Napsat e-mail Tisk

Martinský taneční večer  

Název:
Martinský taneční večer
Datum konání:
16.11.2012 20.00 h
Místo konání:
Nové Město nad Metují - Nové Město nad Metují
Kategorie:
Hudba

Popis

martinvecer

Místo konání

Místo:
Nové Město nad Metují -
Město:
Nové Město nad Metují

Popis

Nové Město nad Metují se nachází v severovýchodních Čechách v okrese Náchod (Královéhradecký kraj) na geografickém rozmezí úrodné nížinné části Královéhradecka a Orlického podhůří.

Průměrná nadmořská výška města je 332 m n. m., členitost terénu dosahuje rozdílu ve výšce až o 90 m. Městem protéká řeka Metuje, která společně se skalnatým ostrohem historického centra představuje typickou dominantu města.

Město bylo založeno v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova. V prostoru Husova náměstí se však nacházelo výraznější osídlení již v období kultury slezskoplatěnické doby bronzové (kultura lidu popelnicových polí), které zřejmě souviselo s blízkým hradištěm. Ve středověku byla v okolí pouze tvrz a osada, jejíž vznik spadá do 13. století - první písemné zmínky jsou ale až z doby za vlády Jana Lucemburského.

V současné době se skládá ze čtyř katastrálních území: Nové Město nad Metují, Krčín, Vrchoviny, Spy.

Nové Město nad Metují je členem mnoha sdružení, asociací, svazků apod. Z Nového Města nad Metují pochází nebo k němu má vztah řada významných osobností.

Historické centrum města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Jednou z nejcennějších historických památek a jedním z hlavních turistických cílů jenovoměstský zámek. Z původního hradu vznikl renesanční a raně barokní přestavbou dnešní zámek spolu se zahradami na severním okraji. Poslední úpravy byly prováděny v 1. třetině 20. stol. architekty Jurkovičem a Janákem. V zámku se nachází interiéry barokní, secesní a art deco, na jejichž výzdobě se podílela řada významných českých výtvarných umělců (Kysela, Johnová, Teinitzerová, Šimák). Před zámkem a v jeho zahradě jsou umístěny vyhledávané barokní sochy trpaslíků Matyáše Bernarda Brauna a celodřevěný krytý most v zámecké zahradě.

Zámek těsně přiléhá k Husovu náměstí. V letech 2009 – 2011 proběhla kompletní rekonstrukce náměstí. Při rekonstrukci mimo jiné došlo k odkrytí studny z 16. století, která se stala jeho novým výrazným prvkem. Severní fronta domů s obnovenými renesančními fasádami a protilehlý kostel Nejsvětější Trojice jsou významnými památkami typickými pro město.

Dalšími významnými památkami ve městě jsou: rokokové sousoší Nejsvětější Trojicez roku 1767, Mariánský sloup z roku 1696, pomník Bedřicha Smetany z roku 1954, zachované opevnění v celém obvodu historického jádra města, barokní klášter Milosrdných bratří s Loretánskou kaplí a chrámem Narození Panny Marie, Husův sbor, (postavený dle projektu architekta J. Freiwalda a oceněný v roce 1934 jako nejlepší sakrální stavba roku), kaple sv. Barbory na Rezku, letní vila rodiny Bartelmusovyvybudovaná na Rezku roku 1901 arch. Jurkovičem, zřícenina hradu Výrov s vyhlídkou na „český Betlém“, původně raně gotický kostel sv. Ducha v Krčíně ze 13. století.

V nejbližším okolí se nacházejí přírodní rezervace Peklo (zařazena do systému Natura 2000) zahrnující romantická údolí řek Metuje a Olešenky mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, výletní restaurace Peklo (mlýn přestavený podle návrhu arch. Jurkoviče), roubený kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově z roku 1553.

V širším okolí města se nachází velké množství dalších atraktivních a vyhledávaných lokalit: (vodní nádrž Rozkoš, Babiččino údolí a zámek Ratibořice, pohraničního pevnostní systém - Dobrošov, památky z prusko-rakouské války 1866, Orlické hory). Nejbližšími městy (do 20 km) v okolí jsou: Dobruška, Náchod, Opočno, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř.

Nové Město nad Metují je přirozeným spádovým střediskem Novoměstského regionu. Svojí velikostí (2 313 ha) a počtem obyvatel, 9 623  obyvatel k 1. 1. 2015, se řadí na rozhraní menších až středně velkých měst v rámci ČR. Je přirozeným spádovým centrem vzdělávání, zaměstnanosti, průmyslu, obchodu a služeb pro okolní obce a administrativním sídlem správního obvodu obce s rozšířenou působností a sídlem Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko.

Nové Město nad Metují je městem s průmyslovou tradicí (strojírenství, polygrafie, textilnictví, potravinářství a částečně chemický průmysl, zpracování potravinářských produktů, výroba textilu a strojírenské techniky; tradičními obory jsou hodinářská výroba, výroba kosmetiky a barev, tiskařská výroba) a rozvinutým zemědělským zázemím. Největším zaměstnavatelem zaměstnávajícím nad 500 pracovníků je firma Ammann Czech Republic a.s. Dalšími významnými podniky jsou firma Hronovský s.r.o., Verner potraviny s.r.o. a další viz tabulka.

Nové Město nad Metují dlouhodobě vykazuje nižší hodnoty ukazatele registrované míry nezaměstnanosti než okres Náchod a významně nižší hodnoty než Česká republika jako celek.

→ www.novemestonm.cz/

151cs 3