Neděle 21.duben 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy ČR a Náchodsko Obyvatelé Trutnova jsou se životem ve městě spokojeni

Obyvatelé Trutnova jsou se životem ve městě spokojeni

Email Tisk PDF

trutMěsto Trutnov nechalo v prvním pololetí tohoto roku zpracovat výzkum veřejného mínění, ve kterém zjišťovalo míru spokojenosti občanů se životem ve městě, veřejnými institucemi nebo prací politiků. Výsledky jsou pro vedení města více než povzbudivé. Celých 88 % obyvatel Trutnova je spokojeno.

"Povzbudivé je, že stoupá spokojenost s městskou policií a dostupností zdravotní péče," říká Ivan Adamec, starosta Trutnova a dodává, že v porovnání se stejně významnými městy má Trutnov velkou míru spokojenosti.

Výzkum veřejného mínění byl realizován v druhé polovině května 2013 formou ankety. Zúčastnilo se ho 1034 respondentů, kteří byli náhodně vybráni, a byl s nimi vyplněn strukturovaný dotazník, ve kterém měla většina otázek uzavřený charakter. "Naším cílem bylo zjistit celkovou spokojenost občanů s některými aspekty života ve městě. Zároveň jsme chtěli získat podněty a nápady pro další rozvoj města," uvádí Ivan Adamec hlavní důvody, které vedly k realizaci výzkumu. Záměrem vedení města bylo též získat zpětnou vazbu v podobě názorů, postojů a preferencí obyvatel k jednotlivým tematickým oblastem.

Celkově lze konstatovat, že obyvatelé Trutnova jsou s městem spokojeni, a to celých 88,1 %. Jedním z rozhodujících faktorů pro tento postoj je vzhled města, který se podle mínění občanů každoročně zlepšuje. "Dobrou zprávou je, že oproti loňskému roku vzrostla spokojenost s městskou policií, a to o téměř pětinu," konstatuje Adamec. Z toho plyne, že městská policie získala za uplynulý rok větší důvěru obyvatel. Potvrzuje to i fakt, že letos se k této otázce nedokázalo vyjádřit 6,1 % respondentů, zatímco loni celých 27 %. "Jsem rád, že obyvatelé Trutnova se ve městě cítí bezpečně. Z výzkumu totiž vyplynulo, že občané nemají v žádné ze sledovaných oblastí subjektivně silný pocit nebezpečí," dodává starosta.

Mezi nejoblíbenější kulturní instituce patří Společenské centrum UFFO. S programovou nabídkou je spokojeno sedm až osm z deseti respondentů. "Oblíbenost Uffa nás skutečně velmi těší. Podstatná je v tomto směru progresivita a rozmanitost programu, který má lidem přinášet především zážitek, a který musí reflektovat multifunkčnost objektu. Tento způsob tvorby dramaturgie je naší prioritou, protože na jedné straně poskytuje lidem relax, ale především obohacuje a zlepšuje jejich život," deklaruje Libor Kasík, ředitel SCT UFFO. Na druhou stranu je hůře hodnoceno kino Vesmír. S nabídkou filmů je nespokojena třetina obyvatel Trutnova.

Pozitivní je i zjištění, že velká část obyvatel je spokojena s možnostmi sportovního vyžití. V této oblasti je často zmíněno velké množství městských sportovišť a podpora dětí a mládeže. Velmi kladně byla také hodnocena dostupnost základních služeb. Nejvíce si lidé cení dosažitelnosti praktických lékařů (84,3 %), naopak nejméně spokojeni jsou s bankami, úřady či poštami.

Výzkum veřejného mínění pro město Trutnov zrealizovala marketingová agentura Xantipa Agency ve spolupráci s psycholožkou Mgr. Andreou Žilkovou, PhD.

Foto archiv město Trutnov

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře