Neděle 16.červen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy ČR a Náchodsko Kraj sjednotí 21 středních škol a učilišť. Zastupitelstvo schválilo optimalizaci

Kraj sjednotí 21 středních škol a učilišť. Zastupitelstvo schválilo optimalizaci

Email Tisk PDF

gymmmNávrh na sjednocení 21 krajských středních škol a učilišť v pondělí odsouhlasilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Kroky restrukturalizace středního školství doporučila zastupitelům ke schválení krajská rada minulý týden. Změny povedou ke zmenšení počtu nabízených míst v prvních ročnících středních škol a učilišť o téměř 2 000 míst. Cílem je především zlepšit kvalitu vzdělávání v regionu.

Záměry optimalizace středního školství projednala na svém mimořádném jednání minulý týden Rada Královéhradeckého kraje. "Vizí restrukturalizace sítě středních škol v Královéhradeckém kraji je reagovat na demografický vývoj, který zapříčiňuje nedostatečné naplnění kapacit škol a s ním spojeným snižováním nároků, a tedy i kvality vzdělávání," uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za krajské školství, čímž poukázala na nepoměr počtu nabízených míst na středních školách v kraji. Ty v loňském školním roce nabízely dohromady 9 278 míst, z posledních ročníků základních škol přitom vyšlo jen 4 158 žáků.

"Kroky směřující ke sjednocení středních škol a učilišť povedou ke snížení celkového počtu nabízených míst v prvních ročnících středních škol o 1987 míst, přitom zůstane zachována výuka na všech stávajících místech. V žádném z měst školu nerušíme," doplnila náměstkyně Berdychová, kterou rada kraje pověřila předložením odsouhlaseného bodu na dalším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaném 4. prosince 2017.

Optimalizační kroky by se měly dotknout 21 vzdělávacích zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem. Vzniknout by poté mělo deset organizací. "Vedle slučování škol, což je proces, při němž je jedna organizace nástupnická, chceme v pěti případech docílit i splynutí, kdy vniknou zcela nové organizace," pokračuje Berdychová. "Těmito kroky chceme docílit jasného oborového zaměření jednotlivých škol. Je nutné upravit oborovou nabídku a profilovat střední školy na jednu určitou skupinu oborů. Tím se odstraní oborová roztříštěnost, při které jsou některé školy mnohooborové a stejné obory jsou na několika blízkých školách zároveň," vysvětluje záměry náměstkyně Berdychová s tím, že vedle oborové propojenosti je součástí vize vytvořit ekonomicky stabilní síť středních škol.

"V dlouhodobém záměru Královéhradeckého kraje je uvedeno, že optimalizační kroky musí vést ke snížení celkového počtu středních škol zřizovaných krajem při současném nenavyšování počtu středních škol jiných zřizovatelů či jejich kapacit," odkazuje náměstkyně Berdychová na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje pro roky 2016–2020, který schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v březnu 2016 a s nímž jsou nyní předkládané návrhy v souladu.

Podporu optimalizačních kroků vyjádřila Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. "Představenstvo Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje považuje optimalizační sítě středních škol, představenou dne 9. 11. 2017 Mgr. Martinou Berdychovou, za přínosnou a racionální a tento návrh podporuje tak, jak nám byl představen," uvedl v oficiálním stanovisku Radek Jakubský, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Podporu restrukturalizace vyjádřila Výkonná rada Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje i Asociace hotelů a restaurací České republiky. "Jsme přesvědčeni, že je třeba se celkově zaměřit na systém vzdělávání v naší zemi, a to již od základních škol. Ve středním odborném školství klást důraz na výuku odborných předmětů, na zvýšení dotace hodin pro praktickou výuku a zaměřit se na rozvoj kvalifikace učitelů odborných předmětů," uvedl v dopisu prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek, který rovněž upozornil na nepoměr počtu škol se zaměřením na obory gastronomie, hotelnictví a turismus, kdy v Česku je takových škol 150, zatímco v Rakousku 25.

Na území Královéhradeckého kraje aktuálně působí 87 středních škol a 12 vyšších odborných škol, z čehož Královéhradecký kraj zřizuje 64 středních škol, 9 vyšších odborných škol.

Královéhradecký kraj je demograficky nejstarším regionem České republiky. V roce 2007 zde žilo 552 212 osob, za deset let nastal úbytek obyvatel téměř o 3 000 osob (predikce pro 31. 12. 2017 je 549 350 osob). Pro následující dekádu předpoklad Českého statistického úřadu počítá s úbytkem až o 10 000 obyvatel. V letech 2012 až 2016 bylo v kraji v mateřských školách zhruba 20 tisíc dětí, v roce 2017 křivka klesla blíže k hranici 19 tisíc a dle předpokladů bude dále klesat. Počet žáků středních škol v Královéhradeckém kraji se za posledních 9 let snížil o 7 991 žáků. Zatímco ve školním roce 2008/2009 bylo na středních školách v kraji 31 073 žáků, v současnosti se ve středním školství vyučuje 23 082 žáků.

Seznam schválených kroků pro optimalizaci sítě středních škol a učilišť:
(tučně jsou uvedeny navrhované názvy budoucích organizací)

1. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
(sloučení od 1. 7. 2018)
• Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110
• Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 (nástupnická organizace)

2. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
(sloučení od 1. 7. 2018)
• Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869
• Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 (nástupnická organizace)

3. Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
(splynutí od 1. 7. 2018)
• Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
• Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478

4. Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
(splynutí od 1. 7. 2018)
• Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
• Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
• Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

5. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
(splynutí od 1. 7. 2018)
• Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
• Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

6. Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
(sloučení od 1. 7. 2018)
• Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377
• Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují (nástupnická organizace)

7. Střední škola gastronomie a služeb
(splynutí od 1. 7. 2018)
• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
• Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují

8. Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
(sloučení od 1. 7. 2018)
• Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 (nástupnická organizace)

9. Střední škola strojírenská a elektrotechnická
(splynutí od 1. 7. 2018)
• Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265

10. Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
(sloučení od 1. 7. 2018)
• Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309
• Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 (nástupnická organizace)

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře