Úterý 27.únor 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Královéhradecký kraj dává vodnímu dílu Rozkoš šanci na uzdravení

Královéhradecký kraj dává vodnímu dílu Rozkoš šanci na uzdravení

Email Tisk PDF

rrrrozKrajští zastupitelé schválili změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, díky níž se snaží omezit znečištění nádrže Rozkoš fosforem. Jeho nadbytek zvyšuje výskyt sinic a odpadních řas.

Státní podnik Povodí Labe si před pěti lety nechal vypracovat analýzu vlivu zdrojů znečištění z hlediska eutrofizace v povodí vodní nádrže Rozkoš. Eutrofizace je proces obohacování vod zejména o dusík a fosfor. Podle výsledků jsou mezi prvními dvěma zdroji znečištění fosforem odpadní vody z osídlení levobřežní strany Rozkoše.

"Zvýšená přítomnost fosforu navyšuje riziko výskytu sinic a nadměrného množství zelených řas. Je proto nutné zabránit odtoku i vyčištěných odpadních vod do jižní části vodního díla Rozkoš pod Rovenskou hrází," uvádí radní Královéhradeckého kraje Karel Klíma zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.

Tato snaha o uzdravení vodní nádrže Rozkoš vedla k přípravě změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Odpadní vody z levobřežní části nádrže Rozkoš podle ní budou odvedeny tlakovým potrubím do kanalizačního přivaděče v Novém Městě nad Metují, který je zakončen již intenzifikovanou ČOV.

"Řešení je navrženo tak, aby plně respektovalo enviromentální normy likvidace odpadních vod a vedlo k omezení vnosu znečištění do vodní nádrže Rozkoš. Je výslednicí hledání optimálního technického a ekonomického řešení likvidace odpadních vod. Je tak dána šance dalšímu rozvoji obcí v lokalitě vodní nádrže Rozkoš, jako rekreační oblasti," říká Karel Klíma.

Navržené řešení však umožní i odvedení splaškových vod z průmyslové zóny Vysokov. Kraj se na realizaci převedení odpadní vody na ČOV v Novém Městě nad Metují hodlá finančně podílet. Důvodem je právě naplnění veřejného zájmu daného schváleným Plánem povodí Horního Labe. Další opatření ke zlepšení kvality vody však budou pokračovat i proti proudu řeky Úpy.

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře