Na příjezdu do Náchoda je nově nasvícený krucifix

Tisk

krucTMěsto Náchod v souvislosti s rekonstrukcí průtahu Náchodem upravilo a nově nasvítilo kříž zřízený na památku padlých v bitvě u Náchoda z roku 1866, který je umístěn na příjezdu pod Staroměstským hřbitovem. Celé okolí bylo upraveno a zkrášleno a ve večerních hodinách společně s rozsvícením veřejného osvětlení je kříž příjemně nasvícen.

Socha je asi 4 metry vysoká, podstavec je z hořického pískovce, na něm litinový kříž s pozlacenou sochou Ukřižovaného. Jednoduchý dvoustupňový podstavec má ze všech čtyř stran nápisy. Vpředu: 1866 "Poutníče zvěstuj krajanům že zde mrtví ležíme jak zákony kázaly nám". Vlevo: "Adenken den Gefallenen tapferen Kriegern für Gott und Vaterland ruhet sanft! Friede mit Euch! Amen." Nápis vzadu "Pomník tento byl zřízen Janem Dresslerem měšťanem v Náchodě, majitelem Kutlofa. Věnováno Bohu, vlasti a národu z lásky k bližnímu." Vpravo nápis: "Cerne Victor Monumentum fortitudinis pro Deo et pro Patria defunctis! Pax vobiscum reqviescat in pace Amen."

obrazek_10

obrazek_10
zpět na článek