Neděle 14.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Královéhradečtí celníci ani v první polovině prázdnin nepolevili v kontrolní činnosti

Královéhradečtí celníci ani v první polovině prázdnin nepolevili v kontrolní činnosti

Email Tisk PDF
seznam článků
Královéhradečtí celníci ani v první polovině prázdnin nepolevili v kontrolní činnosti
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Všechny strany

cel1Celníci v Královéhradeckém kraji v prvním prázdninovém měsíci nepátrali jenom po zboží uniklém celnímu dohledu či zboží podléhající spotřební dani, ale svoji pozornost zaměřili také na dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě, na dodržování evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, kontrolu přepravních povolení, přepravu živočišných produktů, kontrolu výběru elektronického mýta, dálničních známek a v neposlední řadě i na přetížená vozidla. Na pokutách vybrali více jak 160 000 korun, uložili kauce ve výši téměř 280 000 korun a vybrali správní poplatky v celkové částce 190 000 korun.

V rámci kontrol výběru elektronického mýta a dálničních kupónů provedli celkem 252 kontrol a za zjištěná porušení uložili pokuty v celkové částce 155 000 korun. Z toho 167 pokut ve výši 63 900 korun připadlo na prohřešky v systému elektronického mýta a 72 porušení bylo zjištěno v souvislosti s kontrolou dálničních známek.

Dne 14. a 18. července proběhla součinností kontrolní akce celníků, pracovníků ČESMADu a příslušníků dopravní policie u bývalého hraničního přechodu Náchod - Běloves. V rámci této kontrolní akce celníci zjistili následující prohřešky: 2x porušení dohody ADR – špatně označená připojená cisterna, hasicí přístroje s propadlou revizí, 2x nedodržení sociálních předpisů v silniční dopravě - nedodržení povinné přestávky - řidič zkrátil denní dobu odpočinku, v jednom z kontrolovaných vozidel nebyl nainstalován odpovídající typ tachografu. V sedmi případech řidiči nepředložili platné povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu a ve dvou případech nebylo předloženo vstupní povolení. Další vozidlo mělo špatně zajištěný náklad. U dvou vozidel celníci zjistili překročení maximální přípustné hmotnosti vozidla 3,5 tuny v silniční dopravě – přetížené vozidlo, přetížené nápravy. Celkově v rámci této kontrolní akce za tyto prohřešky celníci uložili tři blokové pokuty v celkové výši 4 700 korun, šest kaucí v celkové výši 245 300 korun a vybrali na správních poplatcích za vydaná náhradní povolení částku 190 000 korun.

Dalšího výtečníka přistihli celníci dne 18. července na silnici u České Skalice, kde prováděli kontroly s příslušníky cizinecké policie. V kontrolovaném vozidle byl nainstalován špatně fungující tachograf a řidič nepředložil záznamové listy o době řízení, Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizího státního příslušníka, celníci uložili kauci ve výši 30 000 korun a případ byl předán na Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Dne 29. července prováděli celníci společně s příslušníky dopravní policie na Náchodsku kontroly zaměřené na vážení vozidel. V rámci této kontroly zjistili ve třech případech přetížené vozidlo, dvakrát špatný technický stav vozidla a ve dvou případech byl porušen zákaz řízení. Za tato porušení byly uloženy pokuty v celkové výši 2 100 korun.

V průběhu měsíce července celníci zjistili, že ve čtyřech případech příjemce zboží neprokázal, že by informoval Krajskou veterinární správu o příchodu potravin živočišného původu z jiného členského státu. Jednalo se převážně o syrové maso a uzeniny o celkové hmotnosti 31 379 kilogramů. Případy celníci nahlásili pracovníkům krajské veterinární správy. Ve dvou případech zastavili vozidla převážející zeleninu o celkové hmotnosti přes 1 000 kilogramů. Ani u těchto zásilek nebylo zřejmé, zda příjemce zboží splnil ohlašovací povinnost. Podezření z proušení předpisů celníci nahlásili Státní zemědělské a potravinářské inspekci v Hradci Králové.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře