Pondělí 4.březen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Náchodsko Červený Kostelec: Občané nejlépe hodnotí přírodu a životní prostředí, nejhůře parkování a cyklostezky

Červený Kostelec: Občané nejlépe hodnotí přírodu a životní prostředí, nejhůře parkování a cyklostezky

Email Tisk PDF

cerDotazníkového šetření, které proběhlo v Červeném Kostelci koncem května a během června 2014 v souvislosti s přípravou strategického plánu rozvoje města, se zúčastnilo 410 obyvatel.

Na dotaz, co se obyvatelům města nejvíce v Červeném Kostelci líbí, s velkou převahou byly voleny odpovědi související s přírodou, okolním životním prostředím a jeho kvalitou (téměř 4/5 odpovídajících). Je tedy evidentní, že životní prostředí a příroda mají pro místní obyvatele velký význam a oceňují je. Více jak třetině respondentů se líbí pestrý kulturní a společenský život, udržování tradic, necelé třetině pak nízká kriminalita a dopravní dostupnost. Naopak nejvíce se obyvatelům nelíbí situace s parkováním ve městě. Na nevyhovující dopravu a dopravní zatížení jsou převážně zaměřené i odpovědi uvedené v kategorii „jiné" (volný prostor pro odpovídající).

Je tedy evidentní, že téma dopravy v širším kontextu trápí obyvatele Červeného Kostelce nejvíce. Často zní rovněž nespokojenost s nabídkou pracovních míst a pracovního uplatnění, podpora podnikání ve městě je vnímaná spíše jako podprůměrná. Čtvrtině odpovídajících se nelíbí dostupnost obchodů a služeb.

Dále z hodnocení města vyplynulo, že nejlépe je vnímána kultura a související dění a místní zpravodaj. Naopak jako průměrné až podprůměrné, jsou respondenty vnímány záležitosti týkající se dopravy (stav komunikací, chodníků, bezpečnosti na přechodech, doprava v klidu), komunikace úředníků s veřejností. Na posledních, podprůměrně hodnocených příčkách, se umístily cyklostezky a pracovní příležitosti ve městě.

Pro trávení volného času obyvatelé nejčastěji využívají volné prostory v okolí města, což odpovídá i důvodům, proč se obyvatelům v Červeném Kostelci nejvíce líbí. Pro kulturu je téměř 2/3 odpovídajících využíváno divadlo J. K. Tyla. I vzhledem ke spokojenosti s kulturním děním tak lze s jistotou tvrdit, že divadlo má v kulturním životě místních obyvatel naprosto nezastupitelnou roli.

Ve městě odpovídajícím nejvíce chybí cyklostezky a stezky pro in-line bruslení, v tomto bodě se shodlo téměř 44 % respondentů. Více jak třetině účastníků průzkumu chybí místa pro koupání, toto vyjádření bylo podpořeno i v kategorii „jiné", kde často znělo, že respondentům chybí bazén či koupaliště (8x).

Více jak dvě třetiny odpovídajících se městě cítí bezpečně a lze tak říci, že Červený Kostelec vnímají místní obyvatelé jako převážně bezpečné město. Přesto se necelé dvě pětiny odpovídajících domnívá, že bezpečnost ve městě by pomohly zvýšit pochůzky policie a větší dohled, zejména na nebezpečných místech.

Účastníci dotazníkového šetření nejčastěji vyjíždí z města za nákupy (tento důvod poměrně výrazně převládá nad ostatními). Necelé dvě pětiny odpovídajících jezdí mimo město do školy či za prací, o něco méně za zdravotními a sociálními službami. Z uvedených důvodů vyjíždění z města lze vyčíst, že ve městě chybí obchody. Z volných komentářů respondentů pak vyplývá, že Červenokostelečtí ve městě nejvíce postrádají další supermarket.

V oblasti dopravy viděli odpovídající jako nejvíce problematické nadměrné zatížení města dopravou (43 %) a více jak dvě pětiny hlasovaly pro problém s parkováním. Více jak třetina respondentů považuje za problematický nedostatek cyklostezek ve městě a okolí (potvrzení nedostatku identifikovaného již v jiných odpovědích). Tyto tři problémy z tématu dopravy stojí jasně v popředí před ostatními. V kategorii „jiné" byla velmi často zmiňována problematická křižovatka na náměstí T. G. Masaryka (27x). Naopak místní doprava ve městě a dopravní dostupnost hromadnou dopravou jsou ve městě dobře vyřešeny.

Třídění odpadu v domácnostech je v Červeném Kostelci na vysoké úrovni a občané města se do něj aktivně zapojují, odpad třídí více jak 90 % z odpovídajících. Mezi odpovídajícími panuje nadprůměrná shoda v tom, že odpadové hospodářství je ze strany města dobře zajištěno.

Kvalitu životního prostředí podle obyvatel zapojených do dotazníku nejvíce zatěžuje koncentrace dopravy a opuštěné, nevyužité areály. Dle více jak třetiny respondentů by se město mělo nejvíce zaměřit na odstranění černých skládek a jiných zátěží životního prostředí. Pozitivním zjištěním je malé zatížení životního prostředí průmyslem, výrobními areály, dostatečná infrastruktura životního prostředí.

Velká shoda respondentů panuje v názorech, že by město mělo nejvíce investovat do podnikání a zaměstnanosti a do komunikací a chodníků včetně jejich úklidu.

Jako rizikový v budoucím vývoji spatřují odpovídající nedostatek pracovních míst (více jak polovina). Necelá polovina odpovídajících pak vidí jako významné riziko rostoucí dopravní zatížení. Opět se zda tedy objevuje téma dopravy, které vystupuje z řady otázek jako problémové. Pěkné životní prostředí je nicméně devizou města a tento fakt podpořila cca třetina odpovídajících, která městu přiřadila výhodu v podobě místa příjemného k bydlení.

Většina obyvatel je se životem v Červeném Kostelci velmi spokojena a pouze přibližně pětina odpovídajících by byla ochotna se z Červeného Kostelce odstěhovat (dle podmínek jiné lokality). U respondentů, kteří by byli ochotni se z města odstěhovat, převládá jako důvod nedostatek pracovních příležitostí ve městě (pro 2/3 odpovídajících).

Obyvatelé nejsou zcela spokojeni se zajištěním informovanosti o záměrech města a s komunikací s obyvateli, odpovídající je hodnotí jako nedostatečné. Více jak třetina odpovídajících je ochotna se zúčastnit dalších diskuzí nad budoucím rozvojem a podobou města. Naopak dobře je vnímaná propagace města a místních aktivit. Obdobně jako sociální služby je hodnoceno i školství ve městě, tzn., převažuje hodnocení dobré.

Naprostá většina respondentů souhlasí s maximálním využíváním dotací s podmínkou, aby nedocházelo k zásadnímu navýšení zadluženosti města (cca 70 % odpovídajících). Více jak třetina odpovídajících je ochotna se zúčastnit dalších diskuzí nad budoucím rozvojem a podobou města.

Foto Tomáš Kábrt, www.cervenykostelec.cz

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře