Neděle 23.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy ČR a Náchodsko Úroveň života v Trutnově je nadprůměrná

Úroveň života v Trutnově je nadprůměrná

Email Tisk PDF
seznam článků
Úroveň života v Trutnově je nadprůměrná
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Všechny strany

tr1Pravidelný výzkum veřejného mínění i letos na jaře ověřoval spokojenost obyvatel Trutnova s životem ve městě. "Výsledky jsou velmi příznivé a dokazují to, že Trutnov dlouhodobě jde správnou cestou," komentuje výzkum Ivan Adamec, starosta města.

Průměrná spokojenost zůstala stejná, a to na úrovni 79,2 procenta. Rozdělení obyvatel Trutnova na spokojené a nespokojené se životem ve městě se rovněž nezměnilo. 96 procent obyvatel je se životem v Trutnově spokojeno a zbylá 4 procenta jsou nespokojena.

Názory občanů jsou podle starosty Adamce velmi důležitým ukazatelem pro další směřování města. Dotazování se tak stává pravidelným zdrojem získávání podrobnějších informací. S životem v Trutnově je naprostá většina obyvatel města (96 %) spokojena. Spíše nespokojena jsou 3 % obyvatel a velmi nespokojeno je pouze 1 % obyvatel. Průměrná spokojenost se životem ve městě činí stejně jako v předchozím roce 79,2 bodu ze 100 bodové škály (0 = nespokojen/a, 100 = spokojen/a). V porovnání s několika jinými obcemi se jedná o nadprůměrný výsledek. "Můžeme tedy konstatovat, že obyvatelé Trutnova se cítí být se životem ve svém městě nadprůměrně spokojeni," říká Ivan Adamec.

Z otevřených otázek vyplynulo, že si občané Trutnova nejvíce pochvalují možnosti kulturního a volnočasového vyžití a také vzhled a výzdobu města. Padly i negativní komentáře ke špatnému stavu a údržbě komunikací a k sociálně vyloučeným obyvatelům. Za téma, které rozděluje trutnovské obyvatele na dvě skupiny, by se dala označit problematika dětských hřišť a hřišť pro mládež.

"Ve spontánních výrocích respondenti nejlépe hodnotili možnosti kulturního a volnočasového vyžití, vzhled a údržbu města a dostatek parků, městské zeleně a volnočasových ploch," zmiňuje Adamec. Tyto oblasti byly již v průzkumu provedeném v loňském roce označeny za největší "kredit" města a je vidět, že se jedná o dlouhodobě přetrvávající pozitiva, která občané města oceňují, a Trutnov na nich může stavět.
U občanské vybavenosti obyvatelé Trutnova nadprůměrně hodnotili dostupnost zdravotnických služeb a nabídku obchodů a služeb. S oběma těmito aspekty je spokojeno 79 % obyvatel a dosahují celkového hodnocení spokojenosti 80,3 respektive 80,2 bodu ze 100 bodové škály. Sociální služby obyvatelé hodnotili průměrně. Spokojeno je s nimi 76 % respondentů a průměrné hodnocení dosáhlo 76,7 bodu ze 100 bodové škály.

Z oblasti životního prostředí obyvatelé Trutnova nejlépe hodnotí parky, zeleň a volnočasové plochy. S touto oblastí je spokojeno 83 % obyvatel a průměrná spokojenost dosahuje 81,8 bodu ze 100 bodové škály, což řadí tuto oblast mezi nadprůměrně hodnocené. Průměrně hodnotí obyvatelé čistotu veřejných prostranství, se kterou je spokojeno 73 % obyvatel a spokojenost je 75,6 bodu.

Nejhůře hodnoceným aspektem dopravy je pak (stejně jako v roce 2014) parkování, se kterým je spokojeno pouze 29 % obyvatel. Průměrná spokojenost s tímto aspektem činí 50,9 bodu. Výrazně lépe obyvatelé Trutnova hodnotí veřejnou dopravu, se kterou je spokojeno 79 % obyvatel a průměrná spokojenost činí 78,3 bodu.

Možnosti kulturního vyžití jsou hodnoceny nadprůměrně a spokojeno je s nimi 84 % obyvatel (prům. spokojenost 80,6 bodu ze 100 bodové škály). "K tomuto aspektu stejně jako v roce 2014 občané uvedli nejvyšší počet pozitivních komentářů (132) a kultura se tak spolu se vzhledem a výzdobou města řadí k největším pozitivům Trutnova," říká zpracovatel výzkumu Tomáš Soukup. Sportovní vyžití je hodnoceno průměrně. S tímto aspektem je spokojeno 81 % obyvatel a průměrná spokojenost činí 79,2 bodu.

Nabídka práce je stejně jako v roce 2014 nejhůře hodnocenou oblastí a 76 % lidí je s ní nespokojeno. 40 % obyvatel je dokonce velmi nespokojeno. Což je podle starosty Ivana Adamce v rozporu s mírou nezaměstnanosti, která se dramaticky snížila. "V tomto parametru se projevuje subjektivní hodnocení situace. Obecně lze říci, že práce a její ohodnocení může být vždycky lepší. Na druhou stranu je nutné přiznat, že v Trutnově se právě nabídka pracovních míst zvýšila," dodává Ivan Adamec.

Téměř tři čtvrtiny občanů vítají fakt, že město zveřejňuje podklady k jednání zastupitelstva a městem uzavřené smlouvy (od částky 250 tis. Kč bez DPH). Vedle průzkumu veřejného mínění byl letos proveden i průzkum spokojenosti klientů Městského úřadu Trutnov. Lze konstatovat, že převážná většina klientů trutnovského městského úřadu je s poskytovanými službami spokojena a hodnotí je lépe, než tomu bylo v roce 2014. Většina klientů také velmi dobře hodnotí čekací dobu a orientaci v obou budovách městského úřadu.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře