Náchodské sdružení Dokořán se otevírá nové spolupráci, mění design a slaví 20. výročí

Tisk

dokoranObčanské sdružení DOKOŘÁN v Náchodě pomáhá dětem ve věku 6 až 18 let, jejichž rodiny se ocitly na sociálním okraji společnosti díky nepříznivé životní situaci. Sdružení bylo založen v roce 1995 a letos slaví 20. výročí svého působení v Náchodě. Navázalo také aktivní a velice perspektivní spolupráci se Základní školou T.G. Masaryka v Bartoňově ulici. A aby toho nebylo málo, pracuje se na novém designu webu.

Občanské sdružení DOKOŘÁN poskytuje sociální služby a realizuje volnočasové aktivity a programy pro děti mezi 6. a 18. rokem a díky tomu je provází obdobím dospívání, které je pro děti tak důležité. Sdružení má svůj vlastní sociálně aktivizační projekt ARCHA. Právě ten řeší problém rodin, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a díky němu mohou negativně ovlivnit život svých dětí. Projekt Archa řeší problémy dětí a jejich samotných rodin ve směru nízké podpory vzdělávání, špatné finanční situace, záškoláctví, dlouhodobá nezaměstnanost, diskriminace, šikana, pohlavní zneužívání, užívání návykových látek, absence pozitivních vzorů mládeže a řeší například i problematiku sociálně vyloučené lokality a života v ní.

Sdružení navázalo spolupráci se Základní školou T.G. Masaryka v Náchodě a díky skvělému přístupu z řad učitelů i vedení školy jsou znát první výsledky. Spolupráce konkrétně funguje na bázi "zájmu". To znamená, že pracovník z o.s. DOKOŘÁN kontaktuje učitele ZŠ a ten pracovníkovi přesně definuje žákův problém a kde je potřeba více zapracovat. Následně pracovník o.s. DOKOŘÁN pomůže žákovi s doučováním, informuje rodinu a celkově se lépe připraví na možné a konkrétní problémy s žákem o kterých zpětně informuje školu. Tudíž dochází k oběhu ucelených informací, které slouží lépe rodině, škole i občanskému sdružení a tento celek pomáhá nejvíce dítěti samotnému.

"Ze spolupráce se sociální službou Archa občanského sdružení Dokořán máme radost, ale přiznávám, je to náročné. Pečlivě sledujeme žáky ve snaze jim pomoci a díky tomu zlepšit jejich budoucí život. První výsledky nám ukazují efektivitu a to je velký důvod proč v započaté práci pokračovat," říká zástupkyně ředitele ZŠ T.G. Masaryka v Náchodě Mgr. Jana Žaludová.

Novinkou v tomto projektu jsou pravidelné schůzky žáka, rodiny, třídního učitele a sdružení samotného. Hodnotí se, co se žákovi povedlo a co tak povedené již nebylo a rovnou se vytvoří plán, jak dítěti nejlépe a nejrychleji pomoci. "Bonusem je měsíční rekapitulace se zástupkyní ředitele. Momentálně spolupracujeme s 16ti rodinami. Máme radost, že se dětem vrací sebevědomí a motivace a že už ve třídách nejsou za outsidery," říká vedoucí sociální služby Archa Bc. Michaela Pišlová.

K 20. výročí si občanské sdružení DOKOŘÁN nadělí nový design webových stránek a krásná nová loga. Připravuje se facebookový profil sdružení i fotografická kampaň. Dodělávají se také nové strategické cíle, které odstartují s nadcházejícím rokem. "Ano, ve sdružení proběhne hodně změn. V pozitivním slova smyslu. Máme také v plánu zářijové překvapení v podobě kulturní akce, která by měla udělat radost všem náchoďákům, ale prozatím je to překvapení, takže nepředbíhejme," dodává Michaela Pišlová.