Lidé využili slev. Poplatek za komunální odpad uhradilo v Náchodě již 85% občanů

Tisk

odpad

K 31. květnu letošního roku uhradilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17 606 občanů z celkového počtu 20 514 evidovaných občanů Náchoda, což představuje více než 85% poplatníků a vybranou částku téměř 7 616 000 korun. Od začátku letošního roku byl nově nastaven systém slev, kterých mohli občané využít.

Čas pro využití slevy však již k 31. květnu vypršel a od 1. června do 30. září činí základní výše poplatku 650 korun. Nejpozději musí být poplatek uhrazen právě do 30. září.

"To je úctyhodné číslo a jsem rád, že lidé využili možnosti zaplatit poplatek včas a se slevou. O to nám také šlo. Nechtěli jsme jen poplatek zvýšit, především bylo naším cílem zlepšit jeho výběr. Nyní ještě běží lhůta, kdy je možné uhradit poplatek ve výši 650 korun. Apeluji tedy na ty, kteří slev nevyužili, aby uhradili poplatek do konce září a vyhnuli se tak případné zbytečné sankci. Od 1. října bude totiž neuhrazený poplatek navýšen o 50 %," komentoval výběr poplatku za komunální odpad starosta města Náchoda Jan Birke.

Jak poplatek uhradit? "Bezhotovostním převodem na účet č. 19337551/0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol - rodné číslo poplatníka, specifický symbol - číslo domu. Složenkou nebo hotově na Městském úřadu v Náchodě na adrese Němcové 2020 (vedle polikliniky) - v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin, v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin," vyjmenovala možnosti placení poplatku náchodská tisková mluvčí Nina Adlof.

Foto Creative Commons ŠJů