Nová přípravna cytostatik v Náchodě bude zásobovat všechny krajské nemocnice

Tisk

operaceV průběhu srpna bude oficiálně zprovozněna nová centrální přípravna cytostatik v Oblastní nemocnici Náchod a. s.. Cytostatiky neboli látkami na léčbu nádorových onemocnění bude náchodská přípravna zásobovat všechna onkologická oddělení krajských nemocnic. Kraj do nového zařízení investoval 5,9 milionů korun a jeho provozovatelem bude Královéhradecká lékárna a. s..

"Centralizovaná přípravna cytostatik je vysoce specializované pracoviště, na kterém budou závislá všechna onkologická oddělení krajských nemocnic. Jeho umístěním právě do náchodské nemocnice dáváme najevo, že je pro nás toto zařízení i nadále klíčovým a nechystáme se jeho provoz nijak utlumovat," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Nová centrální ředírna cytostatik byla hrazena z krajského rozpočtu investicí ve výši 5,9 milionů korun včetně DPH. Provozovatelem zařízení je Královéhradecká lékárna a.s., která bude připravená cytostatika dodávat na onkologická oddělení nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, tedy do nemocnic v Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově.

"Příprava cytostatik je velice náročná nejen technologicky, ale i finančně. Zařízení má velmi vysoké provozní náklady. Roztoky se připravují pro každého konkrétního pacienta zvlášť. Personál je trvale vystaven možnému riziku ohrožení zdraví, proto vše musí probíhat za přísných hygienických podmínek, používá se jednorázové oblečení, pracovní doba se přizpůsobuje možnostem zajištění distribuce a tak dále. Zřízením jedné centralizované přípravny splníme požadavky legislativy, ale zároveň je to i významné ekonomické opatření snižující náklady všech našich nemocnic," říká Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví.

V rámci rekonstrukce stávajícího oddělení přípravy cytostatik byla provedena nová elektroinstalace, odpady, byla dodána nová vzduchotechnika a boxy na přípravu cytostatik. Bylo vybudováno i nové zázemí pro personál. Za zhruba další tři miliony korun nakoupila Královéhradecká lékárna vnitřní vybavení včetně dvou speciálních izolátorů za 2,4 miliony korun. Celkové náklady se tedy vyšplhaly do výše téměř devíti milionů korun.

Foto Creative Commons Piotr Bodzek, MD