Neděle 23.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Jan Birke ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město a jeho občany

Jan Birke ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město a jeho občany

Email Tisk PDF
seznam článků
Jan Birke ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město a jeho občany
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13
Všechny strany

5631V pátek 22. září 2017 se v obřadní síni náchodské radnice uskutečnilo slavnostní předání ocenění starosty Náchoda Jana Birke příslušníkům integrovaného záchranného systému za jejich přínos pro město Náchod a jeho občany.

"Letos mám tuto příležitost ocenit hasiče, záchranáře a policisty za jejich obětavou práci, již počtvrté. Je to pro mě každoročně velká čest, poděkovat prostřednictvím předání medailí vybraným zástupcům za práci všech příslušníků těchto složek," uvedl starosta Jan Birke v úvodu předání ocenění a dodal: "Zvláštní poděkování patří také všem rodinným příslušníkům, protože právě hasiči, záchranáři a policisté své povinnosti vykonávají obětavě mnohdy na úkor právě jich. Bez zázemí a podpory rodiny by se neobešli a potažmo ani my všichni, kteří jejich pomoc v krizových situacích potřebujeme."

Slavnostního aktu se vedle starosty města Jana Birke zúčastnili místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka, za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Policii ČR - plk. Ing. David Pouč, vedoucí územního odboru Náchod a Jiří Orsák, starosta Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, za Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - MUDr. Zdeněk Tichý, ředitel oblasti SEVER a MUDr. Petr Mertlík, za Policii ČR - plk. Mgr. Radek Bohuslav, vedoucí územního odboru Náchod Policie ČR, Plk. Bc. Petr Špaček, zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR Náchod a velitel Městské policie Náchod Bc. Petr Valica.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Územní odbor Náchod

nprap. Ivan Kraus nastoupil k hasičskému záchrannému sboru územnímu odboru Náchod na stanici Broumov 28. 12. 2000 jak hasič. Po absolvování specializačních kurzů byl v roce 2004 ustanoven do funkce hasič-strojník a v roce 2008 do funkce hasič-technik strojní služby. Od roku 2016 zastává funkci technika chemické a technické služby na centrální stanici Náchod.

Od roku 1991 je členem Sdružení hasičů ČMS. Je také velitelem SDH a JSDH Česká Metuje, a dále pracuje jako vedoucí kolektivu mladých hasičů. Nprap. Ivan Kraus od roku 2000 zastává funkci starosty okresního sdružení hasičů Náchod, kde zastřešuje činnost jednotlivých okrsků, odborných rad a sborů dobrovolných hasičů okresu Náchod.

nprap. Zdeněk Čechura nastoupil k hasičskému záchrannému sboru v lednu 2002 jako hasič na stanici Hradec Králové, kde od dubna 2005 zastával funkci hasiče-strojníka. Po absolvování dalších specializačních kurzů pracuje jako technik strojní služby centrální stanice Náchod. Během své profesní kariéry se podílel na zdolávání mimořádných událostí i mimo okres Náchod např. při povodních, nebo rozsáhlém požáru lesů Břeclav. Získané zkušenosti předává mladším příslušníkům a podílí se tak na jejich vzdělávání. Jako technik strojní služby se podílí na odborné přípravě strojníků jednotek SDH obcí a na zpracování technických specifikací zásahové techniky jednotek SDH okresu Náchod.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

MUDr. Růžena Potočková - lékařka, Bc. Michal Foglar, DiS. - zdravotnický záchranář, Lenka Peterková - zdravotnický záchranář, Josef Kudera, DiS. - zdravotnický záchranář

Dne 20. 8. 2017 se jmenovaní účastnili zásahu u 44letého pacienta stiženého náhlou zástavou oběhu (stav klinické smrti). Přesto, že okolnosti události byly krajně nepříznivé a šance na přežití pacienta velmi nízké, zasahující zdravotníci mimořádným nasazením dosáhli obnovení životních funkcí pacienta po téměř hodinové kardiopulmonální resuscitaci. Výsledkem je přeživší pacient pouze s minimálními následky po prodělané příhodě.

Policie ČR - územní odbor Náchod

Petr TRUXA, plk. v. v., vedoucí ekonomického úseku územního odboru Policie ČR v Náchodě. K policejnímu sboru nastoupil v roce 1985 jako policista pořádkové služby. Od roku 1994 byl dlouhých 20 let vedoucím Obvodního oddělení v Náchodě, kdy pod jeho vedením policisté pořádkové služby dosahovali výborných výsledků ve vyhledávání a objasňování trestných činů i přestupků, páchaných na území města Náchoda. Od roku 2014 do srpna 2017 byl součástí nejužšího vedení celého Územního odboru Náchod, kdy v těchto letech územní odbor dosáhl více než 60procentní hranice objasněnosti všech trestných činů, o což se jako zástupce vedoucího územního odboru významnou měrou zasloužil.

Npor. Markéta DAVIDOVÁ, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování v Náchodě. Je dlouholetou policistkou na vysoké profesionální úrovni, u policejního sboru slouží od roku 1994. Posledních 10 let pracuje na pozici zástupce vedoucího, kdy rozhoduje, koordinuje a přímo se podílí na objasňování nejzávažnějších kriminálních případů, k nimž dochází na území města Náchod. Svým příkladným nasazením a odbornou erudicí při vedení svých podřízených přispívá významnou měrou ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města Náchod.

Jmenovaným policistům, kteří nemohli být přítomni, předá starosta Jan Birke ocenění osobně v následujících dnech.

Městská policie Náchod

Ocenění v souvislosti s výročím 25 let od založení Městské policie Náchod

Strážník Roman Kuchař nastoupil k Městské policii Náchod 1. 4. 1992. Je prvním ze strážníků, který u městské policie působí od jejího prvopočátku. V době svého působení u městské policie prošel různými funkcemi a v současnosti je zařazen na funkci okrskáře. Praxí nabyté zkušenosti předává mladším kolegům a tím přispívá k rozvoji jejich odbornosti.

Strážník Jaroslav Lukášek nastoupil k Městské policii Náchod 1. 10. 1992. Je druhým strážníkem, který v letošním roce dosáhne 25 let působení u městské policie. Prvních osm let služby byl zařazen na pozici strážníka hlídkaře a od roku 2000, tzn. dlouhých 17 let je na pozici velitele směny. Svým aktivním přístupem při vedení směny se podílí na zvyšování bezpečnosti v ulicích města.

Třetím z řady strážníků, který v letošním roce dosáhne 25 let působení u městské policie je Miroslav Horák, který nastoupil k Městské policii Náchod 2.11.1992. V roce 1997 byl pověřen zastupitelstvem města plněním některých úkolů při řízení městské policie. Tím začal vykonávat funkci velitele městské policie, kterou vykonával dlouhých 18 let. Od roku 2015 zastává funkci zástupce velitele a zároveň preventisty. Významnou měrou se podílí na rozvoji programů prevence kriminality, vedení a řízení městské policie.

Součástí předání ocenění starosty bylo také udílení ocenění Policie ČR, která ocenila své policisty a občanské zaměstnance za jejich obětavou, dlouholetou a profesionální práci ve službách státu a jeho občanům. Medaile policistům předal plk. Mgr. Radek Bohuslav, vedoucí územního odboru Náchod.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře