Tříkrálová koleda začíná i v Královéhradeckém kraji

Tisk

triDobročinná Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika již popatnácté, začala. Také v našich regionech vyrážejí do ulic koledníci, aby lidem popřáli vše dobré v novém roce a poprosili o dar na pomoc potřebným a nemocným. V Hradci Králové v úterý koledníkům požehnal na cestu diecézní biskup J. E. Mons. Jan Vokál.

Na Hradecku bude koledovat přes 200 skupinek tří králů, kteří budou prosit o příspěvek na podporu domácí hospicové péče, rané péče a také poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v tísni. V krajském městě a okolí se bude opět soutěžit o nejkrásnější tříkrálový kostým.

Patnáctý ročník sbírky doprovází řada akcí pro veřejnost i koledníky - tříkrálové koncerty a průvody, živé betlémy a soutěže. Poprvé projde průvod koledníků Jičínem (10. 1.). Tříkrálové koncerty zazní 8. 1. v Červeném Kostelci a 11. 1. v Náchodě. Komponovaný pořad Betlémská hvězda připravili v Jičíně a Tříkrálové setkání proběhne v Nové Pace. Tříkrálové zpívání zpestří sbírku v Městci Králové (6. 1.). Zpívání králů na náměstí zakončí koledu v Dobrušce (11. 1.). Na Náchodsku a Broumovsku budou koledníci soutěžit o nejzajímavější fotografii z Tříkrálové sbírky (6. – 11. 1.).

Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. V královéhradecké diecézi vyrazí do ulic více než 3000 skupinek tří králů, nejvíce kolem 6. ledna.

Výtěžek sbírky bude věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí.

V Jičíně a okolí budou lidé přispívat na dobrovolnické programy na pomoc dětem a mládeži, seniorům a nemocným. Na Rychnovsku budou koledníci prosit o dar na podporu Stacionáře sv. Františka, kde pomáhají lidem s mentálním postižením i seniorům. V Dobrušce a okolí mohou lidé podpořit službu osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením, na Litomyšlsku Charitní pečovatelskou službu, v Červeném Kostelci a okolí Hospic Anežky České a Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou. Charity z části výtěžku podpoří také rozvojové projekty Adopce na dálku® v Indii – kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a večerní vzdělávání pro chudé děti v oblasti Bangalore - Karnataka, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové.

Díky štědrosti dárců i pomoci koledníků a dobrovolníků vynesla Tříkrálová sbírka 2014 v královéhradecké diecézi rekordních 12,2 mil. Kč. Darované peníze pomáhají v sedmi desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí.