Sobota 2.březen 2024

Poslední aktualizace 8.05.2019 04:34

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy ČR a Náchodsko Kraj pošle dopravcům peníze na zvýšení platů řidičů

Kraj pošle dopravcům peníze na zvýšení platů řidičů

Email Tisk PDF

autobus tendrPřidání peněz na platy řidičů ve veřejné autobusové dopravě a dílčí změny smluv s dopravci, které vzešly z připomínek dopravních firem v rámci probíhajícího jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na zajištění dopravy od 1. ledna 2017, to schválila na svém jednání rada kraje. Upravené smlouvy budou nyní zaslány osloveným dopravcům, kteří by měli na jejich základě podat kraji nabídku. Termín podání je stanoven na 31. srpna 2016.

Hlavní změnou ve smlouvách, kdy vychází kraj dopravcům vstříc a reaguje tak na jejich připomínky, je změna systému indexace položek Přímé mzdy a Sociální a zdravotní pojištění. "Vycházíme-li z indexace vypočtené dle poměru průměrné měsíční oborové mzdy za první kvartál roku 2016 a první kvartál roku 2015, nárůst průměrné mzdy v oboru Doprava činil 4,47 %. To by se mělo také promítnout do růstu mezd řidičů ve veřejné autobusové dopravě. Na příští rok uvolní kraj částku v rozmezí 5 až 7 milionů korun, která umožní dopravcům tento nárůst mezd pokrýt, a já doufám, že na to krajské prostředky skutečně využijí," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Tento krok si vyžádá změnu rozpočtu kraje pro rok 2017, přičemž se předpokládá, že k úpravě dojde v rámci první změny rozpočtu.

Další úpravy se týkají například sankčních ustanovení ve prospěch dopravců, kdy se přihlíží k velikosti zakázky a došlo ke snížení maximálních sankcí nebo snížení požadavků na kvalitu poskytovaných služeb, což se týká například vybavení nebo stáří vozidel.

Tyto změny jsou výsledkem jednání s oslovenými uchazeči, kdy se kraj s dopravci dohodl na úpravách v návrhu smluv. Kraj přitom přijal princip, že návrhy smluv budou identické ve všech jednotlivých řízeních se všemi dopravci, a sice že budou obsahovat stejné mechanizmy stanovení konkrétních práv a povinností smluvních stran.

Rada kraje také schválila termín pro podání nabídek uchazečů a podobu maximální možné nabídkové ceny. Ty přitom vychází z dosavadních vynaložených finančních prostředků na zajištění veřejné autobusové dopravy. Dopravci by měli předložit své nabídky do 31. srpna 2016. V případě, že uchazeči předloží nabídky splňující požadovaná kritéria, bude radě kraje předložen návrh na schválení výsledků veřejné zakázky. V opačném případě bude nutné, aby došlo k oslovení dalších uchazečů.

Přechodné zajištění autobusové dopravy od 1. 1. 2017 – způsob výběru dopravců – JŘBU

Vzhledem ke stavu zadávacího řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy na území Královéhradeckého kraje v letech 2017 - 2026, které není doposud skončeno z důvodu probíhajícího správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, reálně hrozí, že by od roku 2017 nebyla zajištěna dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje.

S ohledem na časovou tíseň a na krajní naléhavost spočívající v nutnosti zajistit dopravní obslužnost pro období od 1. 1. 2017 zvolil kraj cestu JŘBU k uzavření smluv s dopravci, kteří zajistí dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od 1. 1. 2017 až do doby, než bude tato dopravní obslužnost zajištěna dopravci vybranými ve standardním zadávacím řízení.

Tento krok kraje je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Podle něj může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

Přidat komentář


Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

Pozvánka na 30. ročník pochodu Václavice – Havlovice

V sobotu 11. května 2019 se uskuteční 30. ročník pochodu Václavice – Havl...

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Návštěvníci Kuksu mohou díky unikátní mobilní aplikaci cestovat časem

Moderní doba dorazila do 300 let starého barokního areálu v Kuksu na Tru...

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Cyklobusy znovu vyjedou 1. června. Vloni je využilo téměř 72 tisíc cestujících

Krkonoše, Orlické Hory, Český Ráj i Kladské Pomezí budou o...

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Nejlepší sportovec města Trutnov za rok 2018 je Jakub Klauda

Trutnovští zastupitelé schválili návrh na udělení Sportovn...

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

Trutnov letos udělí dvě kulturní ceny

V letošním roce udělí město Trutnov hned dvě Kulturní ceny města. Jej&ia...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře