Nejkrásnějším nádražím roku 2013 se staly Rynoltice. Červený Kostelec dostal speciální ocenění

Tisk

nadrTV sedmém ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží v České republice získala nejvíce hlasů železniční stanice v Rynolticích na Liberecku. Železniční nádraží v Červeném Kostelci, které také mělo svou účast ve finále, dostalo ocenění za příhodnou barevnost fasády, vstřícnou obsluhu, provázanost s návaznou dopravou a čisté, upravené prostředí. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v Senátu Parlamentu České republiky ve čtvrtek 12. prosince.

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží v České republice pořádá občanské sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Snaží se tak majitele nádraží motivovat k dobré péči o ně. Letos nejvíce hlasů obdržela stanice Rynoltice v Libereckém kraji, která se podle poroty může pyšnit "příkladnou péčí o budovu a její okolí, zázračnou proměnou čekárny a pravou nádražáckou duší Květou Slabou, která nad stanicí bdí".

Červený Kostelec dostal alespoň ocenění za příhodnou barevnost fasády, vstřícnou obsluhu, provázanost s návaznou dopravou a čisté, upravené prostředí. Ocenění si přijeli do Senátu Parlamentu České republiky vyzvednout starosta města Petr Mědílek a tajemník MěÚ Petr Fišer. Ocenění i pamětní list vedení města předá zaměstnancům Českých drah na zasedání rady města.

Na slavnostní akci byly uděleny ještě ceny v kategorii pohádkové nádraží: získaly je železniční stanice Včenička a Horní Lipová a např. ocenění za vynikající spolupráci obce a veřejnosti: získaly je stanice Nedvědice a Grygov. Přehled nominovaných najdete na webu soutěže www.nejnadrazi.cz . Při vyhlášení vítězů bylo vylosováno také deset hlasujících, kteří získali vstupenky do Království železnic. Bylo přijato celkem 7064 platných hlasů.

Autoři prostřednictvím soutěže chválí dobrou práci lidí, kteří o svá nebo svěřená nádraží dobře pečují a dávají tak dobrý příklad ostatním. Smyslem soutěže je zlepšit stav našich nádraží a ocenit vzornou péči a květinovou výzdobu. Velkým přínosem je spolupráce se Správou železniční dopravní cesty pod vedením ředitele Jiřího Koláře a se zástupci Českých drah.

Foto z předávání Petr Mědílek, Petr Fišer, www.cervenykostelec.cz

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek