Thursday 23.May 2019

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Místa Podrobnosti - Josef Týfa, grafik - typograf

Napsat e-mail Tisk

Josef Týfa, grafik - typograf  

Název:
Josef Týfa, grafik - typograf
Datum konání:
21.06.2013 - 01.09.2013 
Místo konání:
Galerie výtvarného umění - Náchod
Kategorie:
Výstava

Popis

Zámecká jízdárna / kabinet kresby, grafiky a fotografie

Vernisáž 21. června v 17 hodin.

Autor a kurátor: Vlastislav Tokoš

Intimní retrospektivní výstava, která připomene stoleté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků – typografů Josefa Týfu (5. 12. 1913 Náchod – 19. 1. 2007 Praha). Josef Týfa, pocházející z Bělovse u Náchoda, byl v typografii autodidaktem, který navštěvoval soukromé kurzy kreslení a užité grafiky. Jeho inspirací a činitelem, ovlivňujícím jeho tvorbu, byl architektonický sloh – funkcionalismus. Od 30. let Týfa pracoval v reklamě pro velké společnosti jako byly Baťovy závody a nebo plzeňský Prazdroj. Reklamu ale opustil a začal se od 50. let zabývat historií písma a vývojem grafických znakových systémů. Věnoval se také typografické úpravě knih pro významná nakladatelství Odeon, Mladá fronta, Academia, Československý spisovatel, Avicenum a jiná. Originální typografické pojetí knih jej inspirovalo k tvorbě původních písmových řad, mezi nimiž je nejznámější Týfova antikva a kurzíva. Dalšími fonty jsou kupříkladu Academia, Amos nebo Juvenis.

tyfa

Místo konání

Místo:
Galerie výtvarného umění - Webové stránky
Ulice:
Smiřických 272
Město:
Náchod

Popis

Historie objektu galerie

Jízdárna byla při náchodském zámku zřízena kolem roku 1700. Roku 1744 byla postavena nová budova, jejíž podoba zůstala prakticky nezměněna. Zámecký areál i s jízdárnou byl v roce 1945 společně se zámkem a s celým panstvím vyvlastněn rodu Schamburg-Lippe a používán jako skladiště stavebního materiálu. Později ji využívali jako tělocvičnu a trénovali zde náchodští házenkáři. V letech 1978 až 1983 byla přestavěna podle projektu ing. arch. Josefa Wagnera tak, aby vyhovovala potřebám galerie. Otevřena byla v listopadu roku 1983. V druhé polovině 90. let byly výstavní prostory nově osvětleny a získaly tak špičkové parametry. Jízdárna Galerie výtvarného umění v Náchodě patří k nejpůsobivějším výstavním sálům v Čechách. Výstavní prostory i hygienické zázemí jsou řešeny bezbariérově.

Historie galerie

Galerie byla založena v lednu roku 1966 jako Okresní. Téhož roku jí byl převeden umělecký fond někdejší Městské obrazárny. Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě získala sídlo v horním patře zámku. Avšak roku 1972 v souvislosti s rekonstrukcí zámeckého areálu o výstavní prostory přišla. V roce 1978 získala zpustlou zámeckou jízdárnu, adaptovala ji pro své potřeby a od listopadu 1983 v ní sídlí i vystavuje. S přechodem zřizovatelské funkce na Ministerstvo kultury České republiky, přijala galerie roku 1991 název Státní galerie výtvarného umění v Náchodě. Od června 2001 ji zřizuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Mezi léty 1979 a 2002 byla provozována tzv. Malá výstavní síň na náchodském náměstí, ve které se uskutečnilo mnoho zajímavých výstav. Z důvodu výpovědi vlastníka domu jsme museli síň opustit. Galerie výtvarného umění v Náchodě je členem Rady galerií České republiky.

Webové stránky Galerie výtvarného umění v Náchodě.

gal1

gal2


Zvětšit mapu

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře