Sobota 20.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Hyde Park Magazín Zlíčský rybník jako ráj jižních vážek

Zlíčský rybník jako ráj jižních vážek

Email Tisk PDF
seznam článků
Zlíčský rybník jako ráj jižních vážek
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Všechny strany

zlic1

Přírodní rezervace Dubno u České Skalice na Náchodsku je známou lokalitou, kterou proslavily vlhké orchidejové louky a přilehlé „lužní" doubravy se staletými duby. Rezervace se vesměs rozkládá na místech zaniklé rozsáhlé rybniční soustavy. Zlíčský rybník ležící na jejím západním okraji je jediný, který se zachoval až do současnosti.

Rybník má za sebou poměrně zajímavou historii. Původně měl rozlohu přes 15 ha, ale v roce 1967 v souvislosti s budováním nedalekého přivaděče vody z Úpy do údolní nádrže Rozkoš, došlo k jeho úplnému zániku. To se samozřejmě velmi negativně projevilo na přilehlých slatinných loukách, které byly již tenkrát chráněny jako rezervace. Proto došlo v 80. letech k jeho částečnému znovuobnovení (rybník má dnes přibližne ¼ původní rozlohy). Na mapě a leteckých snímcích lze vidět, jak se postupně měnila poloha i rozloha rybníka.

V roce 1866 zde proběhla jedna z nejkrvavějších bitev rakousko-pruské války – ještě dnes se v mohutných dubech dají nalézt olověné kulky a střepiny šrapnelů.

Fauvistické průzkumy na Zlíčském rybníku v 90. letech zaznamenaly výskyt pouze 10 nejběžnějších druhů vážek. Proto bylo poměrně překvapivé, když se zde předloni začaly objevovat poměrně vzácné druhy vesměs teplomilných vážek, které v naší přírodě představují neobvyklý tzv. mediteránní (středomořský) prvek. Výskyt těchto „jihoevropských" druhů lze asi vysvětlit dvojím způsobem. Některé z těchto druhů se dnes šíří plošně díky oteplování – příkladem může být vážka červená (Crocothemis erythraea).

Výskyt dalších druhů jako např. vážky hnědoskvrnné (Orthetrum brunneum) či vážky žlutoskvrnné (Orthetrum coerulescens) pak asi souvisí s poměrně razantním revitalizačním zásahem, který zde proběhl v roce 2010. Během tohoto zásahu, který měl za účel podpořit populaci ohrožené žáby kuňky obecné, zde byly vyhloubeny nové tůně a u rybníka došlo k stržení břehu s rákosem. Tyto druhy, které se pohybují v krajině po vhodných stanovištích a jsou schopny rychle osídlit nově vytvořené vodní plochy označujeme jako druhy tzv. „pionýrské".

Asi největší místní raritou je vážka jarní (Sympetrum fonscolombii), která je na našem území považována spíše za vzácného migranta schopného se na vhodných lokalitách úspěšně množit. V roce 2012 zde létalo několik desítek kusů této vzácné vážky a  pozoroval jsem páření i kladení vajíček. Celkem se mi podařilo na Zlíčském rybníku potvrdit výskyt osmi ohrožených druhů vážek, což činí z této lokality jednu z nejvýznamnějších náchodského okresu.

Seznam zjištěných "vzácnějších" druhů:   

Anax parthenope (Sélys, 1839) – šídlo tmavé

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) – klínatka rohatá

Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) – vážka bělořitná

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) – vážka hnědoskvrnná

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) – vážka žlutoskvrnná

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) – vážka červená

Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) – vážka jarní

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – šidélko malé

(Pozn. redakce: Jan Ježek je učitel přírodopisu a zeměpisu na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Ve volném čase se věnuje praktické ochraně přírody Náchodska, mapování a ochraně ohrožených druhů, organizaci brigád a osvětových akcí pro mládež i veřejnost. Od roku 2010 je členem náchodského zastupitelstva. Jan Ježek vydává internetový server o krajině a přírodě východních Čech, odkud pochází tento příspěvek.)

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře