Středa 19.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Červený Kostelec zná strategický plán svého rozvoje v letech 2014 - 2020

Červený Kostelec zná strategický plán svého rozvoje v letech 2014 - 2020

Email Tisk PDF

kosteMěsto Červený Kostelec – stejně jako jiná města v této době – si nechalo zpracovat strategický plán města. Práce na něm probíhaly v průběhu roku 2014 a na základě občany vyplněných dotazníků a dalších zdrojů ho zpracovala firma Východočeská rozvojová s.r.o..

Tento pro každé město zásadní dokument stručně řečeno analyzuje stav města a doporučuje, v jakých oblastech je třeba vyvinout aktivitu – ať už investiční, komunikační, podpůrnou aj.. Podrobněji strategický plán popisují následující informace Ing. Jiřího Škody ze zpracovatelské firmy, který také strategický plán představil 14. ledna zastupitelům. Nyní město vytvoří odborné pracovní skupiny, které budou vymýšlet konkrétní návrhy, jak dané oblasti posílit, a tyto pak město prezentuje občanům. Stane se tak nejspíš v březnu.

Účel a význam dokumentu

Strategický plán rozvoje města (strategický plán) je základním koncepčním dokumentem pro řízení města a jeho rozvoje. Obvykle je zpracováván na období 4–7 let a jeho platnost tak překračuje volební období. Tím je zajištěna kontinuita rozvoje města a omezeny nežádoucí výkyvy dané případnou změnou politické reprezentace města. V případě Červeného Kostelce je jeho časovým horizontem rok 2020.

Kromě kontinuity, předvídatelnosti a srozumitelnosti předpokládaného rozvoje má sloužit i jako významný podklad pro čerpání dotační podpory na identifikované projektové záměry města jak z národních zdrojů, tak zejména těch evropských (současné plánovací období EU končí ne náhodou také rokem 2020).

Významnou úlohu při jeho přípravě sehrává veřejnost (občané města) a klíčoví aktéři, již ve městě vykonávají svoji činnost a ovlivňují jeho život – příspěvkové a neziskové organizace, podnikatelské subjekty a další. Strategický plán je tak platformou pro sladění představ jednotlivců i skupin o dalším směřování města, o jeho prioritách, cílech a ambicích.

Strategický plán řeší celkové směřování města, nikoli však konkrétní dílčí aktivity. Tedy například řeší, zda je třeba ve městě dále podporovat rozvoj veřejné infrastruktury (například výstavbu dětských hřišť) a jakou má tato aktivita pro město prioritu. Ale již neřeší, kde konkrétně bude nějaké hřiště vybudováno či jaká bude jeho podoba. Stejně tak je třeba vidět rozdíl mezi ním a územním plánem. Zatímco strategický plán je koncepcí, popisující hlavní silné a slabé stránky města a potenciály jeho rozvoje a na tomto základě formuluje rozvojové priority města, územní plán je dokument technického charakteru, který řeší především využití území a vzájemné souvislosti mezi aktivitami a investicemi v něm. Přestože mezi oběma dokumenty je významný vztah, jejich účel, zaměření i obsah je rozdílný.

Průběh zpracování strategického plánu v Červeném Kostelci

Práce na strategickém plánu byly zahájeny na přelomu roku 2014. V prvním pololetí pak probíhaly zejména analytické činnosti – sběr dat a informací a jejich vyhodnocování, rešerše relevantních koncepčních a dalších dokumentů, zpracování analýz v jednotlivých oblastech života města, srovnávání s jinými územními celky a vyhodnocování hlavních problémů a předpokladů rozvoje města.

Současně byly připraveny dotazníky pro zapojení veřejnosti a klíčových skupin života ve městě (podnikatelé, neziskové a příspěvkové organice), jejichž cílem bylo poznání jejich názorů a preferencí, jejich vnímání situace města a jeho potřeb. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 410 jednotlivců, a jelikož lze předpokládat, že obvykle byl vyplněn jeden dotazník za domácnost, lze usuzovat na účast až kolem 400 domácností města. To představuje velmi významný podíl a signalizuje celkový zájem veřejnosti o dění ve městě a o jeho rozvoj. Právnických osob se zúčastnilo celkem 59.

Jak analytické podklady, tak výsledky dotazníkových šetření jsou podkladem pro zpracování návrhové části strategického plánu, jež bude specifikovat témata a oblasti, na které by město mělo být zaměřeno při svém dalším rozvoji.

V rámci pracovních skupin a odborných komisí zastupitelstva města, v nichž budou vždy zapojeni i odborníci na příslušnou oblast, stejně jako zástupci občanů města, bude v únoru 2015 probíhat diskuse nad konkrétním návrhem zaměření rozvojové strategie, jež bude představena občanům města a podrobena veřejné diskusi tak, aby výsledná podoba strategického plánu co nejvíce reflektovala jak objektivní potřeby města, tak názory jeho občanů.

Vypracování návrhu strategického plánu v rámci pracovních skupin a komisí je předpokládáno přibližně v polovině března 2015 s tím, že následně bude tento návrh představen veřejnosti s cílem získání zpětné vazby od občanů. Na tomto základě bude následně strategický plán dopracován do konečné podoby tak, aby sloužil rozvoji našeho města na základě co nejširšího konsensu.

Foto Tomáš Kábrt, www.cervenykostelec.cz

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře