Úterý 23.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Jan Birke ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město a jeho občany

Jan Birke ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město a jeho občany

Email Tisk PDF
seznam článků
Jan Birke ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město a jeho občany
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Všechny strany

IMG 4831V pátek 16. října 2015 odpoledne se v obřadní síni náchodské radnice uskutečnilo již po druhé slavnostní předání ocenění starosty Náchoda Jana Birkeho policistům, hasičům a záchranářům.

"Dnes mám tu čest znovu po roce ocenit příslušníky všech složek Integrovaného záchranného systému. Je pro mě velkou ctí, že se z této události stává tradice, protože pro mě osobně je to příležitost poděkovat policistům, hasičům a záchranářům za jejich obětavou práci, kterou sami mnohdy považují za samozřejmost," uvedl Jan Birke v úvodu předání ocenění a v zápětí představil všem přítomným nového velitele Městské policie Náchod Bc. Petra Valicu.

Slavnostního aktu se zúčastnili za Policii ČR - krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Martin Červíček a plk. JUDr. David Fulka, vedoucí územního odboru Náchod Policie ČR, za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - krajský ředitel plk. Ing. František Mencl a ředitel územního odboru Náchod plk. Ing. David Pouč a za Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - MUDr. Růžena Potočková, vedoucí lékařka výjezdové základny Opočno.

Policie ČR, Územní odbor Náchod

Ocenění starosty za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany převzali:

Tým Služby kriminální policie a vyšetřování Oddělení obecné kriminality Náchod
- por. Mgr. Michal Malý, komisař; por. Bc. Jiří Kočí, komisař; nprap. Vladimír Hronovský, vrchní inspektor a nprap. Jakub Žák, vrchní inspektor.
Jmenovaní v červnu 2015 úspěšně rozpracovali případ podvodu s pracovním názvem "Ferko", kde figuruje sedm pachatelů z Náchodska. Tento případ podvodu je v tuto chvíli stále živou kauzou a dále narůstá počet poškozených na území celé České republiky s čímž souvisí i rozsah škody, která nyní přesahuje 10 mil. Kč. Ocenění za celý tým převzal z rukou starosty por. Mgr. Michal Malý.

npor. Ing. Pavel Hlaváč, komisař a vedoucí Dopravního inspektorátu Náchod
Oddělení, které řídí, dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. Svým iniciativním přístupem se aktivně podílí na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Náchodě v souvislosti s náročnou rekonstrukcí okružních křižovatek Slávie a Čedok v Náchodě.

nprap. Oldřich Kopecký, vrchní inspektor Obvodního oddělení Policie ČR Náchod
Od roku 1993 se významným způsobem podílí na organizaci útvaru v oblasti dokumentování a objasňování trestního řízení na obvodním oddělení v Náchodě. Na tomto úseku dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků a je také garantem spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií Náchod.

prap. Jakub Roudný, inspektor Obvodního oddělení Policie ČR Náchod
Ocenění starosta udělil za příkladné a iniciativní plnění služebních povinností. Prap. Roudný pracuje jako zpracovatel trestních spisů a svým vystupováním, výsledností a celkovým přístupem, patří k nejlepším policistům zdejšího obvodního oddělení. V letošním roce se mimo jiné podílel na dokumentaci krádeží, které prováděli dva pachatelé v prodejnách v Náchodě.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Územní odbor Náchod

Ocenění starosty za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany převzali:

pprap. Petr Košťál
K Hasičskému záchrannému sboru nastoupil 1. 6. 2002 a v současné době vykonává funkci technika chemické služby. Mimo HZS aktivně působil v jednotce sboru dobrovolných hasičů Velké Poříčí a nyní působí v jednotce sboru dobrovolných hasičů Náchod. Nad rámec svých povinností se významně podílí na preventivně výchovné činnosti při práci s mládeží a odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů, zejména v oblasti poskytování první pomoci.

pprap. Milan Rotter
K Hasičskému záchrannému sboru nastoupil 2. 12. 2000 a v současné době vykonává funkci technika strojní služby. Kromě svých povinností zajišťuje v rámci okresu Náchod komplexní odbornou přípravu příslušníků HZS a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů v oblasti práce s motorovými řetězovými pilami.

pprap. Vladimír Školník
U Hasičského záchranného sboru pracuje od 1. 12. 1985 jako hasič a v současné době vykonává funkci technika strojní služby. Získané profesní zkušenosti cíleně předává při výchově a vzdělávání mladších příslušníků. Ke konci letošního roku pprap. Vladimír Školník ukončí služební poměr příslušníka HZS a tím také svou kariéru profesionálního hasiče. Ocenění starosty města Náchod převzal jako upřímné poděkování za 30 let výkonu služby ve prospěch občanů města Náchod.

Tomáš Kavan
K jednotce sboru dobrovolných hasičů Náchod nastoupil v roce 1999 na pozici hasič. Podílel se na likvidaci většiny významných požárů a mimořádných událostí ve městě Náchod. Od roku 2008 vykonává funkci velitele jednotky. Pod jeho vedením došlo ve spolupráci s městem k velké obnově techniky, k prohloubení spolupráce s Hasičským záchranným sborem KHK a ke zvýšení odborností a zkušeností členů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Náchod.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Ocenění starosty za mimořádný přínos pro město Náchod a jeho občany převzali:

Jaroslav Bittner
Pro zdravotnickou záchrannou službu ve středisku Náchod pracuje více než 30 let. Byl mezi prvními, kteří položili základy zdravotnické záchranné služby ve městě Náchod, a to již v roce 1984. Poslední desetiletí působí na pozici vedoucího řidičů. Svou práci vykonává dlouhodobě svědomitě a pečlivě. Svým přístupem dává příklad ostatním kolegům a významně tím přispíval a přispívá po celou dobu existence zdravotnické záchranné služby k vysoké úrovni zajištění přednemocniční péče v Náchodě a okolí.

MUDr. Václav Hanka
MUDr. Hanka se zasloužil o přednemocniční péči v Náchodě a okolí. Tento vynikající praktický lékař se nejen věnoval a věnuje svému oboru, ale dlouhodobě se velmi aktivně podílí na zajišťování lékařské služby první pomoci a dvě desítky let pomáhal zajištovat chod zdravotnické záchranné služby v Náchodě. Je dlouhodobě nepřehlédnutelnou osobností mezi praktickými lékaři na Náchodsku a také dlouholetým předsedou Okresního sdružení České lékařské komory v okrese Náchod.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře