak i o zrodu českého státu nebo událostech 2. světové války.

Město Náchod uděluje ocenění za aktivní práci s dětmi:

Danielu Francovi, vedoucímu sportovních kroužků v náchodských mateřských a základních školách
Daniel Franc pracuje jako učitel tělesné výchovy na základní škole T. G. Masaryka. V rámci projektu "Bavíme se sportem" se věnuje dětem v náchodských základních a mateřských školách, které učí základům pohybové zdatnosti. Hodně času věnuje také trénování malých fotbalistů.

obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře