Pondělí 15.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy ČR a Náchodsko Situace s odpadovým hospodářstvím v Trutnově

Situace s odpadovým hospodářstvím v Trutnově

Email Tisk PDF
seznam článků
Situace s odpadovým hospodářstvím v Trutnově
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

Kontejnery 1Přestože množství vytříděného odpadu v Trutnově neustále roste, potýká se odpadové hospodářství ve městě s několika nešvary. Nepořádek kolem kontejnerů, rozdíl mezi potřebami firem a domácností či nedostačující kapacita odpadových nádob, které mají lidé u svých domů. Problémy, se kterými se společnost Transport Trutnov, s. r. o., jež svoz odpadu v Trutnově zajišťuje, denně potýká.

Svoz komunálního i separovaného odpadu v Trutnově zajišťuje společnost Transport Trutnov, s. r. o., která denně řeší problémy jako nedostupnost sběrné nádoby kvůli sněhu, nepořádek v okolí kontejnerů či neposlušnost podnikatelů. Nezbývá než apelovat na občany, aby s odpadem nakládali dle platných pravidel. "Neustále se potýkáme s problémem, že občané plně nechápou, pro koho jsou kontejnery na tříděný odpad určené. Nejsou tu pro potřeby firem a právnických subjektů, ale pouze pro občany a pro odpady, které mají původ v domácnostech," vysvětluje Jiří Ticháček, ředitel Transport Trutnov, s. r. o.

Právnické osoby totiž ze zákona musejí předávat odpad oprávněné osobě, tzn. osobě, které krajský úřad udělil souhlas k nakládání s odpady. Pokud tak nečiní, při kontrole jim hrozí pokuta dle zákona o odpadech.

V Trutnově se nachází 178 tzv. hnízd s kontejnery na SEPAROVANÝ odpad. Nejčastěji zde mohou lidé vytřídit plast, sklo a papír. Dále na některých místech mohou občané využít kontejnery na elektroodpad, kterých je na území města 10, a 26 kontejnerů na textil (svoz textilního odpadu zajišťuje dle potřeby společnost Dimatex). V blízké době dojde k navýšení počtu těchto kontejnerů o cca 8 na použité ošacení a o cca 20 na elektroodpad. V případě potřeby likvidace objemných nebo nebezpečných odpadů mohou občané využít sběrný dvůr, který je taktéž určen pro ukládání odpadu pouze z domácností, nikoliv firem a organizací. Odkládat odpad na sběrném dvoře mohou občané města Trutnova zdarma.

Dalším častým problémem je malá kapacita nádob na KOMUNÁLNÍ odpad, které mají lidé u svých domů, zejména na sídlištích. "Malá kapacita je věcí uživatele odpadové nádoby, ne svozové firmy nebo města. Občané si musí zajistit takovou kapacitu odpadových nádob, aby byla dostačující pro jejich domácí potřeby. Nelze, aby každý týden museli naši pracovníci ze stále stejných míst sbírat i množství odpadu položeného u popelnice," dodává Jiří Ticháček.

Taktéž úklid kolem stanoviště nádob na komunální odpad je věcí jen a pouze uživatelů těchto nádob. Ti jsou za čistotu kolem nádob zodpovědní. V zimních měsících s tím souvisí také přístupnost odpadové nádoby, která by neměla být zasypaná sněhem, resp. schovaná za sněhovou bariérou. Je tedy potřeba provádět pravidelnou zimní údržbu na stanovištích odpadových nádob. Co se týče úklidu kolem nádob na SEPAROVANÝ odpad, ten zajišťuje svozová firma. "S tím souvisí další nešvar. Kolem nádob na separovaný odpad nacházíme rozličné druhy odpadů, které by měly skončit ve sběrném dvoře např. starý nábytek, matrace, koberce, sanitární zařízení atd. Velmi častá je i skutečnost, kdy prázdný kontejner na papír někdo zaplní objemnou krabicí bez předchozího sešlapání nebo rozřezání, a tím zaplní celou kapacitu kontejneru. Zvláště nezodpovědné je pokládání tabulového skla vedle kontejnerů na separovaný odpad. Hrozí tím velké nebezpečí zranění jak pro pracovníky, kteří musí zajistit úklid místa, tak pro samotné občany, zejména děti. Tabulové sklo lze odvézt do sběrného dvora," uzavírá Ticháček.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře