Saturday 2.July 2022

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy ČR a Náchodsko Obyvatelé Trutnova jsou se životem ve městě spokojeni

Obyvatelé Trutnova jsou se životem ve městě spokojeni

Email Tisk PDF
seznam článků
Obyvatelé Trutnova jsou se životem ve městě spokojeni
Strana 2
Všechny strany

trutnovLetošní výzkum veřejného mínění, který město Trutnov každoročně realizuje s cílem získání informací o tom, jak se obyvatelům ve městě žije a na čem je potřeba ještě zapracovat, má již výsledky.

"Dozvěděli jsme se, že naprostá většina obyvatel je s životem ve městě spokojena, 39% dokonce velice. Je to pro nás skvělá zpráva a potvrzení toho, že se jako město ubíráme správným směrem," říká Ivan Adamec, starosta města, který upozorňuje, že ve srovnání s 19 obcemi, například Mladou Boleslaví nebo Jesenicí, které byly v minulých letech zkoumány na podobném principu, vyšel Trutnov vysoce nadprůměrně.

Výzkumu, který proběhl na přelomu června a července, se zúčastnilo 270 domácností. Ty byly vybrány podle metodologického klíče tak, aby byl vzorek vysoce reprezentativní. Město bylo rozděleno na dotazovací okrsky, ve kterých byl určen přesný počet dotazovaných. Ti pak odpovídali na otázky týkající se 20 aspektů života ve městě, mimo jiné i sociálních služeb, bezpečnosti, dopravy, školství nebo volnočasových aktivit.

"Cílem každoročního dotazování je zjistit spokojenost a potřeby obyvatel ve městě tak, abychom dokázali zkvalitnit život v Trutnově, ale abychom se také dozvěděli, jak se nám toto úsilí za poslední rok dařilo," vysvětluje Adamec. Názory občanů jsou podle něj totiž jednou z nejdůležitějších zpětných vazeb, což je i důvodem, proč město výzkum každoročně opakuje.

"Naši obyvatelé si nejvíce pochvalovali možnosti kulturního a volnočasového vyžití, vzhled a úpravu města, dostatek zeleně a parků, informovanost o dění v Trutnově, výborně dopadla také oblast základního vzdělávání, zdravotnictví a možnosti sportovního vyžití," upozorňuje Adamec. Dalším aspektem, který Trutnovští vyzdvihují, je čistota města.

V souvislosti se sportovními, kulturními a volnočasovými aktivitami, které jsou hodnoceny nadprůměrně, lidé nejvíce vyzdvihují společenské centrum UFFO i výstavy v trutnovských galeriích, dostatek kulturních nebo kulturně - vzdělávacích akcí a koncertů. Co se týče sportování, lidé mezi pozitiva řadí například koupaliště, postupné budování cyklostezek i celkové sportovní zázemí pro širokou škálu sportů.

Dotazovaní měli v dotazníku spontánně uvádět tři věci, které se jim na životě v Trutnově líbí. Lidé zde nejvíce oceňují kulturní a volnočasové aktivity, vzhled a průběžné rekonstrukce města a životní prostředí. "Vzhled města, jeho výzdoba a rekonstrukce a také životní prostředí je hodnoceno velice pozitivně, což nám samozřejmě dělá radost. Rekonstrukce jsou jednou z oblastí, do které město nejvíce investuje," uvádí Adamec. Obyvatelé v této souvislosti nejčastěji jako pozitivní uváděli celkovou upravenost města včetně historických a turistických památek, čisté a udržované centrum města nebo květinovou výzdobu centra.

"V minulosti město investovalo do úprav centra nemalé finance a i letošní rozpočet počítal s dokončením úprav Krakonošova náměstí a prostor u Staré radnice. Další rekonstrukcí právě prochází železná lávka přes řeku Úpu, která byla v havarijním stavu," říká Adamec, který je rád, že obyvatelé tyto investice oceňují. Na druhou stranu se vyskytly i jevy, které občané hodnotili záporně. Patřilo k nim především parkování a dopravní situace obecně, ale i počet pracovních míst a problematika sociálně vyloučených občanů.

"Z výzkumu vyplývá, že s dopravním zatížením a parkováním je nespokojena více než polovina obyvatel. O situaci víme a snažíme se ji proto neustále zlepšovat. I z toho důvodu jako město rekonstruujeme naše komunikace a parkovací plochy, z posledních projektů jmenujme například rekonstrukci parkoviště u pivovaru a co se týče parkování, v územním plánu například neustále počítáme s vybudováním parkovacího domu v centru Trutnova," vysvětluje Adamec, který připomíná i další již realizované či v blízké době chystané investice do dopravní infrastruktury: "Jedná se například o vybudování nových bezpečnějších přechodů pro chodce nebo o rekonstrukci parkoviště v Hradební ulici, kterou zahájíme zhruba v polovině září. Pokud ale jde o dopravní zatížení města, to nejefektivněji vyřeší až realizace obchvatu a rychlostní komunikace R11."

Nejhůře hodnocenou oblastí je nabídka práce v Trutnově a jeho okolí, čemuž starosta rozumí: "Víme, že situace v této oblasti není ideální, my jako město tu ale máme relativně omezené možnosti. Na druhou stranu ty, které existují, se snažíme využívat naplno. Za vše mluví například realizace obchodní a průmyslové zóny Krkonošská, kam se snažíme přitáhnout nové investory, kteří vybudují nová pracovní místa pro naše občany. Takovým příkladem je i aktuální výstavba nové továrny ABB v této zóně."

Další negativně hodnocenou oblastí je pak problematika sociálně vyloučených občanů. Řešení tohoto problému však Adamec vidí v systémovém přístupu na úrovni státu, neboť město samo může používat jen omezené nástroje. Mezi průměrně hodnocené jevy pak patřila například městská hromadná doprava, dostupnost zdravotnických služeb nebo mezilidské vztahy.

"V celkovém měřítku jsme jako město dopadli ve srovnání s ostatními vysoce nadprůměrně a je to pro nás skvělé hodnocení. Zároveň jsme získali i další podněty, na jaké oblasti je důležité se v příštím období zaměřit," uzavírá Adamec, který věří, že se městu podaří vysokou spokojenost občanů udržet a že Trutnov bude jako místo k životu stále příjemnější.

Průzkum mezi obyvateli Trutnova

obrazek_10


Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře